MØTER / REFERAT

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 18.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 10 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Magne med dagen forrige mandag.

Vi vil både ha nettmøter og møter på RK-huset. Det må avklares med RK om mulig fleksibel ordning slik at vi bare betaler for de møtene vi har på RK-huset. Det bør undersøkes om vi kan ha møtene på innbyggertorget på Sætre og Tofte i fremtiden.

Neste møte blir et nettmøte om mikroalger. Magne sender ut tilkoblingskode på vanlig måte.

Røyken RK inviterer til Intercity møte på Vetre 8.november. Rakfiskaften vil da bli flyttet til senere dato.

30 oktober er det distrikts- og årsmøte på Ullevål Stadion.  Presidenten og Gunnar stiller fra oss.

Programkomiteen trenger innspill til møteforslag. Uklart om Jonas Bye som er leder for komiteen, fortsatt er medlem.

TRF-komiteen. Per Otte og Brynjulv har hatt møter. Vil delta på distriktets TRF samlinger. Vil ikke søke om midler fra distriktet i år.

Kommunikasjonskomiteen oppdaterer hjemmesiden, skriver referat fra møtene, distribuerer post fra distriktet og administrerer nettmøtene.

Pasientsykkel prosjektet. Alt er bestilt og betalt. Kjell-Erik har skrevet artikkel til Rotary Norden. Sykkelen skal låses inn på rom i det nye bygget inntil overlevering 24 november.

Prosjektkomiteen har meldt inn assistanse til Historielaget med merking av Sandstien. Dette gjøres ikke før til våren. Jan Erik ønsker innspill til prosjektforslag.

TV-aksjonen er  førstkommende søndag. Jan Erik får med seg Lars, Per Otto, Arvid og Sigmund.

Det vil bli lage en liste over hvem som står for kaffe og kaker til møtene på RK-huset.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 11.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Digital seilas fra USA til Norge

Foredragsholder: Jan Gustavsen

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Magne med dagen i dag og ga ordet til dagens foredragsholder.

Jan Gustavsen fortalte om en seilas han, sammen med 3 andre, var med på i 2017. Seilasen gikk fra St. Thomas i Karibien via Flores på Azorene til Lyminton i UK.

Grunnen for han kalte digital seilas, var at han kunne vise oss et plott som anga hvor båten var til en hver tid under hele reisen. Båten var utstyrt med AIS (automatic indentification system) som anga skipets posisjon og all båttrafikk i område hvor båten befant seg.

Båten som var av typen Ovni 435 (43,5 fot), bygget i Frankrike av aluminium. Båten, S/Y Fryd, hadde tilhørt Cecilie Skog og var meget velutstyrt.  

Jan reiste via USA til St. Thomas hvor han mønstret på. Proviant kom om bord, vann og diesel fylt opp (2x400l diesel). Ettersom de var 4, ble det delt i 3 timers vakter. Jan fikk 03.00- 06.00 og 15.00-18.00 og fikk oppleve soloppgang og solnedgang. Han fikk også oppleve «The Green Flash» som er et grønt lysblink ved solnedgang (atmosfærisk fenomen). De hadde varierende værforhold på turen over til Azorene, fra stille sjø til kuling. Squall, som er kortvarig byge med voldsomt regn og blåst, fikk de også oppleve.

Etter 18 døgn i sjøen ankom de Flores på Azorene hvor de fikk fast grunn under føttene. De fikk vasket klær og fylt opp tankene før de fortsatte mot England. Etter 10 nye døgn ankom de Lyminton utenfor Southampton. Ute i den Engelske Kanal fikk de, en noe overraskende, besøk av Border Force som er en slags grensepoliti. De ble kryssforhørt om hvem de var, hvor de skulle, hvem eide båten og båten ble grundig gjennomsøkt.

Jan oppsummerte til slutt at de hadde tilbakelagt 3923 nautiske mil, 28 døgn i sjøen, 140 NM/d, snittfart på 5,6knop, 16,5 døgn med seil, forbrukt 770l diesel.

Presidenten takket for et meget fengslende foredrag med fine bilder og video-snutter.

Neste møte er et klubbmøte hvor presidenten har flere saker å ta opp.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 04.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: «No waste»  og «Den magiske fabrikken»

Foredragsholder: Tina Wågønes, daglig leder No Waste

Til stede: 6 medlemmer + Günther

Presidenten var blitt forhindret fra og møte, så Gunnar hadde steppet inn på kort varsel. Han ønsket velkommen, ønsket vår tidligere foredragsholder Erik Dalheim med 81 års dagen i dag og ga ordet til dagens foredragsholder.

Tina Wågønes er daglig leder i næringsklyngen No Waste. Klyngen består i dag av bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, entreprenørskapsmiljø og kommuner, og med et geografisk forankringspunkt i Oslofjordregionen.

En voksende verdensbefolkning med et stigende forbruk legger et stort press på naturressursene våre. Samtidig oversvømmes jordkloden av avfall og klimagassutslippene øker. For å skape verdier og vekst i økonomien, uten at det ødelegger for fremtidige generasjoners muligheter, må det handling til. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi forvalte ressursene på en mer bærekraftig måte. Det innebærer reduksjon av råvareforbruk, utslipp og energiforbruk, mer ombruk og gjenvinning av ressurser, og minst mulig avfall til forbrenning og deponi.

Det snakkes om «det grønne skifte», som er økonomisk vekst uten at natur og miljø ødelegges.

Gjenvinning fra industri, landbruk og hushold må økes. 40% av matavfallet gjenvinnes i dag i Norge, på verdensbasis bare 15%

Medlemmene i klyngen får tilgang til kunnskap og kompetanse som finnes i gruppen gjennom felles prosjekter. Av prosjekter fortalte hun om Den Magiske Fabrikken.

Fabrikken ligger utenfor Tønsberg og gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av mat.

Den Magiske Fabrikken er mer enn et biogassanlegg, gjennom ulike aktiviteter og prosjekter så knyttes bransjer sammen på en ny måte, og gir et viktig grunnlag for utvikling, innovasjon og grønn vekst.

I tilknytningen til fabrikken er det etablert et industrielt pilotveksthus, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Veksthuset er på 1500 m2, hvor 1000 m2 skal benyttes til utvikling av ny teknologi og produksjon av grønnsaker.

Pilotveksthuset er basert på en helt ny teknologi, og er et unikt bobleveksthus med doble vegger hvor såpebobler benyttes til å kjøle, varme og skape skygge for plantene etter behov.

Det var mange spørsmål rundt et interessant tema, synd fremmøte var dårlig. Arne vil undersøke muligheten for å besøke Den Magiske Fabrikk.

Gunnar takket for et interessant og lærerikt foredrag.

Neste møte blir på RK-huset. Jan Gustavsen vil fortelle om den digitale seilas.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 20.09.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til årets første samlede møte på RK-huset siden november 2020. Vi har fått skryt fra våre naboklubber at de ble invitert og fikk være med på våre nettmøter.

Vårt neste møte vil også bli på RK-huset hvor Tone Merethe Andreassen vil fordra om «Vår helse».

Presidentet minnet om verdenspresident Shekhar Mehta slagord «Serve To Change Lives»

30 oktober er det distriktskonferanse på Ullevål Stadion, si ifra om det er noen som ønsker å delta.

7 september deltok Svein Egil på presidentsamling og hilste på guvernør Erik Normann. Han vil besøke oss på nyåret. Prosjekter i distriktets klubber ble gjennomgått. RYLA vil bli arrangert (hvis myndighetene tillater det) i mars 22.teen

Vi har program fram til november. Oppdatert liste vil bli distribuert.

Semiaden var meget vellykket. Presidenten var tilstede sammen med 3 representanter fra oss.

Jan Erik, leder av prosjektkomiteen, ønsker innspill til nye prosjekter for klubben.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 06.09.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Innovasjon i koronans tid

Foredragsholder: Professor Emeritus Sjur Dagestad

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til møte og gratulerte Brynjulv med dagen som var den 29.8 og Kjell-Erik med dagen den 11.9. Han ønsket også velkommen og ga ordet til foredragsholderen.

Sjur Dagestad er bosatt i Asker, men kommer fra Brumunddal noe som klart gikk fram fra dialekten. Han var utdannet maskiningeniør fra NTH (NTNU) med doktor grad og har vært professor i innovasjon ved samme universitet. Han mottok Reodor-prisen i 1994, Han har også vært ansatt hos Tomra hvor han var med å utvikle en miljømaskin.

Innovasjon er en så bra løsning at andre vil ta den i bruk. D.v.s at den er nyttig. Innovasjon handler om innsikt, mennesker, team, prosjektledelse, strategi og ikke minst – evnen til å snekre sammen gode forretningsmodeller.

Du skal ikke frykte morgendagen. Det farlige oppstår når morgendagen skapes med gårsdagens løsninger.

Er det virkelig slik at forandring fryder? Hva skal du gjøre når bedriften sitter fanget i fortiden med gamle løsninger, konkurrentene raser forbi og kundene svikter? Hva med eksperten? Er det sant at vi ikke kan klare oss med eksperten og heller ikke uten?

Innovasjon = 10% Teknologi og 90% kunde, marked, organisering, ansatte, assosiasjon, stille spørsmål, observere, nettverk, assosiasjon.

Innovasjon utvikles 42% av ansatte, 55% av markedet og bare 3% av FOU.

Innovasjon skjer 28% idebasert og 69% innsiktbasert. Innovasjon er avhengig av behov – løsning -ildsjel – team – forankring og risiko.

Presidenten takket for et meget interessant og inspirerende foredrag.

Erik

  

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 30.08.2021   KL 18.30 – 20.30

Sted: Egge Gård

Tema: Omvisning med smaksprøver

Til stede: 11 medlemmer + 5 gjester (følge)

En varm sensommerkveld ble vi ble ønsket velkommen til Egge Gård av «turistsjef» Per Amble, som vi kjente igjen fra nettmøte han holdt for oss 31.05.

Han startet med å fortelle om historie bak Egge Gård fra vikingtiden fram til i dag. Ikledd i vikinghjelm, presteparykk og kongekrone ettersom historien gikk.

Så gikk turen opp til vingården, som nå er på størrelse som en middel stor vingård i Syd-Europa. Det er mye nyplanting, og det ser meget lovende ut for framtiden.

Videre fikk vi se eplepressene og lageret av eplemost som lå klare for avhenting til de som hadde levert inn epler for pressing. Etikettene var etter kundens ønsker.

Til slutt i omvisningen gikk turen til låven med tapperi for sider og annet alkoholholdige varer og brenneriet med destilasjonskolonnen. I kjelleren var det lagring på eiketønner av eplebrennevin (calvados), akevitt og whisky. Det var en flott omvisning av en veltalende guid.

Etter omvisningen ble vi invitert til smaksprøver i kjelleren under hovedhuset. Her fikk vi smake på alt vi hadde sett både alkoholfritt (for sjåførene) og med alkohol for passasjerene. Startet med de svakeste sidere og endte opp med whisky tappet rett fra tønna (50-60%). Det ble etter hvert ganske livlig ispedd med gode historier fra vår vert.

Etter å vært igjennom programmet var det anledning til å gjøre innkjøp i gårdsbutikk som hadde lov til å selge varer opp til 22%. De fleste benyttet seg av det og syntes at vi hadde hatt en hyggelig tur.

Erik
     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 16.08.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medlemsverving – klubbens største utfordring

Foredragsholder: Svein Eystein Lindberg, Hønefoss-Øst

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til møte og spesielt til dagens foredragsholder Svein Eystein Lindberg. Svein Eystein besøkte oss i 2018 da han var distrikts guvernør. Han ville fortelle oss om hvordan Hønefoss Øst jobber med medlemsrekrutering. I 2005/6 bestemte de seg for at de måtte få inn damer i klubben. De møttes på pub og lagde en liste over mulige kandidater. De skrev personlig brev til ca 30, hvor de inviterte dem til et utvalgt klubbmøte med foredrag etterfulgt av et rekruteringsmøte med informasjon om rotary. Det kom 13, 6 ble medlemmer og 4 er fortsatt medlemmer av rotary.

Dette har de fortsatt med hvert år. De har ca. 100 på en liste (menn og kvinner). Velger ut ca 30 som de sender postlagt brev til med invitasjon om rekruteringsmøte. De følges opp med telefon. Det ble sørget for litt ekstra bevertning under klubbmøte. Etter klubbmøte presenterte de som var i medlemsutvikling komiteen en nøye utarbeidet presentasjon om kjerneverdier, vekt på yrke og etikk, finansiering av prosjekter, om rotary familien, rotarys formål og 4-spørsmålprøven. Videre ble de informert om yrkeskode indeksen, rotarys fokus områder, NORFO, end polio now og ungdomsarbeid.

Til slutt de inviterte forklart hvorfor de burde bli med og at det ville gi livsvarige vennskap.

Presidenten takket foredragsholderen for inspirasjonen han gav oss, og det ble åpnet for spørsmål og diskusjon rundt medlemsverving.

Neste møte blir om Ramme Gård, trolig vil dette også være nettmøte, men vi vil få mer informasjon.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 09.08.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbmøte

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulert de som har hatt bursdag siden presidentskifte. Det var Svein 27.06, Iver12.7 og Jan Erik 14.07. Han beklaget at vi ikke har fått et fast program ennå. En del møter er «spikret», men de første nå er noe usikkert. Han håpet at de snart var på plass. På spørsmål om hvorfor vi ikke var på Røde Kors huset, svarte haovid-19 og pga at han trodde han ikke kunne være hjemme i dag.

Det ble minnet om Semiaden den 19 september. Informasjon om Semiaden ble send ut på mail i dag og finnes også på vår hjemmeside under nyheter. Per Otto er vår kontaktmann. Han ønsker 3-4 mann som kan være parkeringsvakter.

Sykkelprosjektet ble berømmet, og vil fortsette under Kjell-Eriks ledelse frem til offisiell overlevering.

Jan Erik er leder av Prosjektkomiteen. Vi har lovet å bistå historielaget med å sette opp skilter på Sandstien. Skiltene er under bestilling og penger er bevilget så det er snakk om dugnadsinnsats av de som er i stand til det. Det arrangeres en pilegrimstur fra Grønsand til Stikkvann hvor det blir holdt gudstjeneste 22. august.

Kjell-Erik hold en 3-minutter som han ønsket det ikke skulle referes til.

Neste møte vil forhåpentlig være på RK-huset. Vi vil få nærmere beskjed.

 

Erik


       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02.08.2021   KL 18.00 – 20.00

Sted: Storsand ved Freyborgstua

Tema: Grilling

Til stede: 10 medlemmer + 5 gjester (følge)

Den nye president Svein Egil ønsket velkommen til rotaryåret første noe uformelle møte.

Per Otto hadde sørget for oppvarmede griller,

Vi koste oss i fint sensommervær med grilling, småprat og historier.

Jan Gustavsen passerte tilfeldigvis forbi og ble huket inn av Per Gustav som introduserte ham som foredragsholder til høsten, noe han lovet å holde.

Presidenten opplyste at neste møte ville bli et klubbmøte om planene for året. Møte ville trolig bli et nettmøte, men vi ville få nærmere beskjed.

Takk for en fin aften.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Hos Jenny og Sigmund

Tema: Presidentskifte

Til stede: 14 medlemmer + 5 gjester + RHA

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og gjester og takket for at vi fikk lov til å ha vårt presidentskifte og rotary-årets avslutning hos Jenny og Sigmund. Endelig kunne vi fysisk samles igjen.

Vi fikk servert nydelig lapskaus opp til flere ganger med tilhørende drikke.

Presidenten summerte opp årets møter. Vi hadde fysiske møter fra 3. august fram til 2. november. Da vi skulle ha rakfiskaften 9. november måtte den avlyses p.g.a. pandemien og de restriksjoner myndighetene gav oss. Fra 16, november fram til forrige mandag er det kun gjennomført nettmøter. I alt har vi 26 nettmøter i klubbens regi. Mange fine foredrag med bra «frammøte» både fra klubbens medlemmer og fra inviterte gjester fra andre klubber. Vi har også deltatt i andre klubbers møter.

Presidenten og klubbmesteren ba Magne komme opp. Han ble overrakt en flott diplom og et merke som årets rotarianer for sin innsats med å arrangere og rettlede oss i alle de vellykkede nettmøtene vi har hatt. Magne var overrasket og takket for prisen og lovet å henge opp diplom slik at vi kunne se den ved neste nettmøte.

Tidligere annonsert skulle Lars få sin velfortjente Paul Harris for sin mangeårige innsats og styreverv i klubben. Han fikk høytidelig overrakt medalje, diplom og nål.

Noe mer overrasket ble Arne H, da han også ble tildelt samme utmerkelsen, for sin mangeårige innsats. Med sitt store nettverk har han skaffet oss utrolige mange foredragsholdere gjennom tidene.

Under seremonien fikk vi kaffe, marsipankake og Jennys kringle.

President Gunnar overrakte deretter presidentkjede til innkommende president Svein Egil og ønsket ham lykke til. Svein Egil takket for tilliten og overrakte blomster til den avgåtte presidenten og håpet han kunne bidra like bra  kommende år.

Svein Egil har komiteene klare og vil distribuere dette til medlemmene. Første møte blir antagelig 2. august med grilling på Storsand eller middag på Freyborgstua (væravhengig). Mandagen etter blir det klubbmøte om planene for året.

Jenny og Sigmund ble takket for gjestfriheten og fikk overrakt blomster.

Presidenten ønsket alle en god sommer.

Erik


Årets rotarianer flankert av Arne og lars som har fått PHFGunnar har overlatt presidentkjede til svein egilMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Hvem vinner til slutt?

Foredragsholder Kjetil Kristoffersen

Til stede: 13 medlemmer + 11 gjester

Presidenten ønsket velkommen og åpnet med å sitere fra 4-spørsmålsprøven før han ga ordet til foredragsholderen.

Kjetil Kristoffersen er fra Horten og var en lovende fotballspiller som junior og som senior skulle han spille for Sogndal, men en hodeskade medførte at han måtte gi seg som toppfotballspiller. Han tok trenerkurs å ble trener for flere kjente kvinnelag. Og gymlærer på videregående skole.

En kveld han kom hjem etter trening fortalte hans kone at hun hadde sett på Skavland og blitt betatt av en gjest, Lasse Gustavson, tidligere brannmann som hadde vært sterkt brannskadet og som fortalte om hvordan han kjempet seg tilbake. Kona mente han måtte få han hit og holde foredrag.

Han tok henne på ordet og kontaktet Gustavson som lovet å komme. Dette ble starten på hans karriere som foredrag- og konferansearrangør. I starten satset han det han eide og mer til, sa opp lærerjobben og reiste på turne. Han har gjennomført utallige foredragsturneer med Lasse Gustavson og også kjente personer som John Cleese og Niel Amstrong.

 Kjetil Kristoffersen driver også coaching når det gjelder salg. En regel er at man må ha fagkunnskap og at man behandler kunden som om han var den siste han hadde. Det gjelder å ha utholdenhet og tørre å satse og å by på seg selv. Gjøre det man er god på.

Vi takker for et meget inspirerende foredrag

Erik

 
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbmøte

Til stede: 14 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen med et dikt fra Einar Skjæråsen.

I dag fyller Erik Otto 101 år og Arne Pedersen 87 år. Til Onsdag fyller Thor Severin 79 år. Vi gratulerer alle.

Tobias takket for blomstene han fikk på sin 80 års dag.

Semiaden blir 19. september. Den blir noe annerledes enn tidligere år, med digital påmelding, digitalt lotteri og postene blir ubemannet og merkes med QR-kode. Per Otto blir med i arrangement komiteen.

Presidentskifte blir hos Jenny og Sigmund.  Det blir servert Jennys berømte lapskaus, mineralvann, kaffe og kake. Det blir årets vinlotteri som man håper vil dekke utgiftene. Innbydelse vil bli send ut og det må være påmelding for medlemmer og følge.

Vi har også i år blitt forespørsel om å være områdeleder på Sætre for  årets TV aksjon som er 24. oktober. Svein Egil har bekreftet vår deltagelse. Vi har også sagt ja til å bistå Asker Kommune med å bygge opp et digitalt geografis rode-kart.

Jan Erik holdt en 3 minutter med referanse til regjeringen.no, er det denne uken er 50 år siden at Ekkofisk feltet ble satt i produksjon.

Nest møte er med den kjente foredragsholder Kjetil Kristoffersen med foredraget «Hvem vinner til slutt». Invitasjon vil bli sendt ut.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 31.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Egge Gård

Foredragsholder: Per Eilif Amble

Til stede: 15 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen til sommeren. Tobias gratuleres med 85 års dagen 2. juni

Presidenten introduserte dagens foredragsholder og fortalte om deres felles interesse, nemlig lutefisk og akevitt.

Per Eilif Amble takket for invitasjonen og fortalte at han var utnevnt til turistsjef av Marius Egge.

Egge gård har sitt navn fra Eggemorenen som var en morenekant som ble dannet i fjerne tider. Under jernalderen begynt folk å rydde jord og etablere gårder. Under middelalderen overtok den katolske kirke 90% av alle gårder i Lier. Så kom reformasjonen og under Kristian den 4de overtok kongen disse eiendommene. Kongen hadde et enormt pengeforbruk under 30års-krigen og etter at han hadde brukt opp sølvet fra Kongsberg, ble også gårdene solgt. Rasmus Paulsen Lie kjøpte Egge gård i 1702. Dagen eier, Marius Egge, er 9nde generasjon etterkommer.

Bestefaren og faren til Marius starte med jordbær og epler. Egge var blant den første gården som startet med selvplukk av jordbær, noe som den gang skapte trafikkaos helt tilbake til Asker. For å være miljøbevisste har de sluttet med sprøyting med kjemikalier og har flisbasert fyring. Når epler ikke blir sprøytet, er de ikke egnet for direkte salg og derfor presser de alle eplene. 1.600 tonn med epler gir 1,2 millioner liter eplemost. I tillegg til presset pasteurisert eplemost lager de flere slag sider og eplebrennevin.

De har nå også startet med druer. 2900 ranker er hittil plantet. Av druene lager de musserende vin av type «Sparkling no. one» som har fått god omtale. I tillegg til eplebrennevin lager de også single malt basert på overskudd fra juleøl fra Aas og akevitt, Kong Christian 4. akevitt, basert på potetsprit fra Hoff. De kan også lage akevitt i mindre kvantum for foreninger og spesielt interesserte.

Vi er ønsket velkommen til Egge gård for omvisning og smaksprøver når dette blir tillatt, noe som høstet stor interesse blant medlemmene. Vi takket Per Eilif for et interessant foredrag og håpet at vi kunne komme på besøk til høsten.

Erik
      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 10.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbkveld

Til stede: 13 medlemmer + Rolv Skarstein

Presidenten ønsket velkommen. Magne viste filmopptak fra Sætre dagen for 10 år siden da vi hadde stand med Shelter Box.

Presidenten viste bilder fra tidligere møter og hendelser i klubben som vi mimret over.

Overlevering av Hurum Helsehus , som nå heter Hurum bo- og omsorgssenter, skal være 17. september. Rotary Norden vil ha en ½ side beskrivelse av vårt prosjekt 1. oktober.

Presidenten håper vi kan treffes å ha et festmåltid i løpet av sommeren. Hvis mulig under presidentskifte 21. juni.

Presidenten understrekt viktigheten av å ha et forutsigbart program spesielt med hensyn på å få nye medlemmer. Berømmet årets programkomite for dette. Resterende møter ble gjennomgått.

Til slutt viste Magne bilder fra vårt 40 års jubileum.

Neste møte er 31.5

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 03.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Historiske hendelser i Hurum

Foredragsholder: Bjørn Nysveen

Til stede: 14 medlemmer + Günther + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen fra Bjørn Nysveens hule. Bjørn vil vise filmen «Historiske Håøya» som han laget for noen år siden. Før filmen kom i gang, minnet Svein Egil da han som ungdom var på treningsleir for svømmere på Håøya. Kjell-Erik kunne også fortelle at Hurum Rotary var den første utenforstående som fikk omvisning over det militære område på Håøya for ca 25 år siden.

Filmen startet ved brygga på sydøstsiden av Håøya (hvor vi også startet for 25 år siden), og tok oss opp den svingete veien opp mot toppen. Her ble store kanoner dratt oppover med hester og slede. Bygging av anlegget startet i 1891, Noe underlig var det å se innskripsjonen av Oscar den 2dre fra 1895 som hadde vært på besøk, og at hensikten med å bygge kanonstillingene var å verne seg mot svenskene. Bunkeren som var bygget som hoved kommandoplass var ferdig 1914. Her skulle oberst Eriksen ha vært da Blücher kom inn fjorden 9. april, men p.g.a. mannskapsmangel ble alle værende på Oscarsborg. Harbizbatteriene på nedre stilling besto av 4 kanoner som veide 40 tonn hver. Granat størrelse på 28cm og som veide 300kg. Kanonene ble fjernet av tyskeren under krigen for omsmeltning,

Toppbatteriene besto av 8 kanoner samt luftvernskyts. Alt av kanoner var borte. Deler av en kanon var å se på museet på Oscarsborg. Rester fra store bunkerser og depoter var å se. Det hadde vært en stor garnison på 1500 mann her oppe i 1905

Vi fikk også overvære en minnesmarkering på rettersted hvor 6 menn ble skutt under krigen. Det var fanger som hemmelig ble hentet fra Akershus for å henrettes her.

En meget interessant filmfremvisning vi fikk se over noe av Håøyas militære historie. Bjørn fikk en velfortjent visuell applaus.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 26.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Bobiltur gjennom 7 land

Foredragsholder: Gunnar Myrvold

Til stede: 14 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Per Gustav med dagen 1. mai. Klubben har mottatt brev fra Asker Næringsforening som tilbyr den nye boka om  Nye Asker (Det er derfor vi bor her) til 99kr (75% rabatt). Det er fra distriktet sendt ut invitasjon til kurs 4. og 27.mai (Hjemmeside og e-post). Påmelding 4 dager før.

Igjen  tar presidenten oss med på bobiltur til sydligere strøk med fine feriebilder,

Turen var fra 30.8-20.9.2016. Han hadde kjøpt på FINN en pent bruk bobil som han hentet i Vesterålen og sammen med et vennepar dro de i hver sin bobil med start i Langesund. Reiseruten for de 20 dagene var:

1.       Båt fra Langesund til Hirtshals

2.       Hirtshals-Århus-Flensburg-Hamburg-Osnabrück

3.       Osnabrück-Koblenz (der Mosel renner ut i Rhinen)

4.       Koblenz

5.       Moseldalen

6.       Moseldalen med besøk på vingård

7.       Trier – Frankrike-Basel

8.       Basel-St. Gotthard tunnelen- Como Italia

9.       Desenzano ved Gardasjøn (4 overnattinger)

10.   Bussutflukt med Coop til Dolomittene

11.   Utflukt til Sirmione

12.   Buss og båttur med Coop til Venezia

13.   Gardasjøen – Brennerpasset -Seefeld. Presidenten var også i Seefeld under ski VM 2019

14.   Seefeld-Kitzbühl

15.   Ørnerede-Nürnberg-Bamberg

16.   Bamberg-Hannover

17.   Hannover-Fehmern

18.   Puttgarden-Rødby-Karrebåksminde (Sjælland) på besøk hos kjente

19.   Karrebåksminde

20.   Hjemreise via Jylland

Neste møte 3.mai får vi igjen besøk av Nysveen som viser filmer om historiske hendelser i Hurum. 10.mai er det klubbkveld. Innlegg til møte ønskes.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Innbyggertorg og medborgerskap i Asker syd

Foredragsholder: Kristin Marie Felde

Til stede: 15 medlemmer + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet videre til dagens foredragsholder direktør for medborgerskap i Asker Kommune Kristin Marie Felde

Direktør for medborgerskap er en av 7 direktører i tjenesteområdene underlagt kommunedirektøren. Tjenesteområde har fem virksomheter som er innbyggertorg, bibliotekene, kulturskolen, kulturliv og idrett og friluft. Tjenesteområde har 400 ansatte, mange av disse er deltidsansatte.

Det skal utvikles 8 innbyggertorg i kommunen (Holmen, Borgen, Asker, Slemmestad, Heggedal, Sætre, Spikkestad og Tofte). Innbyggertorgene skal være åpne for alle og være en møteplass for lokalsamfunnet. Den skal gi veiledning for kommunale tjenester, stå for utleie av kommunale lokaler og ha aktiviteter i regi av frivillighet.

På Tofte har innbyggertorget etablert seg i det tidligere bankbygget Vestre Strandvei 3. Ble åpnet 30. januar 2020. Her er også bibliotek. Tofte Samfunnshus på den andre siden av gata vil også inngå etter noen oppgraderinger.

Som en forsøksordning er det utnevn et lokalsamfunnsutvalg 3 steder i kommunen, blant annet på Tofte. Utvalget er utnevnt av kommunestyre og skal legge til rette for innbyggerne, lag og foreningers muligheter til å ta del i saker som angår lokalsamfunnet. De skal ha dialog med innbyggerne, være høringsinstans i lokale saker og også ta opp saker. De disponerer også midler til lokale tiltak (500.000). Utvalget består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Prøveprosjektet vil vare i 2 år, mulig med forlengelse.

På Sætre vil innbyggertorget være i rådhuset og noe også i det gamle bankbygget. Her må det også gjøres tilpasninger og man regner med at det vil være klart i august i år.

Foredragsholderen ga oss lærerik informasjon om Asker Kommunes planer for nærdemokrati og medborgerskap.

Presidenten takket foredragsholderen og informerte at neste møte ikke er intercity møte (avlyst), men vil, etter avstemming, bli en bobiltur med presidenten til Italia.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 12.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Sparebanken Øst

Foredragsholder: Terje Torp

Til stede: 11 medlemmer, 1 gjest + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og åpnet møte med utdrag fra diktet «jeg velger meg april» (Bjørnson) og ga ordet videre til Terje Torp.

Sparebanken Øst er en selvstendig sparebank uten allianser med andre banker. Banken har sin opprinnelse fra Øvre Eiker Sparebank som startet i 1843. Banken er 12te størst i Norge. Banken har kontorer på Sætre, Tofte og Røyken, til sammen 29 kontorer på Østlandet. Banken har som målsetning å gi personlig service, enten på kontor eller på nett. De opprettet kontorer på Røyken og Hurum da DnB la ned sine kontorer. De har 4 ansatte i område, ledet av Terje Torp.

Det er ikke farlig å låne 1-1,5 mill. i dag, . hvis man ønsker å bytte bolig fra hus til leilighet. Banken kan gi personlig rådgiving, er raske til å fremskaffe finansieringsbevis og finansiere boligkjøp. Man kan få f.eks. rammelån på inntil 60% av boligens verdi og disponere disse pengene til hva man vil.

Terje fortalte litt om sikkerhet og alle svindelforsøk som vi blir utsatt for på nett. Husk aldri oppgi passord og ID i telefon eller på nett.

Sparebank Øst 20-40 mill. av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet hvert år. Man kan søke støtte til kultur, idrett og humanitære formål. Søknaden må stilles av de som skal bruke pengene og ikke via organisasjon som oss. Banken holder også undervisning i privat økonomi for ungdomskolen i distriktet og får mange positive tilbakemeldinger på dette.

Etter en kort spørsmålsrunde takket presidenten Terje for et opplysende foredrag.

Presidenten ønsket tips til temaer på møter.

Neste møte 19. april er om innbyggertorg og medborgerskap i Asker

31.5  er endret til: Turistsjef Per Amble orienterer om historien rundt  Egge Gård i Lier

Presidentskifte blir 21.6 og ikke 28.6 som tidligere annonsert.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 22.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Farvellbakken – Retterstedet på Klokkarstua

Foredragsholder: Håvard Kilhavn

Til stede: 15 medlemmer, 5 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester fra Historielaget og til dagens foredragsholder. Han ønsket også Sigmund Stokke tilbake som medlem etter en tid borte. Lars ble gratulert med dagen den 25.3. Dagens foredragsholder Harald Kilhavn fra Historielaget fikk ordet.

«Farvellbakken Hurum gamle ting og rettersted» - kalte han sitt foredrag. Foredraget ble for øvrig tatt opp og vil be lagret hos Asker Kommune.

I 2018 ba daværende kommunestyre rådmannen om å sikre område på Klokkarstua der man antar Farvellbakken ligger. I 2019 begynte Kirkeng Eiendom som hadde kjøpt område å grave og å gjøre klar for sprengning der Farvellbakken ligger. De skulle klargjøre område for næringsvirksomhet. Kiwi kjøpesenter skulle bygges litt syd for det aktuelle område. Grave- og sprengningsarbeidet ble midlertidig stoppet ved hjelp av «gamle» Hurum politikkere og Historielaget. For å markere stedet ble det avholdt en minnegudstjeneste 19. desember 2020 ved sogneprest Janneke Riskild.

Man har dokumentasjon i form av tingbok på at Tor Olsen (17 år) ble avrettet ved Ugstad Nedre i 1740. Han var dømt for seksuell omgang med dyr. Det var dårlig med kartdokumentasjon fra den tiden, så det er ingen kart som angir stedet. Derfor er det dårlig støtte fra kulturmyndigheter for å støtte til verning av område. Stedet og hendelsen er beskrevet av lærer Busland (1852-1933) i boken «Hurum før og nå». Det er også bekreftet av folkeminnet (Olav Jahren).

Tor Olsen ble dømt til kveling og brenning. 1750 ble Kjersti Torstensdatter dømt til halshugging med sverd og i 1802 ble Guro Olsdatter dømt til halshugging med øks. Dette er det man vet om henrettelser.

Ugstad Nedre var Hurums tingsted fra middelalderen, dokumentert fra 1578. Tinget er lokaldemokratiets vugge. Det finnes lite rester fra tidligere rettersteder i Norge. Eneste er et gjenreist rettersted på Løten. Siste henrettelsen i fredstid var i 1876.

Et slik sted som Farvellbakken har kulturminneverdier som tradisjon, del av vår historie, symbolverdi og formidlingspotensial avsluttet foredragsholderen med. Saken ligger nå hos våre politikere og kulturmyndigheter.

Presidenten takket for et interessant foredrag og minnet om «Påsketreff med guvernøren» på onsdag og neste møte som er 12.4 med Terje Torp om Sparebanken Øst.

God påske!

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 15.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Mitt liv i politikken

Foredragsholder: Randi Maakestad

Til stede: 14 medlemmer, 3 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og spesielt til dagens foredragsholder, som fikk ordet.

Randi var beæret at noen ville høre på en gammel dame. Faren var fra Modum, var lærer og fikk post i Glomfjord hvor han traff sin tilkommende. De flyttet tilbake til Sylling, hvor Randi ble født 13.6.41. Familien flyttet tilbake til Glomfjord hvor hun hadde sin oppvekst og ungdomsår.

Flyttet til Oslo og jobbet på en telefonsentral. Traff Olav og de giftet seg i 1963. 1975 flyttet de til Sætre. Var ikke spesielt interessert i politikk, men ble forspurt om hun ville være med i høyrekvinnene. Tilfeldig at det ble høyre. 1979 var det valg og hun sto på 2dre plass på høyrelisten etter Knut Schnitler. 1981 var det ordførervalg og Tormod Andersen (A) ble gjenvalgt, Randi ble valgt inn som varaordfører etter uventet støtte fra SV (Odden). Mye var nytt, og det hun husket fra denne tiden var konkursen til Tofte Fabrikker og møte med direktøren.

I 1988 ble Hurum valgt til ny flyplass. Erik Hennum var da ordfører. Flertallet i kommunen var nei til flyplass. I 1989 var det valg og Randi ble forespurt om å stille som ordfører. Hun var da ferdig med lærerskolen og kunne tenke seg å fortsette i skolen, men sa allikevel ja. De måtte nå forberede seg for flyplassutbygging og flere høyt kvalifiserte personer ble ansatt i kommunen. Så kom alt om tåken og stortinget snudde til Gardemoen i 1991. Hurum ba staten om erstatning for ulempen og krevde 29,5 mill., men fikk bare 2 mill.

Neste store oppgaven var tverrforbindelsen over fjorden. Hurum ønsket bro, men møtte motstand fra de på den andre siden som tydeligvis hadde bedre kontakter hos myndighetene. Randi fortalte de var i møte inne hos samferdselsminister Opseth, som utalte at enten blir det tunell eller ingenting.

Randi var ordfører i 10 år fram til 1999. Som ordfører blir man utfordret på mange vis noe som alle bør ha prøvd, sa hun. Av ting hun var stolt av, var at de fikk kjøpe Filtvet Fyr av Kystverket.

Kvelden ble avsluttet med en liten spørrerunde før presidenten takket for at hun ville dele sin historie med oss.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medmenneskelighet i pandemiens kjølvann

Foredragsholder: Henrik Syse

Til stede: 14 medlemmer, 15 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen til gjester, medlemmer og Henrik Syse. Henrik Thrana ble gratulert med dagen den 5 mars. Gratulerte også alle de kvinnelige med kvinnedagen i dag.

Syse takket for at fikk at han fikk delta i vårt nettmøte. Han kalte sin presentasjon for «Medmenneskelighet og verdier i pandemiens kjølvann». Kriser kan være store og små og ble eksemplifisert med 3 bilder; en bie, en blomstereng og bilde av jorden tatt av en astronaut under månelandingen i 1968. Det handler om å ta vare på hverandre. Han henviste til boken «Ord i kise»

Hvordan skal vi møte pandemier og andre kriser? Hvordan tar vi vare på menneskeverdet når alt står på hodet og fremtiden er usikker? Hvilke ord og hvilket språk skal vi bruke? I denne boken skriver filosofen Henrik Syse om det å leve midt i en krise - og å komme ut på den andre siden.

Vi kommer ikke ut av en krise på samme måte som før. Historien må skrives om. Kanskje kan vi bli bedre mennesker hvis man trekker de rette lærdommene ut av krisen. Verdier utgjør en forskjell. Verdier er håp, tilstedeværelse, felleskap, aksept og medmenneskelighet.

Vi må styrke felleskapet nå selv om det er en sosial distanse. Syse som selv er rotarianer minnet oss om Rotarys grunnprinsipper. De er høyst aktuelle nå i denne pandemikrisen.

Presidenten takket for et inspirerende foredrag og Syse takket for han fikk delta.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbkveld

Til stede: 12 medlemmer.

Presidenten ønsket medlemmene velkommen til klubbkveld og  gav ordet til Kjell-Erik som hadde lovet oss et egoforedrag.

Kjell-Erik del 1:

Far var fra Krokstadelva, mor fra Notodden. Far var utdannet papiringeniør og startet sin karriere hos Petterson i Moss. I 1936fikk han tilbud om jobb på papirfabrikk i Småland i Sverige. Kjell-Erik ble født 11. september i 1940 og begynte på skole da han var 6. Han hadde en eldre og en yngre bror. En hendelse han husket fra Sverige, var at han falt i elva da han lekte med en kammerat. Han ble reddet av kammeratens mor.

1948 flyttet familien til Norge og bosatte seg på Beston gård. Gikk først på Sætre skole, men måtte flytte over til Åros senere. Drev friidrett i Gråbein. Av røverhistorie fra barndommen, nevnte han at de laget raketter av ugressalt, vann og avispapir. Gikk framhaldsskole i Røyken, men hadde problemer med ordblindhet. Fikk lærlingkontrakt hos Refsum Mekaniske i Drammen.

Faren hadde startet eget firma og hadde fått avtale med amerikanske firma om papirembalasjemaskiner til meierier. Kjell-Erik ble sammen med en annen sendt til Detroit USA i 1957 for opplæring i maskinene. Var der borte i 8 måneder. Var med på å montere den første melkekartongmaskin til Asker Meieri.. Ble sendt på kurs til Dortmund i Tyskland for opplæring i ølmaskiner (vaske- og tappemaskiner) som faren også hadde fått agentur for. Tok realskolen på ett år på Oslo Språkskole og kom inn på Oslo tekniske skole. Ble gift i 1961. Måtte inn i militæret, først på Jørstadmoen senere ordonnans på Akershus. (Del 1 avsluttet)

Jan Erik holdt en 3-minutter om Vassdalulykken som det nå den 5. mars er 35 år siden. 16 soldater omkom i snøskredulykken. I minnetalen etter ulykke påtok brigadesjef oberst Arne Pran seg skylden for ulykken. Pran ble mer eller mindre frosset ut etter dett og sluttet i forsvaret. Vi kjenner Arne Pron som en aktiv rotarianer, har besøkt oss flere ganger og var guvernør 2000-2001. Han døde 84 år gammel i fjor.

Presidenten informerte oss at Lars Koløen vil bli tildelt Paul Harris for sin mangeårige innsats for klubben. P.g.a. alle de avlyste sammenkomstene som rakfiskaften, juleavslutning og torskeaften er blitt avlyst, håpet han at utmerkelsen kan tildeles under presidentskifte.

Kjell-Erik del 2:

Far til Kjell-Erik, Christian August Johansen, fikk lisens til produksjon av melkekartongen og dannet firma Elopak sammen med investor Johan H. Andresen (Tiedemann-gruppen). Kjell-Erik overtok faren gamle firma. 1964 flyttet han med familie til Kongsberg og begynte på ingeniørutdannelse ved Tinius Olsen ingeniørhøyskole. Det ble veldig mye reising i arbeidet etter utdannelsen og kona protesterte. 1975 begynte han hos Mecman.

!974 bygde han hus på Skatvedt-feltet. Ble med i Hurum Rotary fra starten i 1977 og ble distriktguvernør 1988-89 etter å ha gått guvernørskolen i Nashvell året før.

Solgte sine aksjer i Elopak til Tiedemann. Kjøpte Beston & Co, Investerte i nye maskiner og lokaler på industifeltet. Kjøpte tomt ved Sætrekrysset (Skansen) og startet utbyggingen der. Satset på at flyplassen kom til Hurum.  Gikk dårlig med utbyggingen og oppdragene uteble for Beston & Co. Begge deler gikk konkurs. Solgte bygget på industifeltet.

Fortsatte å jobbe med automatisering i industrien gjennom firmaet Robotteknikk.

Kjell-Erik mottok stor visuell applaus blant medlemmene for et interessant egoforedrag.

Presidenten minnet om de kommende møter og intercitymøte til Skaugum RK med Espen Nakstad den 9 april

Erik

 


       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 22.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Min bakgrunn og et langt liv i politikken

Foredragsholder: Erik Dalheim

Til stede: 10 medlemmer + 7 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken). Han gratulerte også Skaugum RK som hadde vært 50 år 21.01.

Dagens foredragsholder, Erik Dalheim, presenterte seg. Han var født på Strømsø i Drammen 4. oktober 1940. Moren jobbet på Sunland-Eker og faren var murer. De giftet seg 9. april 1940 og bodde på 1 rom og kjøkken. Da Erik var 3 år ble det påvist at han hadde polio og var lam i den ene foten. Det satte ham tilbake for å delta i ungdommelig aktiviteter, men han gikk på danseskole og lærte seg å danse. Han hadde gode minner fra Hurum da han ferierte som barn hvert år hos familie som hadde sted i Skøttelvika.

Faren startet eget firma som muremester. De hadde det bra noen år og hadde hus og bil, men så kom dårligere tider og  firma gikk konkurs og de tapte alt. Faren fikk jobb i Australia og planen var at hele familien skulle flytte, men moren med 2 sønner trakk seg i siste liten og faren dro alene. De ble etter en tid skilt.

Erik gikk folkeskole og framhaldsskole. Han hadde problemer med å lese og fikk dårlig karakterer. Han jobbet som visergutt og prøvde å få seg lærlingeplass.  Han fikk til slutt lærlingeplass hos Refsum Mekaniske i læra som dreier. Han gikk aftenskole og tok fagbrev da han var 20 år. Da han var 22 giftet han seg og de bygde hus da han var 26. Han fikk jobb på Kabelfabrikken og ble tidlig tillitsvalgt i verkstedklubben og fikk gå LO-skolen. Da han var 30, meldte han seg inn i Arbeiderpartiet. I 1971 ble han valgt inn i bystyret og som 34 åring ble han valgt som ordfører i Drammen. Han var opptatt av boligbygging og var blant annet med i styre for bygging av Drammenshallen og Tofte Cellulose.

I 1981 ble han valgt inn på Stortinget hvor han var i 20 år. Han ble først saksordfører i Energi- og Industrikomiteen. Var talsperson for de 18 fa arbeiderpartiet som ønsket hovedflyplassen på Hurum, men sto under sterkt press fra ledelsen til å gå for Gardemoen. Var også sterkt engasjert i fjordkryssingen og beklaget sterkt at tilknytningen til E18 ikke kom med. De siste 8 årene på tinget var han i finanskomiteen.

Etter stortingsperioden var han engasjert 14 år i Drammen Næringsforening.

Erik Dalheim avsluttet med å si at uavhengig av parti, ønsker de fleste politikere å gjøre ting bedre.

Presidenten takket for et meget interessant og fengende foredrag og som også som høstet stor visuell applaus fra tilhørerne. Neste møte 1. mars er Klubbmøte hvor bare klubbens medlemmer blir invitert, mens 8. mars kommer Henrik Syse og vil snakke om «Medmenneskelighet i pandemiens kjølvann». Da ønskes naboklubber og venner velkomne.

Erik

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Byggetrinn 2 nytt tunnelløp under Oslofjorden

Foredragsholder: Vibeke Malvik, prosjekteringsleder Statens Vegvesen

Til stede: 16 medlemmer + 14 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru). Per Otto ble gratulert med dagen 09.02 og Arne H med dagen i dag.

Vibeke Malvik startet med å stille spørsmålet: Hvorfor tar det så lang tid? Årsakene var:

Det er kommet nye sikkerhetsforskrifter for tuneller som krever ny stortingsproposisjon

Stor brann i tunellen 2011

9.1.2012 ble det godkjent å bygge nytt løp med tverrforbindelse hver 25 meter samt å bygge 4 felts vei mellom Måna og Vassum. Da kom det protester fra berørte kommuner og fylke som ville ha bro. SV ble av departementet og vurdere bro desember2012.

Mars 2014 var konseptvalgutredning (KVU) ferdig. På lang sikt kunne det være fordel med bro, men den ville koste 4 ganger så mye som tunell.

November 2016 anbefaler SV bro i en tilleggsutredning for RV 23.

Ny brann i tunellen 2017

2.juni 2018 besluttet departementet at nytt tunnelløp skal bygges.

Foreningen Bedre Veier klaget beslutning inn for ESA

8 juni 2019 svarte ESA at klagen ikke ble tatt til følge

Planen vider er:

Stortingsbehandling før jul 2021

Utlysning 2022

Ferdigstilt 2028

Prosjektet består av: Nytt 2 plans kryss i Verpen, Nytt planfritt kryss i Måna. 4-felts vei mellom Måna og Vassum. Ny sykkel og gangvei langs 4-felts veien.

Finansieringen er OK. Kostnaden er 5,1 Milliarder.

Regulariteten (oppetiden) for tunellen økes fra 90 til 99%. Byggetiden vil være 5 år. Eksisterende tunell blir stengt ved sprengning 2 ganger pr. dag (ca ½ time) over en periode på 2-3 år. Bomprisen vil være 105kr (80 med rabatt).

Presidenten m/flere takket for et interessant foredrag. Foredragsholderen kommer gjerne tilbake når prosjektet skrider fram

Neste møte er med Erik Dalheim som skal fortelle om sitt politiske liv.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.02.2021   KL 18.45 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Holmsbu Næringspark

Foredragsholder: Lotte Frost

Til stede: 16 medlemmer + 5 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru). Arvid ble gratulert med 82 år dag.

Vi startet i dag et kvarter før tiden for at alle skulle få koblet seg på og at alle fikk presentert seg i og med at vi nå har med gjester fra andre klubber.

Foredragsholderen Lotte Frost presenterte seg selv. Hun er opprinnelig dansk, men har bodd i Norge i mange år. Har innehatt flere forskjellige stillinger i næringslivet før hun nå er prosjektleder for Holmsbu Næringspark, aktiv i Næringsforeningen i Asker, leder av Holmsbu IF og gift med Even Torstvedt. De ble blant annet kjent for å planlegg skiløype på taket av næringsbygget (se bilde under).

Even er tredje generasjon som driver med trelast. Utdannet siv. ing. bygg og har prosjektert alle byggene i næringsparken. Even eier Torstvedt Holding, Maxbo Torstvedt, Holmsbu Næringseiendom, Holmsbu Boligeiendom og Orivest.

Næringsparken har som målsetning å være: Stedet der bedrifter og mennesker utvikles, lokal nærings HUB, styrke det lokale næringsliv, skape arbeidsplasser, konkurransedyktige priser, bidra med innovasjon og å gi noe tilbake.

Av leietagere kan nevnes Airbus Defence, Gylling Produksjon, Holmsbu båt og motor, Hurum Bil og Maskin og flere mindre håndverksbedrifter.

Næringsparken ble etablert 2008, dekker 100.000m2 og har 150 arbeidsplasser.

Presidenten takket foredragsholderen for en interessant presentasjon, og vi ble invitert til å besøke næringsparken ved en senere anledning.

Torskemiddagen 15 mars er avlyst, isteden blir det foredrag ved Randi Maakestad om «Mitt liv i politikken».

9 mars er det intercitymøte på nett fra Nesbru RK med foredrag fra Espen Nakstad.

1 mars er det Klubbkveld. Presidenten ønsker forslag til tema og 3 minutter.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Egoforedrag v/Brynjulv

Til stede: 11 medlemmer + 7 gjester

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru).

Dagens foredragsholder har vi hørt ego-foredrag fra før, men det Brynjulv har opplevd og gjort gjennom 80 år kunne han sikkert ha skrevet bok om. Det er like fengslende hver gang og stadig krydret med nye historier. Det er vanskelig å referere dette i et kort referat, så det blir bare en kort opplisting over noe av hans historie.

Født i Porsgrunn 1940. 3 søsken. Gikk på Klyve skole. Flyttet til Langesund. Konfirmert 1955. Gikk med aviser og var visergutt. Fikk seg modellfly og motorsykkel. Begynte hos båtbygger, men fikk dårlig betalt. Bedre betalt hos faren som var skomaker. Gikk teknisk fagskole, bygg. Siviltjeneste på Vestlandet hvor han traff sin tilkommende. Fikk automatikker praksis hos Hydro på Herøya og var ferdig utdannet automatikker i 1964. Flyttet til Karmøy 1967 og jobbet på aluminiumsverk. Flyttet til Säffle i Sverige og jobbet på Källe (senere BTG) som produserte mekaniske regulatorer og ventiler. Bodde der i 2 år. Flyttet til Åros i 1971 og begynte hos BTG i Asker. Startet eget firma i 1976 og drev service på Källe-regulatorer. Drev service over hele landet og kjørte opptil 60.000km/år. Driver fortsatt firma, men nå sterkt redusert.

Jaktinteressert. Kjøpte småbruk i Follestadkroken. Bygde hytte på Vestlandet som nå er solgt, men har bruksrett.

Brynjulv har alltid vært meget aktiv i pinsemenighet. Drevet ungdomsarbeid, hjelpearbeid i Øst-Europa og Afrika, smuglet bibler til Russland og mye mer, og han har ikke gitt seg ennå!

Legger til at Brynjulv ble medlem av Hurum Rotary i 2008, har vært president 2013/14 og 2018/19 og har også vært komiteleder ved flere anledninger. Vi takker for et fint ego-foredrag.

Erik
       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 25.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Fra høyskole til Universitetet i Sør-Øst Norge v/Trond Østgård

Til stede: 13 medlemmer + 5 gjester + Trond Østgård

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester fra andre klubber og dagens foredragsholder. Christopher ble gratulert med bursdag i morgen (81).

Magne fortalte at han hadde deltatt i nettmøte med en rotaryklubb i nærheten av Seattle og viste bilde av alle deltagerne.

Trond Østgård, medlem av St. Halvard RK, er ansatt som arbeidslivskoordinator ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).

Høyere utdanning har 3 nivåer i Norge:

Høgskole

Vitenskapelig Høgskole

Universitet

I de senere år har flere høgskoler fusjonert og blitt universiteter. NTH har blitt NTNU (1996), Landbrukshøgskolen i Ås har blitt NMBU (2006). Det er i dag 10 universiteter, 9 vitenskapelige høgskoler og 18 høgskoler i Norge.

Rektor er enten ansatt av styre eller valgt av ansatte og studenter. Styreleder er enten fra næringslivet eller offentlig sektor.

Høgskolen i Buskerud HiBu (1994) planla fusjon med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Telemark. Telemark trakk seg først. 2014 fusjonerte Buskerud og Vestfold. 2016 fusjonerte de med Telemark. 2018 ble de godkjent som universitet (USN).

 USN har i dag 18000, studenter og 1600 ansatte, 65 bachelorstudier, 36 masterstudier og 8 doktorgradsstudier. USN har 8 campuser og 4 fakulteter.

Campus Drammen holder til på Papirbredden har 385 ansatte og 2800 studenter.

Trond avsluttet med å fortelle om et mentorprogram om arbeidslivstilpasning som han ledet hvor mentorer var i stor grad rekruttert fra rotaryklubber.

 Etter en spørsmålsrunde avsluttet Magne med rotary-sangen «It’s a great thing to be rotarytarian…»

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 18.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: «Algeprosjektet» V/Svein Egil Hoberg

Til stede: 15 medlemmer + Günther, Sigmund, Einar Flesberg (Våler RK), Finn Haraldseth

Presidenten ønsket alle velkommen og minnet om at vi har fått invitasjon fra RYLA 19-21 mars. Kandidat ønskes.

Etter litt tekniske problemer, overtok Svein Egil med presentasjon av et nytt firma, Algæ, som han har etablert sammen med 3 andre, tidligere kollegaer fra Norsk Hydro. Målsetning for firma er å være en anerkjent leverandør av mikroalgeprodukter. Produktene skal anvendes i produksjon av dyrefor, fiskefor, fettsyrer (Omega 3) og til kosttilskudd markedet.

Man regner med at i nær fremtid vil bli en proteinmangel i verden på 60 millioner tonn/år.

Algæ har inngått et utviklingssamarbeid med NIBIO og det islandske bioteknologiske firma SagaNatura. De har fått støtte av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Viken fylkeskommune.

Prosessen er en fotosynteseprosess hvor alger tilsettes vann, lys og CO2 i en bioreaktor som danner en biomasse som igjen kan anvendes i forskjellige former for mat, for og til farmasøytisk industri. Mye av det proteinrike foret fremstilles i dag fra soyabønner. Det er et sterkt ønske fra norsk forindustri og være uavhengig av importert soyabønner,

Algæ og SagaNatura har dannet et felles firma AlgeNatura. De ønsker å bygge tre fabrikker i Norge. Aktuelle plasser er Norske Skog i Halden, VEAS og Statskraft på Tofte. Det vil skje mye i løpet av året. Svein Egil vil holde oss orientert.

Vi takker for en meget interessant presentasjon

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 11.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Program for vinter/vår 2021

Til stede: 12 medlemmer + Günther, Helle (AG), Even Flesberg (Våler RK)

Presidenten ønsket alle velkommen og åpnet møte med diktet «Januar».

Presidenten har i nært samarbeid med Arne H, utarbeidet møteprogrammet for vinter/vår 20121. Presidenten berømmet Arne for hans innsats ved å fremskaffe interessante og kjente foredragsholder. Møtene avholdes på RK-huset, men vil inntil videre, så lenge vi har Covid-19 restriksjoner avholdes som nettmøter. Naboklubber og potensielle medlemmer inviteres også til å delta på nettmøtene. Ved å kontakte Magne Myhrene på mmyhrene@online.no kan man få tilsendt link for å koble seg på Zoom.

Programmet fra 4.1 til 28.6 ble gjennomgått og finnes i Klubbkalenderen under Møter på hjemmesiden vår.

Programmet høstes stor applaus blant medlemmene.

Kjell-Erik avsluttet med en 3-minuter og filosoferte over utviklingen i likestillingen mellom kvinner og menn, fra husmor og barnepass til kvinnelige bedriftsledere og statsledere.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 04.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Andre del av Gunnars Øst-Europa tur 2018

Til stede: 10 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket alle et godt nytt år og fortsatte sine reisebrev fra sin bobiltur i Øst-Europa 2018. Vi var i møte 7.12 kommet til Balatonsjøen i Ungarn. Dag 20/21 ble tilbrakt i Budapest med besøk på de mest kjente severdigheter. Dag 22 gjennom Slovakia. Dag 23 Katowice i Polen. Dag 24/25 Warszawa. Dag 26/27 Litauen og Kaunas. Dag 28/29 Latvia og Riga. Dag 30/31 Estland og Tallin. Dag 32 med Viking-line til Helsingfors og videre til Savonlinna nær den russiske grensen. Dag 33 Oulu. Dag 34 Haparanda i Sverige. Dag 35 Örnsköldsvik. Dag 36 Gävle. Dag 37 Falun og Filipstad og dag 38 hjem til Sætre. Flott tur med fine bilder.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 21.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Julemøte

Til stede: 13 medlemmer + Günther og Helle (AG)

Presidenten ønsket velkommen til årets siste møte og spesielt til AG Helle. Presidenten oppsummerte møtene vi har hatt i siste halvår. Det startet med møter i RK-huset og fra 02.11 med nettmøter fram til i dag.

Brynjulv leste juleevangeliet for oss. Magne opplyste at dagen var spesiell da Jupiter og Saturn står sammen på himmelen i natt og sees som en sterk stjerne (Julestjernen). Neste gang er om 40 år.

Helle takket for  å bli invitert og takket for sist da hun var på besøk sammen med guvernøren. Hun opplyste at det meste av distriktets arrangementer har blitt avlyst. Distriktskonferansen har blitt avlyst 2 ganger.            Vedtektene er justert for å prøve å få tilbake moms refusjon. Distriktet har sagt nei til søknaden om TV-aksjonen. PETS planlagt mars er ennå ikke avlyst. Ryla 19-21 mars. Intercity med Torbjørn Jagland er planlagt på Vettre 10.3. Semiaden planlegges, møte avholdt 12 desember. Deltagere fra oss etterlyses. Røyken skal ha intercity til høsten.

Skaugum RK har hatt fysiske og nettmøter som oss. Klubben blir 50 år i 2021. Har klart å rekruttere 3 kvinner i 2020 og har en kvinneandel på 35%.

Günther minnes de tidligere juleavslutninger han var med på fra 2008 og 2009 med over 50 deltagere fra til 2014.

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Asker Næringsforening v/Steinar Brustad

Til stede: 10 medlemmer + Günther og Steinar Brustad

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at på denne dato i 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen som første mann. Han gratulerte også foredragsholderen med navnedagen noe som vedkommende ikke selv var klar over.

Steinar Brustad ble ansatt som daglig leder av Næringsforeningen i august i år. Han er 60 år og er fra Dikemark. Han kommer fra lederstillinger i legemiddelfirmaer. Han har tidligere vært innom Forsvaret, har utdannelse fra sykepleien, BI, handelshøyskolen i Stockholm og Bergen.

Asker Kommune har i dag totalt 1500 stor og små bedrifter. De fleste en-manns bedrifter. Ca. 500 av disse er medlem av Næringsforeningen. Flest ansatte er innen varehandel/hotell. Det pendler omtrent like mange inn som ut av kommunen.

Næringsforeningen har 4 ansatte og har 4 kontorer. Inntekt fra medlemmer er pr. i dag 2,5 millioner.

Foreningen skal være et talerør og kontaktpunkt for kommunes næringsliv.

Arbeidsområder er:

Samferdsel

Areal/byggesak

Lokal kompetanse Innkjøp

Næringsutvikling

Vei        

Forenklet byggeprosess

Krav om kompetanse

Skape arbeidsplasser

Jernbane

Ressursmangel

Styrke innkjøp

 

buss

Spikkestad VA

 

 

båt

 

 

 

 

Næringsutviklingsområder er:

Billingstad (har 40% av all varehandel i Asker Kommune)

Bjerkås/Slemmestad

Spikkestad/Røyken

Røyken Næringspark

Sætre

Tofte

Prosjekter som Næringsforeningen er med på:

Hurumhalvøyas perler (reiseliv)

Bærekraftprosjektet (kompetanseheving)

Jobb Asker (trainee opplegg)

Bygg og anleggsforum (2021)

Eiendomsforum

Et meget interessant foredrag som vi gjerne får høre mere om.

Presidenten takket for foredraget og minnet om siste møte før jul. Ta fram gløgg og pepperkake, så sees vi igjen.                                                          

               

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Intervju med Per Gabrielsen (avlyst)

Til stede: 8 medlemmer

Det planlagte intervju som Kjell-Erik skulle ha med Per Gabrielsen ble dessverre avlyst fordi han hadde vært i kontakt med en som var smittet av Corona og måtte derfor være i 10 dagers karantene.

Kjell-Erik hadde isteden en historie å komme med.  Han er medlem av en Cadillac klubb og hadde nylig skrevet en artikkel om en norsk-amerikaner som hadde robbet en bank i Amerika og fått med seg mye penger. Han hadde kjøpt en flott ny Cadillac som han tok med til Norge da han dro på julebesøk etter mange år borte. FBI jaktet på mannen og arresterte han i Oslo. Bilen ble totalt demonter hos Sørensen & Balchen. Dørene var fulle av dollarsedler. Mannen ble overført til fengsel i USA, hvor han senere døde. Etter mye amerikansk byråkrati ble bilen solgt i Norge til nordmenn. Det var også en del historier etter dette og bilen finnes trolig fremdeles i Norge.

Presidenten fortsatte med å fortelle om en bobiltur i Øst-Europa han tok i 2018. Turen varte i over en måned og han hadde skrevet dagbok og tatt flotte bilder. Turen gikk fra Sætre-Trelleborg-Sassnitz—Berlin-Dresden-Praha-Brno-Wien-Slovakia-Kroatsia-Zagreb-Drobovnik-Bosnia- Sarajevo-Balatonsjøen i Ungarn, da var vi kommet til dag 18 og klokka var 8. Flott reiseskildring og det ble uttrykt sterkt ønske om å høre resten ved en senere anledning.

Presidenten minnet om neste møte som er Steinar Bustad fra Asker Næringsforening. Naboklubber vil bli invitert til nettmøte.

Erik 

     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 30.11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Om filmmaker Bjørn Nysveen ++

Til stede: 12 medlemmer + Günther + Bjørn Nysveen

Presidenten ønsket velkommen fra Bjørn Nysveens hule på Skatvedt

Bjørn Nysveen er vel kjent for de fleste på Hurum som filmmaker. Han har jobbet 30 år i NRK og drevet filmstudio på Dyno Næringspark i 15 år. Han er nå pensjonist, men lager fortsatt film noe hans kjellerstua ga tydelig preg av.

For en tid tilbake ble han interjuvet av TV Øst og vi fikk se opptak av interjuvet. Bjørn er født og oppvokst i Rendalen og fikk tidlig interesse for film. Hele opptaket er lastet ned på youtube  og kan sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=MRv62gajLlY

Som han sier i interjuvet vet han ikke hvor mange filmer han har laget. Mange av de mest kjente kan kjøpes på hans hjemmeside:

https://www.seasidestudio.no/

Vi håper å se og høre mer fra Bjørn Nysveen ved en senere anledning.

Få av oss visste vel at vi hadde en filmskuespiller blant oss, men Arne Hjorth har mange talenter. I 2008 var han prosjektleder for et filmnettverk i Drammen. I forbindelse med dette var han med i en film/TV innspilling som ble gjort i Svelvik. Vi fikk se en trailer fra filmen «Arven» hvor han tronet på en balkong og sa «hvem skal arve meg?». Det fikk vi ikke svar på, men han lever jo heldigvis ennå.

Presidentens anmodning om å kjøpe eierandeler som lodd i en trekning, istedenfor den avlyste pakkeauksjonen, ga kr 5000. Vinnere ble Magne, Per Gustav og Erik.

Neste nettmøte blir et hjemmebesøk hos Per Gabrielsen, hvor Kjell-Erik skal intervjue ham. Magne vil sende ut en link til møte.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 23.11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Årsmøte

Til stede: 11 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen og åpnet møte med et diktet «Danse mi vise gråte min sang» av Einar Skjæråsen.

Svein Egil ble gratulert med 70 års dagen. Han takket for oppmerksomheten og blomstene han hadde fått.

Årsmøte:

Ingen kommentar til innkalling til årsmøte. Innkallingen godkjent

Valg til styre for rotaryåret 2021/2022:

Sekretær:                                Erik Fjeld, valgt

Kasserer:                                 Lars Koløen, valgt

Innkommende president:    Ingen av foreslåtte kandidater sagt seg villig. Må tas                             opp på et senere tidspunkt.

Det nye styre for 2021/2022 blir da:

President:                             Svein Egil Hoberg

Past president:                    Gunnar Myrvang

President elect:                   Velges senere

Sekretær:                             Erik Fjeld

Kasserer:                              Lars Koløen

 

Regnskap for året 2019/2020 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet er godkjent og signert av revisor.

Budsjett og prognose for året 2020/2021 gjennomgått av kasserer.

District Grant ikke bekreftet, men positive signaler

Årskontingenten uforandret (kr2600/år)

Vi slipper å betale husleie for november og desember

Utenfor årsmøte:

Presidenten leste utdrag fra årsmeldingen til distriktet og fremhevet det som ble skrevet om medlemsutvikling.

Det jobbes med å få foredragsholdere til de to neste møtene.

14.12  blir det nettmøte med Steinar Bustad fra Asker Næringsforening. Møte er egnet for gjester. Det vurderes også å invitere naboklubber.

Erik

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 16 .11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medlemsutvikling

Til stede: 8 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen møtet som var omgjort til nettmøte p.g.a. de strenge Covid-19 reglene som Asker kommune hadde gitt. Dette var også årsak til at rakfiskaften 9.11 ble avlyst. Geir ble gratulert med dagen som var 10.11 og Roar med dagen til lørdag 21.11.

Presidenten minnet om nettmøte med guvernøren 18.11. Link til møte sendt på mail.

Presidenten har utnevnt en egen komité som skal arbeide med medlemsutvikling bestående av president Gunnar, sekretær Erik, Kjell-Erik og Arne H. Det er laget en liste med 80 foreslåtte navn. Når programkomiteen har ferdig med neste halvårs møteplan, bør man finne møter som passer for invitasjon. Potensielle medlemmer kan også inviteres til nedmøte ved at de sendes møte-linken. Presidenten ønsker å motta forslag til møtetema og foredragsholdere.

Neste mandag blir det årsmøte på nett. Pakkeauksjon er ikke mulig å gjennomføre. Isteden foreslo presidenten at vi kjøper 3 andeler i sykkelprosjektet hver. Disse kan nummereres og er med i lotteri av 2 vinflasker han hadde til overs. Presidenten vil sende ut informasjon om dette.

Lutefiskaften 4.12 blir avlyst. Isteden blir det nettmøte. Man vil forsøke å skaffe foredragsholder både til 30.11 og 4.12.

Günther rapporterte kort om smittesituasjonen i Tyskland som var sterkt økende som i Norge.

Presidenten takket for deltagelsen og ønsket velkommen tilbake på nettet neste mandag.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02 .11 2020   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK -huset

Tema: Statskraft Tofte

Foredragsholdere: Trond Sværen og Per Floberg             

Til stede: 14 medlemmer, 3 gjester + foredragsholdere

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester og spesielt til dagens foredragsholdere.

Undertegnede ble gratulert med dagen den 03.11

Trond Sværen er plassansvarlig for Statskraft på Tofte og har jobbet plassen i 52 år. Per Floberg er prosjektleder for pilotanlegget for biodiesel som er under bygging på Tofte.

Det har vært cellulosefabrikk på Tofte fra 1897 til 2013 da den ble nedlagt av Sødra. Prosessanlegget ble demontert og solgt til Vietnam. Statskraft kjøpte i 2015 tomten med tilhørende bygninger som ble igjen og de vannrettighetene som tilhørte fabrikken. Statskraft produserer i dag biomasse i form av flisproduksjon som vesentlig eksporteres til Danmark. Det produserer 1000m3/d av løv- og bartre som ikke kan brukes til trevare- eller papirproduksjon.

Statskraft som eies av staten produserer i dag 61 TW fornybar energi vesentlig fra vannkraft, men de satser også på vind- og solenergi. Statskraft sammen med Sødra og prosessleverandøren Streeper skal bygge et testanlegg for produksjon av råolje basert på biomasse. Investeringen er på 500mill. og anlegget skal produsere 5-50 tonn/døgn. Ved tilfredsstillende drift i 1000 timer, er man klar for bygging av et fullskala fabrikkanlegg. Man håper å være klar for oppstart av testanlegget sommeren 2021. Fullskala anlegget vil kunne sysselsette 80-110 personer i tillegg til innleid service og vedlikehold personell. Prosessen for framstilling av råoljen baseres på finmalt tørr flis og kjemikalier under høyt trykk og temperatur (400gr.C og 325 bar). Råoljen må videre raffineres for å framstille biodiesel. Dette gjøres på raffinerier av andre.

110 personer er i dag sysselsatt i 50 småbedrifter i de eksisterende bygningsmassen på fabrikkområde. Område er under regulering og er delt i 3 områder. Reguleringsplan vil være klar oktober 2021.

Statskraft har pålegg om oppgradering av dammene de disponerer. Arbeid er i gang med nedtapping av vann og restaurering av demninger. 160-170 mill. er avsatt til dette. Sværen viste bilder fra de nedtappede vann hvor mye er dukket fram både av gamle biler og en gammel demning ingen visste om.

Et engasjert publikum hadde mange spørsmål til utviklingen på Tofte i tiden som kommer. Presidenten takket for et meget interessant foredrag og overleverte plakett til foredragsholderne.

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 26 .10 2020   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK -huset

Tema: Nytt fra Asker kommune v/ordfører Lene Conradi

Til stede: 12 medlemmer, 3 gjester + ordføreren

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester og spesielt til dagens foredragsholder ordfører i Asker Lene Conradi.

Vi fikk 1 1/2 time fengslende Lene -time med mange spørsmål underveis som ble besvart med klare svar.

Lene har vært ordfører i tidligere Asker siden 2007 og nå snart 1 år som ordfører etter sammenslåingen med Røyken og Hurum. Storkommunen har nå 94.000 innbyggere, er 374km2 stort og er med 18mil kystlinje den største kystkommunen i Oslofjord området. Vi har 36805 arbeidsplasser i kommunen som har et driftsbudsjett på 7,3mrd.Asker har ingen by, men satser på lokalsamfunnet og tettstedene med opprettelse av innbyggertorg. De ble åpnet, men måtte dessverre stenge p.g.a. corona. Ordføreren har innført såkalt Lene-time, hvor innbyggerne kan stille spørsmål. Disse avholdes lokalt på innbyggertorgene lørdager. To er nylig avholdt.

Hurum helsehus blir det største enkelt prosjektet Asker har hatt med et budsjett på 600 millioner. Det er også et viktig miljø prosjekt. Asker er en av foregangskommunene i møte FN’s 17 bærekraftsmål.

Kommunestyre i Asker består av 55 medlemmer. Kommunen er administrativt organisert med to fullmakts nivåer og fire ledernivåer og har seks tjenesteområder med totalt 85 seksjon- og virksomhetsledere.

Kommunen utgir Asker-magasinet hvor de informerer om nyheter og hvor frivillige organisasjoner har muligheter for innspill. Aktiv i Asker er en aktivitetskalender for aktiviteter innen idrett, kultur og frivillighet. Her kan man legge ut arrangementer.

Koronaen har vært en stor utfordring for kommunen. Møter må ha foregått digitalt. Regner med at kommunen går flere hundre millioner i minus og vet ikke mye staten bidrar med. Mener de har god oversikt over hvor smitten kommer fra.

Store veiprosjekter ble nevnt som E18, Røykenveien, E134 og Slemmestadveien. Miljøvennlig hurtigbåt satses det på. Det skal planlegges for 12.000 nye arbeidsplasser innen 2040. Handlingsplan for 2021-24 er vanskelig og budsjetterer p.g.a. coronaen.

Presidenten takket for et meget interessant og inspirerende foredrag og overrakte blomster til ordføreren. Det er snart valg til nytt styre og det ønskes forslag til kandidater til neste møte hvor det også skal være utvidet styremøte etterpå.

Erik


 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19 .10 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK -huset

Tema: Komitelederens presenterer

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og ønsket å ta opp en del tema ettersom ikke alle komitelederne var til stede.

Magne holdt en kort 3-minutter med bakgrunn av drapet på en lærer i Paris og til de «gamle franske filosofer. Vi må ikke si fra oss ytringsfriheten.

Arne H refererte til en samtale han hadde hatt med past guvernør Svein Lindberg som fortalte om hvordan de hadde skaffet nye kvinnelige medlemmer. De hadde en pubtreff hvor de hadde listet 30 mulige kandidater som de hadde tilskrevet og invitert til et klubbmøte. 16 hadde møtt og 6 hadde senere blitt medlemmer.

De ble videre diskusjon om hvordan vi skulle skaffe flere medlemmer. Presidenten foreslo at hvert medlem skal komme med forslag om minst ett navn til neste møte.

Presidenten gikk gjennom forslaget til reviderte vedtekter

Forslag at det burde stå at kontingenten er for tiden 2.600 pr. år eller at kontingenten avgjøres på årsmøte.

Vedtektene ble godkjent med mindre kommentarer.

Enighet om at vi ikke skal stille stand på Nærsenteret 24.10 (End polio now og FN dagen)

Neste møte er med ordføreren i Asker. God anledning til å ta med potensielle medlemmer.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag .10 2020   KL 17.30 – 19.00

Sted: RK -huset

Tema: Guvernørbesøk

Formøte med Guvernøren

Til stede: Inger-Marie Schytte Blix (Guvernør 2230), Helle Kjørlaug (AG4, Nesbru RK), Jan Carl Reinertsen «Kalle» (distriktssekretær), Gunnar, Lars, Jan Erik, Brynjulv, Erik , Kjell-Erik.

Deltagerne fra Hurum presenterte seg og fortalte litt om seg selv og hva de hadde gjort i Rotary. Gunnar fortalte om hva klubben hadde hatt av prosjekter i senere tid og om programmet ut året. Kjell-Erik fortalte nærmere om sykkelprosjektet.

Guvernøren mente klubben burde ha en spredning i alder 30-100 år og stilte spørsmålet hvordan ser vi ut om 5 år?

Gunnar presenterte hva han mente er klubbens styrke og svakheter:

Styrke:

God kunnskap om lokalmiljøet

Mange medlemmer med lang erfaring og god kunnskap om Rotary

Nedslagsområde i en kommune med sterk vekst

Utfordringer:

Negativ medlemsutvikling gjennom flere år

Medlemmer har meldt seg ut – trivsel i klubben?

Rekruttering av nye medlemmer

Hvordan nå ut til nye yrkesgrupper?

 

Møte med klubben (10 medlemmer) kl. 19.00-20.00

Guvernøren presenterte seg. Ble medlem av Hønefoss Øst 2005, men flyttet til Drammen og er nå medlem av Drammen RK. Hun er leder for Internal Audit and Investigation i Aker/BP

AG4, Helle Kjølhaug, kommer fra Skaugum RK, tidligere lærer i videregående. Medlem av Rotary i 2012. Skaugum vil prøve å arrangere Intercity møte 10 mars 2021. Håper det er mulig å arrangere Semiaden 2021. Den er nå under omorganisering.

Guvernøren mente at antallet medlemmer ikke er det kritiske, men hvordan vi jobber sammen og at vi er inkluderende. Hun fortalt hvordan Hønefoss Øst skaffet seg 6 kvinnelige medlemmer. Hun mente at ettersom Sætre er i sterk utvikling, burde det være mulig å skaffe nye medlemmer. Rotary oppfattes ofte som en lukket organisasjon. Man prøver nå å utarbeide felles vedtekter og at Rotary skal være mer åpen. Man arbeider også med lederutviklingsprogram. Guvernøren avsluttet med å overrekke verdenspresidenten Holger Kraacke’s vimpel med motto «Rotary Opens Opportunities».

Presidenten takket for inspirerende besøk og overleverte klubbens vimpel til Guvernøren.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 05.10 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 14 medlemmer

Planlagt program var Yrkesforedrag v/Jonas Bye. Jonas hadde meld tidligere på dagen at han var blitt forhindret fra å komme på grunn av arbeidssituasjon. Isteden ble det kameratslig samvær.

Presidenten minnet om at neste møte er guvernørbesøk. Kl. 17.30 skal styre og komiteledere komme, 19.00 skal medlemmene møte.

8.10 er det Intercity møte på Vettre med påmeldingsfrist i dag. Ingen melte seg på under møte. Enkelte mente det var for stor risiko m.h.p. Corona.

Magne ble gratulert med bursdag på søndag.

En video som skule vært vist tidligere av Arvid’s fallskjerm hopp som han fikk av sine sønner da han fylte 80 år, ble vellykket vist til stor applaus. Sprek 80 åring.

Kjell-Erik holdt en 3 minutter under tema «Å feie noe under teppe» Det omhandlet effektivisering – mekanisering – automatisering. Det ga innspill til innlegg blant annet fra Jan-Erik, Svein Egil, Brynjulv og andre og dermed gikk resten av kvelden.

Erik        MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 28.09 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 10 medlemmer

Tema: På tur over Grønland

Foredragsholder: Karin Moe Bojsen

Presidenten ønsket velkommen til møte og ga ordet til foredragsholderen.

Bojsen er dansk, bosatt på Skatvedt i 2 år og har også bodd i Drøbak, Hammerfest i forbindelse med Snøvitt-prosjektet og i Karasjok. Hun er utdannet ingeniør og jobber med vindkraft.

Det hun skal fortelle om er to vindslede-prosjekter i 2014 og 2016 hun har deltatt i. Prosjektene har gått i spansk regi og hadde til hensikt å kunne forflytte seg i arktiske strøk uten bruk av motorisert kjøretøy. Sleden er bygget på samme prinsipp som hundesleder. Tre fleksible sleder koblet etter hverandre. Den første, hvor man satt å styrte, andre hvor man hadde utstyr og den tredje som var teltet inn og hvor man kunne sove. Drivkraften var en stor kite som kunne være opptil 80m2 med 300-500 meter lange liner fram til sleden. En holdt og styrte med linene dirigert av sidemann som navigerte etter koordinater med GPS. Totalvekt på sleden kunne være opp til 2 tonn. Farten var mellom 15 og 50 km/t

Den første turen i 2014 varte i 52 døgn og de tilbakela 4300km. Turen gikk i sirkel fra vestsiden av Grønland nordover og sydover på østsiden. Vindforholdene på Grønland går slik at de fikk medvind hele tiden.

Den andre turen i 2016 var på 2300km og gikk til høyeste punkt på Grønlands senter. Turen varte i 33 dager.

Et normalt døgn besto av 20 timer kjøring og 4 timer stopp for matlaging, snøsmelting og reparasjoner.

Bojsen viste fine bilder fra turene også en kort video fra sleden under full fart.

Presidenten takket for et interessant foredrag og minnet om neste møte Yrkesforedrag ved Jonas.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 21.09 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 11 medlemmer

Tema: Kameratslig samling

Presidenten ønsket velkommen til møte.

Introduksjons video for bruk av pasientsykkelen ble vist.

Jan-Erik hadde en 3-minutter om ferieturen han hadde hatt i Nord-Gudbrandsdalen og på Hjerkinn platået med nedlagte gruver og forsvarets skytterfelt som nå var ryddet. Per Gustav supplert med historien bak gruvedriften.

Magne hadde et innlegg etter oppfordring fra presidenten om digital overføring fra møtene. Saken vil bli tatt videre opp i styret.

Kjell-Erik fortalte en røverhistorie fra sin barndom.

Flere uttrykte at vi hadde hatt et hyggelig samvær og undertegnede var den heldige vinner av vinflaske fra presidentens kjeller,

Neste møte er «På tur over Grønland» med Karin Moe Bojesen. Det oppfordres til å ta med gjester.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.09 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 11 medlemmer

Tema: Hurum Røde Kors

Foredragsholdere: Marte Ramborg

Presidenten ønsket velkommen til møte. Kjell-Erik takket for blomstene han fikk på sin 80 års dag.

Marte Ramborg er leder av Hurum Røde Kors. Hun fikk sin inspirasjon for deltagelse i Røde Kors etter et besøk i Sør-Afrika. Hun hadde blitt guidet av en leder av landets RK, som hadde vært sykepleier og besøkt og hjulpet Nelson Mandela under hans fangeopphold på Robben Island. Da hun kom hjem, fikk hun forespørsel om å være leder for HRK. Hun hadde svart ja med en gang. Marte er utdannet journalist og har tidligere jobbet for RK sentralt.

Røde Kors er en frivillig verdensomfattende organisasjon og ble startet av den sveitsiske forretningsmannen Henri Dunant i 1863. Noe av det viktigste er RK tilknytning til det lokale og den lokale beredskapen.

Hurum Røde Kors har aktiviteter innen Hjelpekorps, besøkstjenesten, flyktningguide og RØFF (ungdom og fritid). HRK har sine inntekter fra medlemsavgift, lokale panteautomater, utleie av lokale, innsamlinger og noe støtte fra sentralt i.f.m. flykninger. Omsetningen for HRK er ca 500.000.

Hjelpekorpset trenger sårt en ny beredskaps bil da den gamle er ut datert. De har fått tilsagn om ca. 250.000, med trenger 400.000 til. Marte oppfordret medlemmene til å komme med forslag til hvordan de kunne få støtte til dette. En del forslag ble framsatt noe hun takket for og ville ta videre.

Presidenten takket for inspirerende foredrag og minnet om neste møte 21.9, som er kameratslig samvær. 3-minutt er ønskelig fra medlemmene.

Erik


      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.09 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 13 medlemmer

Tema: Motivasjon og karriereveiledning i arbeidslivet

Foredragsholdere: Anita Ledang og Mette Manus

Presidenten ønsket velkommen til møte og ba om 1 minutt stillhet til minne om Olav Maakestads bortgang. Begravelse vil finne sted på Kongsdelenes Kirke 15.09, kl 14.00. Klubbmester Kjell-Erik ble gratulert med kommende 80-års dag til fredag.

Foredragsholderne ble ønsket velkommen og ble introdusert. De kommer fra Manus Motivasjon som tilbyr karrièreveiledning for ungdom og voksne. De kalte sitt innlegg for «Motivasjon i ulike perspektiver». Motivasjon kan være:

ü  Instinktiv tiltrekning

ü  Utspring fra verdier

ü  Utspring fra personlighet

ü  Utspring fra ønske om å mestre

Man kan skille mellom til- og fra- motivasjon.

Manus Motivasjon gjennomfører karrièreveiledning ved å:

ü  La kunden fortelle sin historie

ü  Interessetest

ü  Personlighetstest

ü  APM (logikktest)

Skriver deretter en rapport med anbefalinger. Målgruppe er ungdom, voksne og arbeidsgivere. Karrièreveiledning gjelder også privat. Rett person til rett jobb. Hva er drømmejobben? Hva er fremtidsvyene? Forutsetning for riktig valg er:

ü  Selvkjennelse (hvem er jeg?)

ü  Verdivalg

ü  Målsetning

ü  Strategi

ü  Gjennomføring

ü  Interesse

Ønsker man det teoretiske eller praktiske? Fysiske og spenningssøkende? Livet består av valg.

Det var en lydhør forsamling som hørte et interessant foredrag til tross for at de fleste av oss er over sin karrièretopp.

Presidenten takket for et fint foredrag og minnet om neste møte 14.09 om Hurum Røde Kors v/Marte Ramborg.

Erik      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 31.08 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 13 medlemmer

Tema: Røyken og Hurum Trafikkskole

Foredragsholdere: Anki Hansen og Peter Brevik Hansen

Presidenten ønsket velkommen til møte. Brynjulv takket for blomstene han fikk til sin 80 års dag.

Anki Hansen og Peter Brevik Hansen introduserte seg selv. Peter har sin utdannelse fra Høyskolen i Nord-Trøndelag og Anki fra København med tilleggsutdannelse i Norge. Begge er sammen med Elisabeth Thorbjørnsen i dag eiere av R + H Trafikkskole. Firma har sin opprinnelse fra Hans Hansens Trafikkskole helt tilbake til 1975

Firma har i dag 9 biler og 10 ansatte.

Læreplan for trafikkskoler fra 2005 består av følgende trinn:

1.       Grunnkurs

2.       Grunnleggende kjøretøy- kjørekompetanse

3.       Trafikal del

4.       Avsluttende opplæring

Førerprøve

Minstepris for å ta førerkort med det som er obligatorisk er i dag ca 16.000

Corona epidemien ga utfordringer for alle kjøreskoler:

·         Full stans 13 mars

·         Dårlig kommunikasjon med myndighetene

·         11 mai kunne de åpne, men hadde uklare retningslinjer

·         Voldsomt trykk. 1700 kansellerte førerprøver. 

Alle må selv bestille time for oppkjøring. Vanskelig å prioritere. Fortsatt stor pågang.

Presidenten takket for interessant presentasjon og overrakte klubbens blankett.

Magne holdt en 3-minutter om et 800 års jubileum for Skoger Kirke han hadde deltatt i.

Presidenten minnet om neste møte 7.9 om «Motivasjon og karriereveilening i arbeidslivet» v/Anita Ledang og Mette Manus. Han oppfordret til å ta med gjester.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 24.08 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 13 medlemmer

Tema: Medlemsutvikling - hvordan får vi nye medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til møte og hadde følgende informasjon:

Det er TRF seminar på Vettre 7nde september og på Klekken 14nde september. Seminaret er obligatorisk for å søke distriktsmidler. Brynjulv og eventuelt Per Otto vil delta den 14nde.

9nde september er det presidentsamling på Vettre. Presidenten deltar.

8nde oktober er det Intercity møte, antagelig på Vettre.

Så til dagens tema:

Vi har en god intro-brosjyre og et ferdig program ut året. Medlemmene oppfordres til å ta med seg 2-3 av disse for utdeling til venner og mulige medlemmer. Presidenten understreket at disse ikke bare leveres i en postkasse, men overleveres personlig med invitasjon til å være med på et møte.

Sætre er et tilflyttings område. Prøve å få en gruppe mennesker med felles interesser gjerne innflyttere.

Forslag om å ha en stand på Nærsenteret gjerne med pasientsykkelen. Tror det har mer effekt en deltagelse på Sætre- og Tofte dager.

Kontakte nyetablerte industribedrifter.

Viktigst at alle tar kontakt med venner og kjente.

Neste møte 31.08 kl 19.00: R og H Trafikkskole  

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 17.08 2020   KL 19 – 20

Sted: RK -huset

Til stede: 12 medlemmer

Tema: Presidentens plan for første halvår

Presidenten ønsket velkommen til rotaryårets første møte på Røde Kors Huset.

Styre har diskutert og foreslått ikke forlenge æresmedlemskapet til Leif Agnar Ellevset og å oppnevne Erik Otto Dahlman som æresmedlem. Ingen medlemmer hadde kommentarer til dette.

Det er nå innført nye serveringsrutiner med engangskopper og fat. Det vil bli opprettet liste over den som skal koke kaffe.

Presidenten deltok på PET nettmøte i forrige uke. 47 klubber deltok. Vi får besøk av guvernør Inger Marie Schytte Blix og AG 12.10.

Semiaden er avlyst i år.

Klubben har sagt seg villig til å delta i årets TV aksjon som går til WWF «kampen mot plast»

Olav Maakestad har meldt seg ut av klubben pga helsemessige årsaker.

Jonas som er leder for programkomiteen gikk igjennom møteprogrammet fram til jul. Et møte står åpent. Jonas høstet applaus for god gjennomført oppgave.

Presidenten delt ut programfoldere, 3 til hver, og oppfordret medlemmene til å dele med venner og kjente som kunne være potensielle medlemmer.

Neste møte 24.08 på RK-huset. Tema - Medlemsutvikling.

 Erik 


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag  03.08 2020   KL 19 – 20.30.

Sted: Vinkjelleren, Filtvet

Til stede: 14 medlemmer, 7 gjester

Tema: Omvisning i Vinkjelleren og visning av Pasientsykkelen

Vert og omviser: Hans Thorn Wittussen

Hans Thorn ønsket oss velkommen til Vingården eller Vinkjelleren som det også blir kalt. Han fortalte oss litt om opprinnelsen til gården og vinproduksjonen helt tilbake til sin tippoldefar. Vinproduksjonen startet sent på 1800 tallet. Første byggetrinn på Vingården slik den ser ut i dag var i 1933 og siste påbygging i 1957.  Omvisningen startet i kjelleren som inneholdt en mengde tønner og fat og hvor visstnok et par tusen liter fortsatt er lagret. Her foregikk lagring og mellomlagring av produktene. En trapp opp forgikk tapping av vin og etasjen over var mottak og knusing av frukt til fruktsaft. Produksjonen holt fram til 2007.

Vi fikk også anledning til å se pasientsykkelen som sto lagret i et lite rom. Vårt store prosjekt og stolthet ble presentert av prosjektleder Kjell-Erik. Sykkelen skal overleveres det nye Helsehuset høsten neste år.

Vi endte til slutt i øverste etasje (4), festsalen, hvor det var smaksprøver på mjød og vi fikk servert kaffe og kaker.

Presidenten takket så mye for omvisningen og trakteringen og overrakte fortjente blomster til Hans Thorn og Turid.

Neste møte blir grillaften ved Eika på Storsand 10.08 kl.18.00 - 20.00.

Erik      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag  29.06 2020   KL 19 – 21.

Sted: Holmsbu Badehotell

Til stede: 15 medlemmer, 6 gjester

Tema: Presidentskifte

Presidenten ønsket medlemmer med ledsagere velkommen rotaryåret siste møte, presidentskifte. Møte startet med kaffe og nydelig marsipankake

Presidenten summerte årets hendelser slik:

8 styremøter gjennomført

4 regions møter og 1 Presidentmøte

RYLA og PETS avlyst

Stand på FN dagen samlet inn 4000kr til End Polio Now

Deltatt i TV aksjonen

Lutefisk- og torskeaften gjennomført (torskaften sammen med Historielaget)

Feiret Erik Otto’s 100 års dag

Skitet møtested fra Sætre til Holmsbu og gikk over til møte hver 14 dag høsten 19.

 Etter Covid-19 forbud til møtevirksomhet ble det gjennomført 8 vellykkede nettmøter

Kjell-Erik orienterte om sykkelprosjektet. Bygging av helsehuset er i rute og planlegges overlevert med. September 2021. Sykkelen er kjøpt inn fra Hurum Sport for 90.206 og står lagret på Vinkjelleren. Klubben har «lånt» prosjektet 10.000 til kjøpet. Budsjettet var på 90.000, må nå justeres litt opp for resterende kjøp (hjelmer, vester, rotarymerker etc.)

Lars orienterte om klubbens økonomi. Pr 1.7.19 var bankkonto på 62.000 pr. 1.7.20 vil den være ca 35.000.  Noen kostnader er redusert i forhold til budsjett (RYLA og PETS avlyst og mindre leieutgifter). Inntekter fra vinlotteri redusert.

Klubbmester Kjell-Erik ledet det offisielle presidentskifte og overførte presidentkjede fra Jan Erik til Gunnar.  Gunnar har påtatt seg presidentvervet på kort varsel ettersom den valgte president trakk seg for kort tid siden

 Det nye styre for perioden 01.07.2020 til 01.07.2021 består av

President:                          Gunnar Myrvang

Kasserer:                            Lars Koløen

Sekretær:                           Erik Fjeld

Past President:                 Jan Erik Svendsberget

President Elect:                Svein Egil Hoberg

 

Gunnar takket for tilliten og takket også jan Erik for godt gjennomført presidentperiode.

Gunnar har utnevnt følgende komiteledere:

TRF/Samfunnkomiteen :              Brynjulv Tørre

Kommunikasjons komiteen:        Magne Myhrene

Program og arrangement komiteen: Jonas Bye

Kjell-Erik forsetter som leder av sykkelprosjektet og klubbtjenesten.

Det er foreløpig ikke planlagt noen møter før vi samles igjen på Røde Kors huset 3. august, hvor den nye presidenten vil gjennomgå plan for første halvår.

Gunnar ønsket medlemmene og ledsagerne en riktig god sommer.

Erik

               

 

 

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag  22.06 2020   KL 19 – 20.

Nettmøte

Til stede: 13 medlemmer, + Günther

Tema: Mosjon for alle

Foredragsholder: Arne P

Presidenten ønsket velkommen til siste ordinære møte før presidentskifte. Dette har vært et spesielt år og helt forskjellig fra presidenten hadde tenkt seg.

Arne P hadde påtatt seg å fortelle litt om mosjonsprogram han hadde vært igjennom og hjelpemidler han hadde brukt. Da pandemien kom fant han ut at han måtte komme i bedre form og ikke bare sitte inne. Han hadde oppdaget at på Iphone sin var det en helse app som blant annet tellet skritt og anga distanse. Han satte seg som målsetting 4000 skritt om dagen fordelt på 2-3 turer om dagen. Han fikk dårlig samvittighet hvis han ikke klart det. Etter anbefaling fra et yngre medlem i familien skaffet han seg en smartklokke. Den hadde utrolig mange funksjoner med puls, EKG data, sinuskurver etc. og kunne overføre data til Iphone eller laptop som kan vise kurver og rapporter mye tydligere. Bilder over hva som kunne vises ble presentert. En slik Appel-klokke kostet ca 6.200kr. Arne anbefalte å ikke ha for store mål i starten og eller øke etter hvert.

Magne hadde deltatt i Virtual Convention som nå pågår i fra Honolulu i perioden 20-26 juli. Meget interessant med 137 «utstillere» hvor man kunne gå inn å se prosjekter, høre foredrag mm. Man kan gå inn på: RIconvention.com å se programmer og å melde seg på.

Presidenten avsluttet og minnet om presidentskifte for medlemmer m/ ledsagere på Holmsbu Badehotell 29.06.20 kl. 19.00

Erik

       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag  15.06 2020   KL 19 – 20.

Nettmøte

Til stede: 9 medlemmer, + Günther og Sigmund

Tema: Selvmordsadferd – forekomst, risikofaktorer og tiltak

Foredragsholder: Professor emeritus psykiatri Øivind Ekeberg (Kolsås RK)

Presidenten ønsket velkommen til møte og spesielt til dagens foredragsholder Øivind Ekeberg.

Foredragsholderen hadde en detaljert presentasjon over forekomst av selvmord i Norge og ellers i verden, selvmords metoder, hva risikofaktorene er, hvordan selvmordsfare vurderes, årsaker til selvmord, hvordan den behandles, realiteter og forventninger. Foredragsholderen lovet å oversende presentasjonen, så når vi mottar den vil den være tilgjengelig for medlemmene.

Neste møte 22.6 er også nettmøte kl. 19-20. Tema oppgis senere

29.6 er det presidentskifte på Holmsbu Badehotell

Erik

       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag  08.06 2020   KL 18 – 20.

Sted: RK-huset Sætre

Til stede: 16 medlemmer, Monica Vee Bratlie, RHA

Tema: Feiring av Erik Otto Dahlman sin 100 års dag

Presidenten ønsket velkommen til møte og spesielt til dagens hedersgjest Erik Otto Dahlman som fylte 100 år 07.06. Også velkommen til tidligere ordfører i Hurum, nå varaordfører i Asker Monica Vee Bratlie. Presidenten gratulerte også Tobias som fylte år 2.6, Arne P 7.6, og Thor Severin som fyller 9.6. Han opplyste at avtalen med Holmsbu Badehotell var sagt opp med virkning fra 1.8. og at det foreligger avtale om å leie RK-huset fra samme dato. Presidentskifte går som planlagt 29.6. Det jobbes med å skaffe ny president.

9.6 meldte presidenten på e-mail at Gunnar har sagt seg villig til å overta presidentvervet for neste Rotary-år.

Monica startet gratulasjonsinnleggene med å overrekke Erik Otto honning odlet fram på taket av kommunebygget i Asker, hvor det står 3 bikuber som symboliserer de 3 gamle kommunene. Hun utrykte stor respekt over det jubilanten har utrettet gjennom 100 år og sammenlignet ham med personen fra boken /filmen «100 åringen som klatret ut av vinduet og forsvant». Hun imponerte medlemmene med å lese fra de 20 gode grunner for å være medlem av Rotary.

Videre var det innlegg fra Presidenten, Günther via facetime, Magne som husket Erik Otto helt tilbake fra 1960 og Brynjulv. Til slutt et lite intervju fra RHA. Alle kom inn på deler av Erik Ottos rikholdige liv som veterinær, hans interesse for språk, riding og sport.

Erik Otto satte stor pris det livet han har levd og spesielt å være praktiserende veterinær og treffe å snakke med mennesker. Han satte også stor pris på å være med i organisasjoner som KFUM, speiderbevegelsen og Rotary. Han takket for oppmerksomheten og arrangementet.

Erik