KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Kartdata ©2023
Kartdata ©2023

om klubben

Hurum Rotary klubb ble etablert i 7. april 1977

Fadderklubb er Røyken RK


Klubben har pr. 23. apr. 2023 17 medlemmer. 


  KLUBBPROSJEKT: 2022 – 2023.

Vi har valgt å kalle årets prosjekt,

                «Lekeplasser tilrettelagt for barn og foreldre med funksjonsvariasjon»

I følge FN’s barnekonvensjon har alle barn rett til å

·         Delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst og kulturliv

·         Være selvstendig og aktiv deltagende i samfunnet – uavhengig av funksjonsevne.

Jeg hadde hørt nyss om løvemammaene, en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med opplysning, og ikke minst å forbedre rettigheter og muligheter for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi skylder dem en stor takk for nyttig informasjon og hjelp!

Lekeplasser tilrettelagt for funksjonsvariasjon er en stor mangelvare, også i vår kommune. Dette er en gruppe mennesker som ofte blir glemt og som derfor blir tilskuere til leken i stedet for deltakere. Det finnes knapt lekeplasser med lekeapparater tilpasset barn, for eksempel i rullestol.

Eksempler på tilrettelegging kan være rullestoltilpassede lekeapparater som karuseller, husker og tilpassede bord der en kommer inntil bordet med rullestolbrukere.

Hvorfor skal barn med funksjonsvariasjon bare måtte se på når vi i dag vet at det finnes et uttal av muligheter.

Dette gjelder ikke bare barn, men foreldre som sitter i rullestol, og som ikke kan leke med barna sine.

Hurum Rotary Klubb valgte å gå for å plassere ut tre stk tilpassede bord der en kommer inntil bordet med rullestol.

Vi ønsket å plassere ut bordene henholdsvis på;      

 Bystranda, Sætre

 Freyborg, Storsand 

Apotekstranda,Tofte                                                                                                                                                                      

Hvert av bordene vil bli merket med rotaryhjulet.

Planlegging og utplassering vil foregå i samarbeid med Asker kommune, og de enkelte vel