MØTER / REFERAT

 MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 25.09.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Livet på Håøya

Foredragsholder: Helge Haugen

Til stede: 13 medlemmer 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til dagens foredragsholder Helge Haugen som straks tok ordet.

For han, startet Håøya i 2010. Da fikk han en henvendelse fra Bymiljøetaten i Oslo. Prosjektet var å redde Håøya. I 50-årene hadde man opptil 40 000 besøkende på Håøya om sommeren, som campet og brukte øya. I 2010 var øya nærmest gjengrodd og de få som besøkte øya, lå stort sett i båtene sine. 2011 startet et prøveprosjekt med å hugge ned og la geiter holde vegetasjonen nede. Det ble prøvd med kullbrenning for å bli kvitt tømmeret da frakt til land ikke var lønnsomt. Dette forurenset for mye. Helge fikk henvendelse fra en tidligere osteselger, Yngve, om å lage ost av geitemelka. De fikk avtalt et møte med Småbrukslaget for å be om råd. Der fikk de positiv tilbakemelding og fikk også med seg Lise Brunborg som hadde mastergrad i ostevitenskap. De fikk skaffet seg nødvendig utsyr, men alt var veldig tungvint. De hadde hverken strøm eller innlagt vann. Bare for å rengjøre utstyret, så måtte 2x180 liter vann kokes med vedfyring.

Den første osten ble solgt til Statholdergaarden der Bent Stiansen ga den god karakter. 2014 hadde Håøya Naturverksted 450 gjester. Med hjelp av frivillig dugnad hadde de utført 5000 arbeidstimer med rydde kulturlandskapet.

Da sesongen var over trakk både Yngve og Lise seg fra prosjektet. Yngve fortsatte som osteselger og Lise flyttet tilbake til Stavanger hvor hun startet Norges første By-ysteri.

2015 bestemte familien Haugen å starte for seg selv. De lå i telt hele sommeren og jobbet og slet. Mye av investeringene var med oppsparte midler.

Under pandemien ble det stopp. Etter pandemien ble det pendling til Håøya. I fjor var det 30 000 besøkene til Håøya og de solgte 10 000 kanelsnurrer. Neste sommer planlegger de flytte til Håøya.

Men det har vært store utfordringer underveis. Ikke minst alle regelverk med å drive med geiter, produsere upasteurisert ost, drive kafe m.m. Organisasjoner som Mattilsynet, Bymiljøetaten, Statsforvalteren o.l. dreper alt initiativ og har ingen følelse på hva det dreier seg om. Fra å drive et år av gangen, har de nå fått avtale på drift i 10år.

Helge Haugen ga oss en morsomt og interessant fortelling om livet på Håøya og høstet stor applaus blant tilhørerene.

Erik

 MØTEREFERAT

Tidspunkt: 18. september 2023 kl 1900 – 2000

Sted: Innbyggertorget, Sætre

Tema: Nytt fra ordføreren

Foredragsholder: Lene Conradi

Tilstede: 14 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen. Det var lagt opp til at Gunther skulle følge foredraget digitalt. Dessverre sviktet teknikken ved bruk av 2 lerreter.

Neste møte, 25. september, vil «geitebonde» Helge Haugen fortelle om «Livet på Håøya»

Kveldens foredragsholder, ordfører Lene Conradi, startet med å fortelle hvordan hun siste året før etablereringen av nye Asker hadde reist Hurumhalvøya rundt for å bli kjent med den nye storkommunen. Det syntes hun at hun hadde greid. Hun fremhevet det fantastiske at polarskipet Maud, som i sin tid ble bygget på Vollen, nå etter over 100 år ligger i havnen på Tofte.

Hun la derfor opp foredraget som en rundreise i kommunen med vekt på de 8 innbyggertorgene i kommunen,

Asker sentrum, Borgen, Tofte, Sætre, Slemmestad, Heggedal, Holmen og Spikkestad. Innbyggertorgene skal være møteplasser og kulturarenaer for alle på tvers av generasjoner og kulturer.

Sammenslåingen av de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker medførte at Nye Asker ble landets 8 største kommune med ca 97000 innbyggere.

Handlingsprogrammet for 2023 – 2026 var vedtatt.

Selv om utfordringene står i kø, har kommunen en rimelig god økonomi.

Totale driftsinntekter; ca 9,0 mil

Totale driftsutgifter; ca  8,8 mil

Ordføreren tok for seg markeringen av frivillighetens år og fremhevet hva frivilligheten betyr for lokalmiljøet vårt.

Kommunen har en kystlinje på ca 19 mil fordelt mot Indre Oslofjord, Ytre Oslofjord og Drammensfjorden.

Det ikke mange som vet er at Asker også er en av landets største hyttekommuner med over 4000 hytter.

E-18 deler Asker på tvers. Samferdsel vil være et satsingsområde for kommunen, og videreføring av E-18 fra Sandvika vil bli tett fulgt opp av kommunen.

Nye bussforbindelser på tvers i kommunen vil også ha prioritet. Samtidig jobber kommunen med utvidet båtforbindelse til Oslo.

 Jan Erik

 

MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 11.09.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest 

Presidenten åpnet møte med å gratulere Kjell-Erik med dagen i dag (83).

Det lykkes dessverre ikke å få kontakt med Günther via Zoom. Vi prøver igjen senere.

Gunnar M, leder av programkomiteen, fortalte om det planlagte programmet etter 2. oktober dog med reservasjoner da ikke alle var bekreftet.

25.09 har vi fått invitasjon til Intercitymøte på Høyenhall, men vårt møte med Helge Haugen går som planlagt. Det er opp til hver enkelt å bestemme hva de vil gå på.

09.10    Cristiano Cornelli, Smaken av Italia

16.10    Velferd i Asker kommune (ikke bekreftet)

23.10     Norsk Luftambulanse, Vi er invitert til Høyenhall fra Røyken Rotary

30.10     Rakfisk og spekemat

06.11     Naturfotograf Ulf Myrvold viser og forteller om dyr og natur på Hurum. Vi prøver å ha folkemøte i Dynamitten.

13.11     Årsmøte og Ego foredrag

20.11     Kameratslig samvær

25.11     Lutefisklag på Cesar

04.12     Sætre Handelslag Forening

11.12     Juletradisjoner v/medlemmer

18.12     Julemix, gløgg og juleevangeliet 

Klubben har fått henvendelse om lage en krakk for eldre/handikappede som venter på drosje i Sætre Sentrum. Prosjektkomiteen skal vurdere forespørselen.

Jan Erik hadde en betraktning om hva som skjedde i 1968. Som ung i marinen ble han beordret til Nato på Kolsås. Samme året rykket 165 000 russiske soldater inn i Tsjekkoslovakia og Dubsjec ble bortført til Moskva.

Kjell-Erik fortalte om den gang han som lærling ble sendt til Tyskland for å bli opplært i vedlikehold og installasjon av vaske- tappemaskiner for øl. Han måtte utføre spesielle oppgaver for å bli godkjent siden han ikke hadde fagbrev.

Svein Egil hadde deltatt i forberedende møte om TV-aksjonen som skal være 22. oktober og for Redd Barna. Han håpet at de som hadde deltatt tidligere også kunne delta i år.

Presidenten takket for møte og minnet om neste møte hvor ordføreren kommer og forteller om «Aktuelt i Asker».

Erik       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 04.09.2023   KL 18.00 – 19.20

Sted: Stortinget

Tema: Omvisning i Stortinget

Guid: Else Marie Rødby, Stortingsrepresentant

Til stede: 12 medlemmer + 17 gjester 

16. januar i år fikk vi besøk av Else Marie Rødby, som fortalte om livet som stortingsrepresentant. Da fortalte hun om mulighet for at vi kunne besøke hennes arbeidsplass. Nå sist mandag stilte 29 forventningsfulle rotarianere med venner opp utenfor inngangen til Stortinget i Akersgata. Etter å ha gått gjennom sikkerhetskontroll møtte Else Marie oss. Hun loset oss gjennom bygget og fortalte profesjonelt om bygget, utsmykning og historien bak bygget og folkene som jobbet her. Legger her med noen bilder fra besøket og takker Else Marie Rødby for at vi fikk oppleve dette.

Erik 


       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 28.08.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Ambulansetjenesten Sætre

Foredragsholder: Aurora Westengen

Til stede: 12 medlemmer + 2 gjester 

Presidenten ønsket velkommen og spurte medlemmene om det var enighet om at Günther kunne være «fjern»-medlem av klubben og betale det som er vår kostnad for oss til RI og Distriktet. Stor enighet og ingen protester. Günther meldes inn fra september.

Neste møte er besøk på Stortinget. Melding om dette er sendt og vil bli gjentatt.

Forslag om neste kameratslig samvær 11.09 kan være på Freiborgstua. Ble ikke vedtatt pga for kort tid.

Kveldens foredragsholder Aurora Westengen (barnebarn av Gunnar), jobber på Sætre Ambulansestasjon. Hun er nylig ferdig som lærling og tatt fagprøven. Stasjonen som er en av 15 stasjoner under Vestre Viken Helseforetak har 20 fast ansatte. De ansatte har i gjennomsnitt 3 vakter pr. uke. Dagvakt er 08.00-20.00, nattevakt er 20.00-08.00. De har 2 biler, en døgnbil og 1 dagbil.

Aurora viste oss detaljert hvordan bilene var utrustet med kommunikasjon og overvåkningsutstyr, båreplass, medisiner, surstoff og hjelpemidler av mange slag.

Turer er delt i 3 kategorier:

-          Vanlig turer

-          Haste turer (5 min. responstid)

-          Akutt turer (1 min. responstid)

Ved en utkalling er det viktig å gå igjennom oppdragets gang. Ofte vet man ikke hva man går til. Da må man vurdere:

-          Egensikkerheten

-          Primærundersøkelse

-          Vurdere alvorligheten

-          Evakuere eller bli på stedet

-          Sekundærundersøkelse

-          Hastegrad

Levering kan være til fastlege, legevakt, KAD eller sykehus

For å være ambulansearbeider, må man ha hatt sertifikat i 2 år, helseattest klasse D og gjennomgått videregående og vært lærling i 2 år før man tar fagprøven.

Man kan også ta 3-årig bachelorutdanning i Paramedic eller ha sykepleierutdanning med tilleggskurs.

De har jevnlig øvelser også med brann og redning og politiet.

Aurora ga oss en kjempefin presentasjon og høstet stor applaus.

Erik

        MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 21.08.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Gjenbruk av bilbatterier

Foredragsholder: Svein Sivertsen, Recertified Electronics AS

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest 

Presidenten ønsket velkommen til medlemmene og til foredragsholderen Svein Sivertsen som hadde kommet inn på kort varsel da representant fra Hegna Transport ikke kunne komme.

Svein Sivertsen startet et firma i Trondheim i 2019 for gjenbruk av EV-batterier ( Electrical Vihicle= elektriske kjøretøy). Ettersom det var vesentlig bilopphuggere hvor han hentet batterier og at de fleste lå på Østlandet flyttet han virksomheten til Statskraft område på Tofte. Ideen for virksomheten, var at EV-batterier var blitt et avfallsproblem og at battericellene fra kondemnerte biler var i hovedsak fullt brukbare. Det de gjør på Tofte, er å koble fra battericellene og sette de sammen til en batteripakke på 48V og som gir 12kWh. Batteripakken kan kobles sammen med flere for å øke ytelsen og kan lades fra solcellepaneler. Hvis systemet skal kobles sammen med nettet, må de settes inn en omformer 48VDC/230VAC.

«Brukte» EV-batterier har meget lang levetid og reduseres nærmest ikke i ytelse over tid. Ved bruk i boliger vil de ha stabile forhold i motsetning til i en bil. Vanskelig å bedømme lønnsomhet ved solcelleanlegg med batteri med dagens varierende strømpriser.

Recertified Electronics på Tofte har I dag 4 fast ansatte. Spennende nye-etablering på Tofte. Presidenten takket for et interessant foredrag og ønsket foredragsholderen tilbake ved en senere anledning.

Günther som var gjest også i dag, vurderer «fjern»-medlemskap. Enighet om en prøveperiode. Forutsetter at noen møter kan overføres via Zoom e.l.

Tom orienterte om Semiaden og ønsker større deltagelse fra klubben. Har behov bl. annet for parkeringsvakter. Påmelding til Tom.

Neste møte kommer AMK ambulansetjenesten på Sætre på besøk.

Erik      MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 14.08.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest 

Presidenten åpnet møte og fortalte om en dugnad hjemme hos seg selv med å felle 4 store trær.

Kjell-Erik hadde et innlegg om Klubbtjenesten som han var leder av.

Iver takket for blomster han fikk på sin 90 års dag. Han er i dag klubbens eldste aktive medlem.

Svein Egil har fått henvendelse og sagt ja til at klubben står for innsamling på Sætre til TV-aksjonen den 22. oktober også i år. Enighet blant medlemmene om dette.

Sigmund hadde lenge lovet Jenny en ferietur. I år skulle det bli. De startet bilturen og fikk 4 overnattinger før han måtte hjem til en begravelse. Det ble allikevel mange kilometer og en svipptur innom Sverige.

Günther, vårt tidligere medlem og årlige sommergjest, takket for at han var godt informert om klubben gjennom mail og hjemmesiden. Han fortalte om mye problemer i Tyskland både med økonomi, store sosiale kostnader, dårlig og gammel infrastruktur og stor og kostbar innvandring.

Jan Erik, leder av prosjektkomiteen, tok opp hva gjør vi i år? Prosjektet fra i fjor med benkene var vellykket og vi har blitt forespurt om å lage flere. Det var stemning i klubben om å kjøre samme løpet som i fjor.

Presidenten tok opp mulighet for at vi flyttet tilbake til Røde Kors huset. Det ville antagelig koste oss 1200 kr/måned. Det var ingen stor stemning for dette.

Neste uke får vi besøk av Hegna Transport.

Erik


      MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 03.07.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Egoforedrag

Foredragsholder: Gunnar Reiersen

Til stede: 12 medlemmer + 1 gjest 

Vår nye president Sigmund åpnet sitt første møte med å gratulere Iver med 90 års dag og Jan Erik med 78 års dag i løpet av sommeren fram til vi skal ha neste møte 7nde august.

Magne ba om en 3-minutter

1.       Han hadde besøkt Erik Otto i dag som ba om å hilse klubben. Günther var med på telefon. Han kommer på møte på Freiborg.

2.       Magne beklaget sitt dårlige frammøte i det siste noe som skyltes sin dårlige helse

3.       Han hadde fått flere parkeringsbøter. Nå sist i Holmsbu. Vær oppmerksom, de er ute etter oss.

(Magne husket alle tre tingene han skulle si.)

Så fikk vårt nye medlem Gunnar R anledning til å fortelle om seg selv.

Gunnar er fra Verket. Født 09.08.41. Gikk på skole i Svelvik. Etter realskolen begynte han som maskinarbeider hos Maur i Svelvik. Fant ut at han trengte mer utdannelse, og tok ingeniørutdannelse i Oslo. Ferdig utdannet i 1969. I 1967 giftet han seg med sin Eva. De har to utflyttede sønner. Som nyutdannet maskiningeniør begynte ha på konstruksjonsavdeling hos Dyno hvor han var i 7år. Så jobbet han 3 år hos Alfa Laval. I 1978 begynte han i Norcem VVS og jobbet med Gjerdesagen. Senere ble han overført til Tune Eureka og jobbet med skipspumper. 1990 begynte han hos Ahlstrøm og jobbet med salg av varmevekslere, tørketromler og avgass renseanlegg. I 1991 tok han en tilleggsutdannelse på NTH innen treforedling. Han jobbet hos Kamyr med cellulose prosessen og fortalte mer om selve prosessen og om papirmaskiner. Det foregikk mye konsolidering i bransjen på den tiden og han var 1996 over i Kværner Pulping som senere ble solgt til Voith. I 2007 gikk Gunnar av som pensjonist.

Kjell-Erik avsluttet kvelden med hva han kalte en «røverhistorie» om hvordan han reddet to personer fra livet. Den ene fra og drukne den andre fra å blø seg i hjel.

Presidenten ønsket alle en god sommer til vi møtes igjen 7. august på Storsand.

ErikMØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 1906.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Presidentskifte

Til stede: 16 medlemmer + 8 gjester 

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at dette var møte nr. 42 og siste i rotaryåret sitt som president. Han hadde kommet overraskende inn da den valgte president hadde trukket seg og gått. Han hadde lovet å hjelpe til som midlertidig president, men det ble slik at han sto perioden ut. Man sier ikke nei når man blir spurt i Rotary.

Han berømmet programkomiteen ved Gunnar og Arne, for den jobben de hadde gjort og overrakte dem rotarynål med flagg. Det fikk også leder for prosjektkomiteen Jan Erik for vel gjennomført prosjekt med de 3 bordene for handikappede som nå var overlevert.

Henrik Thrana og Per Gustav Løvold som hadde gått bort i løpet av året ble minnet.

Det gledelig i dag var at vi hadde fått et nytt medlem. Gunnar Reiersen ble høytidelig tatt opp som medlem og fikk sin rotarynål, klubb vimpel og klubbens vedtekter overrakt med sin fadder Gunnar Myrvang ved sin side.

Presidenten takket også Lars og Erik for støtte og hjelp gjennom sitt år som president. De fikk overlevert verdenspresidentens nål.

Så overleverte Kjell-Erik presidenten kjede til den nye presidenten, Sigmund, og ønsket han til lykke som ny president av Hurum Rotary Klubb.

Sigmund takket for tilliten og håpet på et vellykket år. Han hadde behold komiteene stort sett som de var for å beholde kontinuiteten. Blomster ble overrakt fra den nye presidenten til den avgåtte som takk for innsatsen.

Så ble det servert deilige snitter, kaffe og marsipankake og praten gikk livlig rundt bordene.

Hyggelig presidentskifte med stort oppmøte og mange gjester.

Sigmund kunne opplyse at det blir møte neste mandag 03.07. Gunnar Reiersen vil da fortelle om seg selv. Etter det blir det ferie fram til august da møtene starter opp igjen. 

Erik   MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 1906.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen og hadde flere på talerlista. Først presenterte Gunnar M programmet for de første månedene av det nye rotaryåret:

07.08     Grillaften på Freyborg

14.08     Kameratslig samvær

21.08     Hegna Transport (usikker)

28.08     AMK ambulansetjenesten, Sætre

04.09     Besøk på Stortinget

11.09     Kameratslig samvær

18.09     Aktuelt i Asker (Lene Conradi)

25.09     Livet på Håøya (Helge Haugen)

02.10     Kameratslig samvær 

Semiaden etterlyser flere personer fra Hurum (17 september) 

President elect Sigmund informerte om komiteene for neste år. De vil stort sett være som i år.

Programkomite: Gunnar M og Arne

TRF/Samfunn: Per Otto og Brynjulv

Prosjekt: Jan Erik, Lars og Kjell-Erik

Klubbtjenesten: Kjell-Erik, Tobias og Arvid

Kommunikasjon: Erik og Sigmund

Kontakt Medlemskap: Tom 

Tom hadde et innlegg om et pakistansk bryllup han hadde vært på. Sønn til en mangeårig kunde giftet seg og holdt stort bryllup med over 400 gjester i den tidligere lokale til Vestfos Cellulosefabrik . Tydeligvis store kulturforskjeller fra hva vi er vant med. 

Svein fortalte at han ikke kunne møte så ofte på grunn av sine helseproblemer. 

Jan Erik hadde en 3-minutter om sin lidenskap ovenfor gamle båtmotorer. Det har funnet opptil 180 fabrikker som produserte båtmotorer. Marna motor var hans favoritt. 

Presidenten avsluttet med å fortelle om da han var i ferd med å bli ansatt hos Boeing fabrikken i Seattle. Kontrakten var klar, han skulle bare sende eksamenspapirene fra Tinius Olsen, da han oppdaget at han kunne bli sent til Vietnam kort tid etter emigration.  Da trakk han seg.

Erik


       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 12.06.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: RYLA-kandidat

Foredragsholder: Henrik Heitman

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen og spesielt til årets RYLA-kandidat som straks fikk ordet.

Henrik Heitman deltok på årets RTYLA-seminar på Hønefoss 17-19. mars. Han er 25 år og oppvokst på Nærsnes, barnebarn til Svein Egil. Han har økonomi-fag fra Oslo Private Gymnas, B.A. i Filosofi fra Oslo og Master fra Universitetet i Oxford. Nå holder han på med en master i menneskerettigheter i Oslo.

Seminaret på Hønefoss besto av foredrag, diskusjoner, leker og underholdning og det skaffet han mange nye bekjentskaper.

Etter distriktets guvernør ønsket velkommen på fredag, startet foredragene med hvordan man skal jobbe i team og en slags definisjon på personligheter og typer hos den enkelte ut fra spørreundersøkelser. Deretter holdt en representant fra Ringerike kommune et innlegg om hvordan de lokalt implementerte FNs bærekrafts mål. Dagen avsluttet med gruppearbeid og samtaler og til slutt middag med underholdning.

Lørdag bød på foredrag om psykisk helse for ungdom, deretter om gründerånd, hvor en ung dame fra innvandrer familie fortalte om hvordan de hadde startet opp matbutikk og senere klesbutikk lokalt i Hønefoss. Så var det gruppearbeid og et innlegg om lederskap under COVID og til slutt holt generalsekretær Lindis Hurum i det norske Leger Uten Grenser et inspirerende foredrag om krisehåndtering basert på egne erfaringer.

Søndag var foredragene rettet mer mot teknologi, kreativitet og merkevarebygging. Til slutt ble det fortalt om mange av rotarys nasjonale og internasjonale prosjekter.

 Henrik konkluderte med at han satt igjen med mange nye bekjentskaper, om kunnskap fra mange ulike felt og om samarbeids evne og inspirasjon. Han uttrykte stor takknemlig til klubben for at han fikk delta på RYLA. Han hadde også fått to nye jobber etter RYLA, sommerjobb som journalist i Minerva og stilling som vitenskapelig assistent i det Juridiske Fakultet.

Presidenten takket for en fin framføring og vi er vel alle enige om at vi hadde sendt en verdig representant til årets RYLA.

Erik


       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 05.06.2023   KL 19.00 – 21.00

Sted: Hos Jenny og Sigmund

Tema: Havemøte

Til stede: 11 medlemmer + 7 gjester

Presidenten åpnet møte og takket vertskapet for at vi fikk komme. Spesiell velkommen til Gunnar og Eva Reiersen. Gunnar vil bli tatt opp som medlem under presidentskifte 26.06.

Jan Erik informerte om prosjektet vårt. Alle bordene er ferdige. Bord nr 2 ble overlevert Storsand Vel 25.05. Siste bord vil bli overlevert Sætre Vel i løpet av uken. Offisiell åpning av Apotekerstranda vil bli 07.05 kl 16.30. Håper at flere rotarianere kan være til stede.

 Per Otto hadde vært i Kristiansand, og overbrakte hilsen til klubben fra Hjalmar Inge Sunde.

Så ble Jennys etter hvert velkjente lapskaus servert. Den smakte som vanlig utmerket, med påfyll for de som klarte det. Måltidet ble avsluttet med kaffe, kringle og twist. Praten gikk livlig rundt bordet langt over normal tid.

Nåværende og innkommende leder av programkomiteen Gunnar minnet om kommende møter og kunne røpe litt om møtene etter sommeren. Blant annet et besøk på Stortinget 4. september.

Presidenten og medlemmene takket vertskapet for maten og for en hyggelig aften.

Erik


     MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 22.05.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Velferdsteknologi/hørsel hele livet
Foredragsholdere: Anne-Britt Wengen, Brit-Marie Sande

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest+ foredragsholderne

Presidenten åpnet møte og foreslo at presidentskifte kan holdes i kantina på Innbyggertorget. Ingen hadde motforestillinger.

Deretter fikk foredragsholderne ordet. Først ute var Britt Mari Sande, som forklarte hva lyd er og om ørets anatomi. Lyd er trykkbølger som skaper svingninger. Det kan være skadelig med støy >80-85dB. Diskant, d.v.s. de høye toner skades først. Det er viktig å venne seg til å bruke høreapparat. Det kan ta tid. De fleste av møtedeltagerne som har høreapparat, hadde dem hjemme i skuffen.

Konsekvensene ved hørseltap kan være mange. Bl. a. vanskelig å oppfatte tale i støy, misforståelser, problemer med å høre telefon og TV, svekket retningshørsel, symptomer på demens, redsel for å møte mennesker, følelse av isolasjon, dårlig balanse m.m.

Årsaker til hørselstap kan være alderdom, støyskader, medfødt, arv, slag, medisiner, fremmedlegemer (voks) o.l. Man må ikke bruke Q-tips som kan gi skade ved å tette igjen trommehinnen. Bruk øreolje eller gå til lege ved problemer. Når det gjelder taleoppfattelses rammer diskant konsonantene og bass vokalene. 2 av 3 personer har nedsatt hørsel. Noen hjelpemidler i tillegg eller supplement til høreapparater ble vist.

Deretter fikk Anne-Britt Wengen ordet. Hun for talte om dagens velferdsteknologi.

Det er viktig å bo hjemme så lenge det er trygt. De fleste ønsker det fordi det i dag legges til rette for det, og fordi det blir stadig flere eldre. Vi skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger og også pårørende får oppfølging. Det finnes utrolig mange hjelpemiddel.

Velferdsteknologi er en del av løsningen.

Trygghetsskapende teknologi med alarm til helsepersonell. Digitalt tilsyn med kamera. Hjelpemiddel for å komme opp og ned trapper (heis, støtter). Automatiserte doer. Behandlingsteknologi som kan måle blodtrykk, puls m.m. hjemmefra. Digital hjemmeoppfølging med konsultasjon til lege og helsepersonell. Automatiske medisindispensere. De fleste større hjelpemidler må godkjennes gjennom NAV-systemet. Enkle praktiske hjelpemiddel kan kjøpes blant annet hos Enklere Liv og andre.

Det ble mange spørsmål underveis og vi takker damene for et engasjert møte. 

Erik       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 15.05.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Asker trebåtfestival
Foredragsholdere: Peter Ennals

Til stede: 14 medlemmer (82%) + foredragsholderen

Presidenten åpnet møte med å informere om at det første bordet for handikappede i vårt klubbprosjekt, nå var overlevert Tofte Vel.

Foredragsholderen fikk deretter ordet. Peter Ennals startet det som da het Hurum Trebåtfestival i 2015. Navnet ble i 2020 endret til Asker Trebåtfestival etter påtrykk fra den nye kommunen. Peter Ennals kjøpte sin første tresnekke da han var 12år og har siden hatt sin store interesse for trebåter. Han var med å starte Norges første treseilerklubb i 1990. Første regatta for treseilere var i Sandspollen . Han var også med å starte trebåtbyggeri på Lysaker og med kommunal støtte, ble det der uteksaminert 15 lærlinger i trebåtbygger faget.

I årets festival den 2-4 juni, er det påmeld ca 80-90 båter. Årets festival er organisert i 3 grupper. De båtvante som tar imot båtene, speiderne som tar seg av leker for barn og ungdom og står for rydding og sentrumsforening som skal stå for underholdning på land. Seilskipet Christiane med sjøspeiderne kommer og skal være sjørøverskip i år. Arrangementet er basert på dugnad og de trenger hjelp fra frivillige. Festivalen får noe støtte fra kommunen, men de vet ikke hvor mye og når de får vite det hva de får.

Det ble mye spørsmål og diskusjoner underveis, blant annet ønsket representanter fra historielaget nærmere samarbeid,

Takk for informasjonen fra en engasjert trebåtentusiast.

ErikMØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 08.05.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Brannvern, hvordan unngå brann?
Foredragsholdere: Rolf Sigurd Løvstad, branninspektør, ABBR

Til stede: 11 medlemmer + foredragsholderen

Presidenten ønsket velkommen og ga først ordet til Jan-Erik som orienterte om prosjektet vårt. Alle tre bordene er nå ferdig snekret. Det eneste som mangler er skilt med Hurum Rotary som blir ferdige denne uken. Takk til alle som har bidratt. 7. juni er den offisielle åpning av den restaurerte lekeparken på Tofte, hvor et av bordene skal stå. Jan-Erik håper at flere medlemmer kan være til stede under åpningen.

Presidenten spurte om det var interesse for å delta i sommerfest 7. juni med Asker og Skaugum Rotary. Det var ingen som meldte seg interessert, så presidenten vil formidle dette videre.

Løvstad fikk deretter orden. Han er Hurumgutt fra Kana og startet i brannvesenet (nå ABBR) i 2014 og er for tiden stasjonert på Bekkestua. Asker og Bærum Brann og Redning har 6 brannstasjoner. Siste år omkom 61 personer i brann. 80% av disse skjedde i hjemmet. Hovedårsaken er dement, alkohol/rus og psykiatriske årsaker. Brannvesenet har nært samarbeid med helse- og hjemmetjenesten. Bekymringsmelding for egen og andres brannsikkerhet kan registreres på www.branntips.no eller ved å ringe vakttelefon 902 22 150.

Viktig å gjøre regelmessig sjekk av brannvarslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveier. Røykvarslere bør skifte batteri årlig og selve røykvarslerne etter 10 år. Slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig. Pulverapparat bør skiftes etter 10 år. På nye boliger er komfyrvakt påbudt. Komfyrvakt kan i noen tilfelle tildeles av kommunens helsetjeneste. Andre hjelpemidler som blinkende lampe, ekstra lyd, vibrerende seng kan også tildeles etter behov. Bruk av levende lys bør unngås (3dje største årsak)

Når uhellet er ute, bør man forsøke å slukke dersom man ikke utsetter seg og andre for farer, redde andre, varsle andre og ringe 110. På vei ut bør dører og vinduer lukkes og unngå å puste inn brannrøyk.

Løvstad ga oss en god innføring og besvarte mange spørsmål. Takk for nyttig informasjon.

Erik       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 24.04.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Eplegården, Storsand

Tema: Eplegården
Foredragsholdere: Tor Erling Gransæther

Til stede: 12 medlemmer + 1 gjest + foredragsholderen

Tor Erling ønsket oss velkommen. Vi fant ut at vi var her sist i 2011 da destillasjonsapparatet var under installasjon. Tor Erling fortalte at han nå hadde drevet Eplegården i 23 år. Han overtok etter sin far som hadde drevet den 25 år. Opprinnelig ble gården kjøpt av Tor Erlings tippoldefar skipsfører Alfred Clarendon Baltzersen fra Drøbak i 1902. Hans far Knut og morfar Erling Baltzersen hadde drevet epledyrking og levert eplene til Gartnerhallen. Da Tor Erling overtok etter at hans søster frasa seg odelsretten, fant familien ut at med en årsinntekt på 70 666, var dette lite å leve av. Det var behov for endringer. I 2001 dro Tor Erling og hans kone Sissel til Tyskland og lærte å produsere eplemost. 2002 ble en eplepresse med en kapasitet på 20 000 flasker pr. år installert og eplemost produksjonen startet. De har drevet en aktiv produktutvikling og satset på å drive gårdsutsalg istedenfor å levere til butikk. De leier ut møtelokaler, holder omvisninger og foredrag. I 2012 startet de produksjon av eplebrennevin. Eplebrennevin (Calvados) produsert på sider og er lagret på eiketønner. Til nå er det produsert 3000 liter. Detter krever lang lagringstid. De produserer gin og akevitt også som har kort lagringstid. De leverer selv varene direkte på Vinmonopolet. Disse er til salgs bare på polutsalgene i Asker kommune. Merkenavnet er Clarendon etter Tor Erlings tippoldefar.

For å tilpasse «det grønne skifte» har de nå begynt å plante trærne med stor avstand mellom hverandre og ikke som hekker som tidligere. Dette vil gi større trær, bedre lufting og mindre soppdannelse. Sprøyting og bruk av kunstgjødsel kuttes ut. Isteden gjødsles det av beitene dyr (sau og hest). De har hatt ca 4500 trær, nå har de 2000. Produksjon av epler har gått ned, men det suppleres med innkjøp av epler fra Svelvik. Eplegården har i senere år hatt inntekter på 1,6-2,2M kr/år.

Vi fikk smaksprøver på to forskjellige typer eplemost. Begge meget gode. Presidenten takket for at vi fikk komme og for en interessant forelesning om Eplegården.

Erik       MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 17.04.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Utbygging av Øra, Sætre
Foredragsholdere: Per Arvid Andersen, Conseptor AS

Til stede: 12 medlemmer + 2 gjester + foredragsholdere

Presidenten åpnet møte med å be om 1 minutt stilhet til minne om Per Gustav Løvolds bortgang. Han beklaget og tok på seg ansvaret for at det ikke ble gitt en hilsen fra klubben i Per Gustavs begravelse.

Foredragsholderen Per Arvid Andersen fikk deretter ordet. Han opplyste at de ikke var kommet så langt som ønsket i prosjektet på Øra. Presentasjonen hadde kunnet være mer konkret om 1 ½ år.

Conseptor var blitt valgt som utvikler og bygger av Sætre sentrum, hvor Øra var en del. De underskrev avtale med Hurum kommune i 2014. Status er i dag at 127 boliger er ferdig og alle er solgt. 1 100m2 næringsareal er også bygget. Boligbeboerne er fornøyd og trives. Næringsdrivere «sliter». Parkeringssituasjonen er vanskelig og uorganisert. Utviklingen i Sætre oppleves å ha stoppet opp.

Conseptor fikk ny avtale med Asker kommune i 2021. De leverte Planinitiativ for Øra januar 2022. De har fått et 22 siders svar tilbake med 40 punkter som må utredes/besvares. Kollektivtrafikken med bussholdeplass er diskutert og avklart med Ruter. Plan for flytting av lagringsplass for Sætre Båtforening og Sætre Seilforening har blitt diskutert med dem og Orica. Det er foreslått bro over til Engene. Orica har et stort arbeid med å sanere for forurensning av grunnen og mudring av bukta, men stiller seg ikke negativ til å ha båtopplag.

Andersen viste oss skisser over planløsninger for utbyggingen. Disse var foreløpige og han ønsket ikke at vi gjenga dem. Det var planlagt for 90-110 boenheter. Parkering og boder for beboeren ville være under bakkenivå. For å dekke de parkeringer for reisende man hadde i dag, var det tenkt å bygge parkeringshus med hage og vinterhage på taket. I tillegg var det tenkt å ha fellesrom og utleierom for besøkende.

I beste fall håper man å få prosjektet godkjent regulert i slutten av 2024, byggestart i 2025 og ferdigstilt 2027. Presidenten takket for informasjonen og foredragsholderen sa seg ikke uvillig å fortelle mer når ting var godkjent.

Jan Erik informerte om klubbprosjektet. Materialer var kjøpt inn til første bord. Arvid er leder for byggingen. Starter førstkommende onsdag i Kvernhusdalen (Tronstad). Frivillig bør melde seg. Maks 4 personer pr. agang. Håper å bli ferdig med første bord til 17. mai da Tofte Vel skal åpne «nye» Apotekerstranda.

 Erik
MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 27.03.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Oasen, Tofte

Tema: Bedriftsbesøk, Oasen
Foredragsholdere: Åge Follestad og Ole Bjørn Saltnes

Til stede: 14 medlemmer + 3 gjester + foredragsholdere m.f.

Vi ble vel tatt imot og servert nydelige snitter, eplekake, kaffe og mineralvann. Presidenten takket for at vi fikk komme og for den flotte mottagelsen.

Åge Follestad åpnet med å fortelle om Misjonsforeningen på Tofte som ble startet av smed Kristiansen i 1908. Det første huset sto ferdig i 1912, mens det huset vi nå var i, sto ferdig i 1938. Det meste utført av medlemmene på dugnad. Senere ble huset bygget på i.f.m. den første barnehaven på Tofte som menigheten drev fra 1980 fram til 1997 da kommunen overtok drift av barnehager. Etter at menigheten flyttet ut i 2014, sto huset tomt. Da Misjon Europa hadde startet opp på Tofte og trengte mer plass, ble det besluttet at de kunne overta lokalene vederlagsfritt.

Ole Bjørn Saltnes startet sammen med sin kone Edny Misjon Europa i år 2000. Misjon Europa er en frivillig organisasjon som ønsker å gjøre noe godt for voksne og barn i vårt eget land og i Europa ellers. Det er en tverrkirkelig virksomhet med medarbeidere og samarbeidspartnere fra ulike menigheter og kirkesamfunn.

Hovedvirksomhetene har vært i Baltikum med lokale prosjekter og hjelpesendinger dit. I senere tid også Ukraina og Polen i.f.m. krigen i Ukraina. De sender ca. hver måned en lastebil med utstyr, klær og mat til Øst-Europa. I tillegg driver de en bruktbutikk med omsetning på ca. 3 mill./år. Matutdeling til trengende foregår her i lokalene hver fredag. Da kommer det opptil 50 personer. Søndagsskole og ungdomsklubb drives også i lokalene.

President Kjell-Erik takket for en interessant innføring i hva Misjon Europa sto for. Ikke ulikt Rotary’s motto «å gagne andre».

Erik

  MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 20.03.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 12 medlemmer + 2 gjester + RHA

Presidenten åpnet med kveldens høydepunkt, nemlig utdeling av Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris til Randi Sæthre Olsen og Per Otto Andersen.

Randi Sæthre Olsen ble foreslått denne utmerkelsen av vårt avdøde medlem Henrik Thrana for hennes bidrag til lokalsamfunnet gjennom årelang ledelse i det lokale Røde Kors, for Kongsdelene kirkes venner og for lokalsamfunnet ellers på Sætre.

Per Otto, for anledningen i hærens gallauniform, ble foreslått av styret for sin innsats i klubben gjennom flere år.

Begge prisvinnerne takket for den store æren og ble behørig fotografert av den lokale pressen.

Kvelden fortsatte med at Randi fortalte om sin tid på Dyno og hva bedriften hadde hatt å si for lokalsamfunnet på Sætre med sitt bidrag til blant annet Røde kors, Kirken og Idretten. Dette ble også godt suplert av Randi’s tidligere sjef og direktør Per Gustav.

Som en av medlemmene uttrykket det: «dette var et skikkelig kameratslig samvær»

 Erik      MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 16.03.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Cæsar Cafe og Pizzabar

Tema: Torskeaften

Til stede: 10 medlemmer + 6 gjester

Presidenten ønsket velkommen til vår tradisjonelle torskeaften. AG Helle Kjørlaug hadde også beæret oss med sitt besøk.

Magne hadde hilsning fra vårt æresmedlem Erik Otto (102år) som han nettopp hadde besøkt.

Helle takket for at hun fikk komme og gav oss litt inspirerende skryt for våre møter og prosjekter.

Maten ble servert, åh hvilken kjempe porsjon med skrei, rogn og lever. Den smakte utmerket.

Tror de fleste syntes det var en hyggelig aften med god mat.

Klokken 21.00 tok presidenten av seg kjedet og hevet møte.

 Erik
      MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 06.03.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget («Dynamitten»)

Tema: Nytt sykehus i Drammen

Foredragsholder: Prosjektdirektør Rune Abrahamsen

Til stede: 14 medlemmer + ca 50-60 gjester

Presidenten åpnet møte og ønsket alle gjester og medlemmer hjertelig velkommen til dette annonserte møte om det nye sykehuset som nå er under bygging i Drammen. Innledningsvis fortalte han litt om Hurum Rotary Klubb og klubbens prosjekter, før han ga ordet til Rune Abrahamsen.

Rune er Sætre-gutt og begynte i Vester Viken HF i 2006. Han kom inn i prosjektet i 2014 og er nå prosjektdirektør som mottaker av prosjektet for Vestre Viken HF. Prosjektdirektør for byggherren er Arnstein Hodne.

Vestre Viken består av Drammen -, Bærum -, Kongsberg – og Ringerike Sykehus samt Blakstad Psykiatriske. Det nye sykehuset skal dekke det eksisterende i Drammen og på Blakstad og vil være lokalsykehus for Drammen, Lier, gamle Røyken og Hurum og Sande kommune som tilsvarer 200 000 innbygger. Det vil også være områdesykehus for 500 000 og dekker 22 kommuner.

Mulighetsstudie startet allerede i 2011. Byggestart var i 2019. Bygget skal være ferdig i 2024 og tas i bruk høsten 2025 etter ferdig uttesting.

Byggestart startet med sanering av gamle bygg og tomta. Hele 500 millioner ble brukt til dette. Store mengder av olje og PCB ble funnet etter den gamle industrien som hadde vært der.

 Opprinnelig ramme for prosjektet var 8,2 milliarder. Den er nå nylig justert til 14 milliarder. Store kostnader har påløpt p.g.a. økte materialpriser, pandemien med store restriksjoner for arbeiderne og krigen i Ukraina hvor alt stålet var bestilt.

Rune fortalte videre om en ny innkjøring til sykehusområdet, hvor en ny jernbane undergang allerede er på plass under en 6 ukers jernbanestopp. Videre om Drammen Helsepark og opprusting av Brakerøya Stasjon som ikke er en del av prosjekt og så til selve sykehuset på totalt 122 000 m2 og 5500 rom. Nytt i forhold til eksisterende sykehus er at det vil bli eget kreftsenter med strålebehandlingsrom. Det vil bare være en-sengers rom. Helikopter dekk vil være på tak.

Det ble vist mange bilder fra data-modellen som var laget og som også ble brukt for bygging av sykehuset. Ingen papirtegninger, alt ved bruk av PC, lesebrett og telefoner.

Varme og kjøling kommer fra Drammen Fjernvarme som ligger i nærheten. Vann og strøm kommer fra tre forskjellige innføringer.

Mange spørsmål og mange detaljer ble forklart. Vi takker Rune for et meget opplysende og godt foredrag og presentasjon. 

Erik  MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 27.02.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Ego foredrag

Foredragsholder: Tom Werge Johansen

Til stede: 15medlemmer + 1 gjest

Svein Egil ledet møte i fravær av presidenten og ønsket velkommen til medlemmene og Magne’s datter Guro som var med som gjest. Hun er bosatt i Sandnes, utdannet veterinær og ansatt i Mattilsynet

Sigmund opplyste at Per Otto og Lars vil delta i distriktets TRF kvalifiseringsseminar.

Magne hadde en 3-minuter om markering av ettårsdagen for krigen i Ukraina. Det hadde vært fakkeltog til Filtvet Kirke fra akuttmottaket på gamle Filtvet Helsetun. I kirken hadde det blitt sunget den norske og ukrainske nasjonalsang. Magne leste opp en norsk oversettelse av den ukrainske nasjonalsangen. En sterk tekst i dagens situasjon.

Siden Kjell-Erik ikke var her fikk Tom si hva han ville i sitt egoforedrag.

Tom er født 7.11.61 og vokste opp på Plassen i Sætre og senere Spikkestad. Tok kokkelinja på Nesbyen og fagbrev som stuert i Kristiansand. Jobbet 6år som kokk på Park Hotell i Drammen, senere for O. Lorentzen. Han gikk lei kokkeyrket og begynte i vedlikeholds bransjen. Han kjøpte sammen med sin daværende frue Nordre Flater Gård som trengtes mye vedlikehold. Måtte da også ta landbruksskole. Tok teknisk fagskole bygg og begynte som byggkonsulent. Driver i dag firmaet Werge Byggconsulting AS. Har oppdrag med byggesøknader, takseringer og som byggeleder.

Ble skilt og giftet seg igjen. Flyttet til Svelvik 2012. Begynte å utvikle tomt i Ivers vei i 2019 og flyttet dit i eget bygget hus i 2022.

I 1989 var han med å etabler en Rotaract klubb i Hurum/Røyken som ble charteret i 1990 (senere nedlagt).  I 1998 ble han medlem av Hurum Rotary Klubb. President ble han i 2012 og var AG 2013-15. I 2015 sluttet han i HRK og ble senere medlem av Svelvik Rotary. Ble igjen medlem av HRK 17.10.2022.

Takker Tom for et interessant egoforedrag. 

Erik

 

   

    MØTEREFERAT

Tidspunkt: mandag 20.02.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Presentasjon av Hurum Rotary Klubb for inviterte gjester

Til stede: 15medlemmer + 2 gjester

Presidenten ønsket velkommen. Dessverre møtte bare 2 av de inviterte. At det var vinterferie kan ha noe av skylden.

Presidenten fortalte fra dannelsen av Hurum Rotary Klubb. Røyken Rotary med Hjalmar Sunde og Ludvig Haug påbegynte arbeidet med å rekruttere. De første 4 kandidatene hadde sitt første møte på Engene i august 1976. Da man hadde nådd 21 interesserte ble søknad send til regionskontoret i Sveits. Christofer Kielland var nominert som den første president. 7. april 1977 kom godkjennelsen og Hurum Rotary Klubb var charteret.

Tom hadde en presentasjon av Rotary. Fra dannelsen av Rotary av Paul Harris i Chicago 1905. Vi er nå 1,2 millioner medlemmer, 35 000 klubber i 165 land. Rotarys motto er «Service Above Self». Videre gikk han igjennom :

Organisasjonen

Formål

Yrke klassifisering

Ungdomsutveksling og RYLA

4-spørsmålsprøven

Greit for medlemmene å ha en gjennomgang så vi ikke glemmer hva vi står for.

Gunnar hadde til slutt en gjennomgang av programmet framover. 

Erik


      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 13.02.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Hva skjer i kraftmarkedet?

Foredragsholder: Daglig leder Christian Aakermann, Hurum Kraft AS

Til stede: 16 medlemmer (76,2%) + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen og overrakte blomster noe forsinket til Sigmund som fylte 70 år 07.12.22 og Arne H som fyller 75 år 15.02.23. Vi gratulerer!

Foredragsholder Christian Aakermann fortalte litt om kraftsystemet i Norge. Det består av 3 ledd:

·         Kraftprodusent

·         Nettselskap

·         Kraftleverandør

95% av kraften som produseres er fra vannkraft. Statskraft er den største og dominerende aktør.

Nettet deles i 3 hoveddeler:

·         Sentralnettet opptil 420kV eies av Statnett

·         Regionalnettet på 120(132)kV

·         Distribusjonsnettet på 22kV

Det er 83 nettselskaper i Norge i dag.

Kraftprodusentene tjener mye penger om dagen med de høye prisene. Nettselskapene er veldig regulert av myndighetene. Kraftleverandørene har et stort dilemma og det er forutsigbarhet i energipolitikken. Vi er inne i en energikrise i Europa som er årsaken til de høye prisene. Norge trenger på sikt mer energi. Det å bygge ut er en langdryg prosess med konsesjonssøknader etc.

Hurumhalvøya har nå fått tilførsel sydfra (Svelvik) slik at vi ved utfall av nettet nordfra, slik som skjedde for en tid tilbake, ikke vil miste strømforsyningen.

Hurum Energi eies 100% av Asker Kommune som igjen eier Hurum Kraft og 49% av Asker Nett.

Det var mange spørsmål underveis fra en tydeligvis en interessert forsamling. Presidenten takket foredragsholderen og ønsket han velkommen tilbake i klubben. 

Erik

 
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 06.02.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Digital svindel, hvordan beskytte seg?

Foredragsholder: David Sæle, Bank ID og Bank Axept

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest

Presidenten åpnet møte og gratulerte Arvid med 85 år 08.02 og Per Otto med 73 år 09.02.

Gunnar orienterte om endringer i programmet framover.

Foredragsholderen David Sæle er ansatt i BankID BankAxept AS som eies av bankene. Han har også jobbet i Vipps. Han har Master innen digital sikkerhet.

Digital svindel er blitt mer organisert. Svindelen har økt med 38% fra 2021 til 2022. Det var forsøkt svindlet for 1,242 milliarder i 2022, 1,066 milliarder ble stoppet av bankene.

Hvordan skal man beskytte seg? Det skrives mye om temaet i pressen, men mye er for generelt. Det er vanskelig å skaffe digitale bevis i svindelsaker. Mange av sakene har utspring utenfor landets grenser. En ny enhet i Økokrim er etablert for å etterforske digital svindel. Flesteparten av svindel skjer i nære relasjoner hvor passord er blitt delt.

En ny lov er kommet som gir bankene større ansvar for å dekke tap i svindelsaker.

De mest vanlige svindelforsøkene er falske mail med link som etterspør kontonummer, SMS fra personer som utgir seg for andre enn de er og telefoner som utgir seg for å være fra bank eller politi.

Foredragsholderen hadde følgende anbefalinger:

1.       Unngå å trykke på lenker

2.       Ikke del personlige opplysninger over telefon og nettsider som du ikke stoler på.

3.       Hvis du er i tvil, kontakt noen du stoler på eller spør den du har fått meldingen fra.

4.       Sjekk språk og rettskrivning

5.       Ikke la deg stresse av nettsider, telefoner eller meldinger som ber om å gjøre noe veldig raskt.

Nyttig informasjon. Vi takker for et opplysende foredrag. 

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 23.01.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røyken Næringspark, Johan Follestads vei 21

Tema: Bedriftsbesøk – Dekk Swap

Til stede: 12 medlemmer + 1 gjest

Vi ble mottatt av daglig leder Siri, Jakop (sønn), Kari (datter) og Daniel (ansatt) som ønsket oss velkommen til Dekk Swap Asker AS. Under en kaffekopp fikk vi en videopresentasjon av firma som er en ren familiebedrift. Etter at faren solgte gründerbedriften Kameleon Coding Automation så han for seg et nytt satsningsområde og valget falt på dekkhotell.

Vi fikk en omvisning i anlegget. Dekkhotellet hadde en kapasitet på 8000 dekk. Hittil, etter 2 års drift har de dekk for 800 biler i hotellet. Vi fikk demonstrert vask av dekk i en moderne vaskemaskin basert på ultralyd og varmt vann. Utrolig hvor rent det ble! Deretter fikk vi se omlegging av dekk og avbalansering.

Det var også 2 selvbetjente vaskehaller som er åpne døgnet rundt.

Til slutt fikk vi nystekte vafler og en orientering om utbyggingen av næringsparken som nå heter Røyken Næringspark og sysselsetter i dag 600 personer.

Vi takker et hyggelig og interessant besøk (særlig for gamle gubber). Trolig får de også flere kunder.

 Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 23.01.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: kameratslig samvær

Til stede: 9 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen til et møte uten egen agenda, men det ble fylt med interessante innlegg og historier fra medlemmene.

Sigmund fortalte om en meget strabasiøs skitur han hadde hatt sammen med Arvid. De skulle skifte ut et skilt ved Kubakken langs Sandstien. Turen fra Stikkvannsveien i løssnø med dårlige ski varte 5 timer. Spreke gamlinger.

Brynjulv fortalte om Halvard Hasseløy og hans stiftelse Open Heart som samler inn penger, klær og utstyr og sender månedlig 3 trailerlass til Ukraina nå under krigen. Brynjulv har selv vært med på å introdusere ham til Ukraina for 30 år siden. Hasseløy har allerede mottatt 3 utmerkelser fra de Ukrainske myndigheter for sitt arbeid.

Tom delte ut et ark med quiz med spørsmål om steder i Norge. Meget vanskelig for de fleste. Hvem kunne komme på at «lete etter agn» var Finnmark og «langsom bekreftelse» var Senja.

Svein Egil hadde hilsninger fra Arne Pedersen. Det er håp han dukker opp på møtene når det blir lysere og bedre kjøreforhold.

Møte avsluttet med diskusjon om hvor vi kan bygge bord til prosjektet vårt. Flere steder vurderes.

 ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 16.01.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Livet som stortingsrepresentant

Foredragsholder: Else Marie Rødby

Til stede: 15 medlemmer + 4 gjester

Presidenten ønsket velkommen og introduserte dagens foredragsholder Else Marie Rødby.

Else Marie er fra Klokkarstua og ble valgt inn på stortinget i 2021 som 2. representant for Senterpartiet i Akershus. Hun er utdannet jurist og agronom. Har politisk erfaring fra kommunestyre i Hurum og senere Asker, fylkestinget (2020) og var politisk rådgiver for Sandra Borch. Hun hadde ikke noe bestemt mål om å komme inn på Stortinget, men var blitt forespurt og valgt.

Å komme inn på Stortinget er som å få en jobb uten stillingsbeskrivelse og med minimal opplæring. Du må selv bestemme hva slags representant du skal være og prioritere mye av arbeidsdagen. Det er imidlertid krav til oppmøte i stortinget og komitemøter tirsdag, onsdag og torsdag. Else Marie er valgt inn i justiskomiteen.

Stortinget er stengt fra juni til oktober, men det betyr at man ikke har ferie. Da må man reise og besøke folk man representerer i sitt distrikt og i forbindelse med den komiteen man er i.

For Stortinget er man inne i en spesiell tid med:

Krisehåndtering i forbindelse med krig

Pandemi

Et meget krevende mediebilde med presse, sosiale medier, «fake news», mange meninger etc.

Økende inflasjon, prisøkninger, kraft og energikrise.

Vi vet ikke hvordan det vil gå.

Tilliten til politikerne er minkene på grunn av dette.

Else Marie ga oss et godt bilde av hvordan det er å være stortingsrepresentant og besvarte de mange spørsmål underveis. Det ble ytret et ønske om å besøke Stortinget noe som hun godt kunne arrangere for oss. Takk for en interessant kveld,

 ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 09.01.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Program for 1st. halvår 2023 v/ Gunnar

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til Gunnar, leder av programkomiteen.

Gunnar presenterte høydepunktene i møteprogrammet framover:

16.01     Livet som stortingsrepresentant ved Else Marie Rødby, SP

06.02     Digital svindel, hvordan beskytte seg? Ved David Sæle fra Bank ID og Bank/Axept

18.02     Hva skjer i kraftmarkedet? Ved Daglig leder Christian Aakermann, Hurum Kraft AS

27.02     Hegna Transport AS – en lokal entreprenør og transportbedrift ved Bjørn Tore Hansen

06.03    Nytt sykehus i Drammen ved prosjektdirektør Rune Abrahamsen

Dette er et møte som vil ha stor lokal interesse og det vurderes om dette skal annonseres og holdes i «Dynamitten»

27.03     Intrecitymøte, med stortingspresident Masud Gharahkhani, Venskapen Asker

17.04    Utbygging på Øra, Sætre ved Per Arvid Andersen, Conseptor AS

24.04     Bedriftsbesøk på Eplegården

15.5       Asker Trebåtfestival ved Peter Ennals

26.06     Presidentskifte

Innimellom disse møtene er det kameratslig samvær, torskeaften og et par møter er fortsatt åpne.

En folder med programmet ble utdelt, se også klubbkalenderen på vår hjemmeside.

Programkomiteen høstet applaus for godt arbeid.

Jan Erik orienterte om vårt prosjekt.  Leverandøren av bord leverer ikke ut tegninger av så enkle bord. Bruk modell av standard bord og legg til 0,5m i hver ende. Komiteen skal ha møte med Jobbhuset i morgen om eventuell produksjon.

 Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02.01.2023   KL 19.00 – 20.00

Sted: Innbyggertorget

Tema: Orientering om Innbyggertorget, Sætre

Til stede: 15 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket alle et godt nytt år og velkommen til vårt nye møtelokale.

Det ble holdt 1 minutt stillhet til minne om Henrik’s bortgang.

Dessverre var det ikke mulig å få noen fra kommunen til å fortelle om adgangssystemet og våre nye lokaler. Alle som skal ha vakter må installere appen XLOCK. Presidenten vil oversende email-liste til Elise som vil sende oss tilgang/passord på mail. Dette vil gi oss tilgang til hoveddør og dør til møtelokalet fra 18.30 til 20.30.  Vi vil ha skap for utstyret vårt i skap i 2. etasje. Vi må skaffe oss hengelås med kode.

Kaffe måtte lages fra kaffetrakter i resepsjonen. Dette var tungvint og tok lang tid. Enighet blant møtedeltagerne om å kjøpe egen kaffetrakter og vannkanne som kunne brukes i møtelokalet og oppbevares i skapet. Alle må ta med seg pappkrus/tallerken etter møte og kaste det i søppelkassen for papir i resepsjonen.

Presidenten overbragte nyttårshilsen fra Günther. Vi vil ha ham på distribusjonslisten når vi sender ut informasjon.

Jan Erik orienterte om prosjektet. Det er mulig å kjøpe tegninger på bordene. Det var enighet om å vurdere 2 alternativer:

1.       Kjøpe tegninger og forespørre Jobbhuset om å utføre arbeidet

2.       Kjøpe tegninger og materialer og gjøre arbeidet på dugnad fra medlemmene.

Presidenten takket for et bra oppmøte (71,4%)

 Erik
 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19.12.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Julemøte med gløgg og juleevangeliet

Til stede: 13 medlemmer + 4 gjester

Presidenten ønsket velkommen. I dag hadde vi fått hyggelig julemøte med gløgg og pepperkaker stelt i stand av dagens verter Jan Erik, Arne og Lars.

Magne hadde med seg julehilsen til klubben fra Erik Otto.

Jan Erik hadde en 3-minutter om den litt ukjente, men høyt dekorerte krigshelten Torstein Raaby som det nå er laget film om, «Hva skjedde med Torstein Raaby»

Så hadde vi en koselig opplesning av Jenny om Marte Svennerud, «It’no knussel»

Brynjulv leste juleevangeliet og vi avsluttet med «Deilig er jorden»

Presidenten ønsket alle en god jul og så sees vi igjen i nye lokaler 2. januar.

 Erik
      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 12.12.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær + info om «hemmelig skap»

Foredragsholder: Linda Massey

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen. I dag hadde vi fått hyggelig besøk av Linda Massey som er ungdomsskole lærer på Tofte. Dag Berntsen skulle også ha kommet, men ble forhindret. Linda presenterte oss for noen skap som var satt ut flere steder i søndre Asker. Skapene inneholder aktivitetsutstyr som ungdom kan bruke i utførelse av idrett og lek. Skapene kan åpnes ved hjelp av en APP. Når man åpner og lukker skapene blir dette registrert slik at man vet hvem som sist benyttet seg av skapene. Dette har medført at det er minimalt som forsvinner.

Ordningen er nå organisert som en forening og registrert i frivillighetsregisteret (Brønnøysund) under navnet LØKKA 1-2-3, med Dag Berntsen som leder. Skapene har vært finansiert blant annet fra Asker Kommune, Innovasjon Norge og lokalsamfunnsutvalget på Tofte. Foreningen er ute etter flere sponsorer og det er muligheter for reklame på skapene. Formålet er å tilrettelegge for organisert idrett ved hjelp av aktivitetskassene og appen knyttet til kassene. Foreningen vil samarbeide med lokale idrettslag som kan være behjelpelig med instruktører og bistå med arrangementer og vedlikehold av kasser og utstyr.

Medlemmene hadde mange spørsmål og det var stor enighet om at dette var noe klubben kunne interessere seg for. Foredragsholderen ble takket for et interessant innlegg og ble overrakt gevinsten fra vinneren av dagens vinlotteri.

Magne holt en 3-minutter over vår matproduksjon.

Neste møte er det gløgg og kaker og det ble oppfordret til å ta med samboere og kjente. 

Erik
      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.11.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Jobbhuset, Sætre

Tema: Jobbhuset– en viktig aktør i lokalmiljøet

Foredragsholder: Daglig leder Jan Åge Fjell

Til stede: 8 medlemmer + 1 gjest

Vi ble tatt imot og ønsket velkommen til Jobbhuset av Jan Åge Fjell. Presidenten takket for at vi fikk komme og beklaget det dårlige fremmøte. Dessverre var det mange på sykelisten.

Jan Åge har vært daglig leder siden 2014. Jobbhuset AS som holder til her på Åsveien 7 og på Spikkestad er 100% eid av Asker kommune. De har i dag ca 100 arbeidsplasser. Jobbhusets formål er å opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester. Jobbhuset skal hjelpe folk inn i arbeidslivet med tilrettelagt arbeid og bidra til utvikling og økt livskvalitet.

Jobbhuset hadde i 2020 et resultat på 3,4 millioner kroner. Inntektene kommer fra NAV (57%), Kommunen (22%) og salg av produkter og tjenester (20%).

Jobbhuset på Sætre driver catering virksomhet og leverer til bedrifter og organisasjoner på hele Hurum-halvøya. De utfører også enkle montasjearbeider og serviceoppdrag for lokale bedrifter, foreninger og kommunen.

På Jobbhuset kan man få en opplæringskontrakt som er en tilrettelagt opplæring som fører fram til et kompetansebrev som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve.

Varig tilrettelagt arbeid er for dem som ikke har mulighet til å jobbe i det vanlige arbeidsmarked pga sykdom eller fysisk eller psykisk utviklingshemming. Arbeidsforberedende trening er tiltak der man prøver ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å komme ut i ordinært arbeid.

Jobbhuset er i sannhet en viktig aktør i lokalmiljøet. Presidenten takket så mye for orienteringen. 

Erik

Referat fra møte i Hurum Rotary Klubb, 07.11.22 

Tema:    Endring og kontinuitet i Norges strategi overfor Russland: Hva forteller Ukrainakrigen oss? v/ Professor Tormod Heier, Forsvarets Høyskole

Sted:              Sætre innbyggertorg

Tilstede:        111 personer 

Møtet ble åpnet ved president Kjell-Erik som ønsket alle velkommen. Sikkerhetsbestemmelser og eventuell evakuering ble presisert. Han presenterte Rotary generelt og Hurum Rotary spesielt. Både historien bak Hurum Rotary klubb og størrelsen på Rotary nasjonalt og internasjonalt. Kjell-Erik motiverte for nye medlemmer ved å informere om foredrag, rotasjon i roller og de ulike veldedige prosjektene som Hurum Rotary Klubb har gjennomført. Han tok spesielt for seg støtten til Ukraina, både det historiske Kherson-prosjektet med pc-støtte til unge studenter og til årets støtte i form av innsamling blant medlemmer og salg av T-skjorter.

Jan-Erik, leder av årets prosjektkomite benyttet anledningen innledningsvis til å informere om Prosjekt Lekeplass, utstyr og tilrettelegging for barn uavhengig av funksjonsevne. Han refererte til samarbeide med «Løvemammaene», foreldre til barn med funksjonsutfordringer. Årets prosjekt har som mål å sørge for slik støtte på 2-3 lekeplasser i kommunen.

--------------------------------------------------------------------- 

Tormod Heier åpnet foredraget med å beskrive fakta om Ukraina. 43 mill. innbyggere og 250 000 soldater. Han beskrev at Putins angrep burde vært forholdet 3:1, en klassisk størrelse mellom angrep og forsvar dersom man skal lykkes. Putins 190 000 soldater var altfor lavt for å lykkes.

Heier forklare Putins motiv for å angripe Ukraina ved å vise til den russiske opplevelsen av at den vestlige alliansen (NATO) har beveget seg betydelig nærmere den russiske grensen, og at dette er drevet av erkerivalen USA. Opplevelsen er også  at liberalismen har gått for langt i de vestlige landene.

Et motiv er også at russerne, historisk sett, ser på Kiev som det store samlingsstedet, eller fødestedet, for det russiske og sovjetiske riket. 

Russland er bygget opp med en fryktbasert ledelseskultur, noe som i stor grad betyr at reell informasjon om hva som foregår ikke når frem til toppledelsen. 

Risikoen for storkrig hvor Norge blir involvert er lavere enn mange tror og er bekymret for. Det er mange relasjoner som er byget opp over lang tid som skaper stabilitet, respekt og trygghet mellom Russland og Norge.

Norges strategiske posisjon er at vi besitter en «dyrebar» tomt grunnet vår geografiske lokalisering, samtidig som vi også har en sentral rolle i kommunikasjon og etterretning.

Putins tro på splittelse blant vestlige land, spesielt NATO har slått motsatt vei. USA er mer tilbake i Europa enn på mange år og «limet» er tilbake blant NATOs medlemsland. Bufferstatene Finland og Sverige er på vei inn i NATO og betyr en betydelig økt styrke av alliansen.

Både i teknologi og lederskap betegnet Heier at Russland er i en «hengemyr». Beslaglagte våpen og lederskapet i krigen har vist både gammelt utstyr og gammeldags ledelse. Ukraina har vist styrke gjennom desentralisert ledelse som har tatt posisjoner raskt og effektivt, men Russland med sin sentrale ledelse har vist betydelig sårbarhet.

Putins «verktøykasse» har dreid seg vekk fra militære og kjernefysiske verktøy og over på mer sivile områder. Press på sivilsamfunnet skapes gjennom angrep på energiområdet, spesielt gass-sporet. I tillegg ser man også betydelige angrep innen cyber-området.

Heier ga et solid inntrykk av kunnskap og solide resonnement, noe som ga tilhørerne et betydelig løft i forståelsen hvorfor krigen oppsto, situasjonen i øyeblikket og ikke minst betydningen for Norge.

Bekymringen om en konvensjonell krigføring i Norge ble lagt til side, mens angrep på andre, mer sivile områder blir gjort for å skape usikkerhet. Eksempelvis droner og dataangrep.

Heier svarte godt på mange spørsmål fra salen og ble behørig belønnet til slutt med en kurv fra den lokale Eplegården og en solid applaus.

Svein Egil


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 31.10.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Aktuelle saker fra Asker syd

Foredragsholder: Varaordfører Monica Vee Bratlie

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest

Svein Egil ønsket velkommen, på vegne av presidenten, til medlemmer og til dagens foredragsholder Monica Vee Bratlie. Monica takket for at hun fikk komme. Hun ville ta oss med i en rundreise i kommunens søndre del, men først litt om storkommunen.

Kommunen ligger meget sentralt til og har store muligheter for vekst. I dag er vi nr 8 i folketall med over 97.000 innbyggere. Kommunen har 6500 ansatte og et budsjett for 2023 på 8,2 milliarder. Visjonen er: "Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet" Våre verdier er: "nær, skapende, raus og modig". Kommunedirektøren har uttalt at vi er inne i en historisk krisetid med krig, pandemi, økende inflasjon, finanskrise og økende rente.

Av nyheter er ombruksentere på Slemmestad i ferd med å åpne.

Renseanlegget i Åros er i ferd med å nå taket, og det er besluttet å legge kloakk i rør derfra til VEAS.

På Sætre er det laget plan for utbygging på Øra, men den er ikke politisk behandlet ennå.

Utbygging på Storsand er avhengig av at de først får offentlig vann og kloakk dit.

Ny brannstasjon på Tofte er satt på vent. Det er utført mulighetsstudie for videre utbygging på Tofte.

På Sagene foregår utbygging og både Anton B Nilsen. Tandberg  Eiendom og Statskog har store planer for område.

På Klokkarstua er det ønske at kommunen kjøper og overtar det gamle kommunehuset på Hovtun.

Videre utbygging på Verket er ennå ikke avklart.

Svein Egil takket Monica for et entusiastisk innlegg for Asker Syd. 

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 24.10.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Program: Kameratslig samvær

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten åpnet møtet og fortalte om Distriktskonferansen på Gol som han deltok på i helgen. Det var tett program med mange interessante foredrag. Til sin overraskelse ble han kalt opp under årsmøte. Klubben ble tildelt vimpel som klubb nr. 1 i distriktet for vårt bidrag til Rotary Foundation.

Svein fortalte om sine helseproblemer som er årsak til dårlig frammøte i det siste. Vi ønsker ham god bedring og lykke til.

Svein Egil fortalte om vår deltagelse som teknisk arrangør for TV-aksjonen og innsamlingen på Sætre. 5 personer fra klubben deltok sammen med 26 speidere. Vi takker for innsatsen, ikke minst til de fruer som sto for kakebakingen.

RYLA kandidat etterlyses. Må være klart i januar 24.

Gunnar fortalte om opplegget til stormøte 7.11. Pressemelding er sendt og RHA har lovet å ha et innlegg i avisen 1. november. Invitasjonsbrev og program ble delt ut for utdeling til kjente. Programmet framover ble gjennomgått. Påmelding til Lutefiskaften med NKLL på Cæsar 26.11 blir sendt ut i morgen. Haster med påmelding pga begrenset plass. Neste møte er «Aktuelle saker fra Asker Syd» med Monica Vee Bratlie.

Kvelden ble avsluttet med vinlotteri. 

Erik        MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 17.10.2022   KL 19.00 – 21.00

Sted: RK-huset

Program: Rakfisk og spekemat

Til stede: 11 medlemmer + 15 gjester

Gunnar ønsket velkommen til alle medlemmer og gjester på vegne av arrangementskomiteen. Som leder av programkomite ønsket han også alle velkommen til møte 31.10 med Monica Vee Bratlie og på «Dynamitten» 7.11 med Tormod Heier.

Presidenten takket Gunnar og Sigmund med fruer for det flotte arrangementet.

Det ble servert utmerket rakfisk og spekemat med alt tenkelig tilbehør. Praten gikk livlig rundt bordet og enkelte vitser ble også servert.

Tom Werge Johansen, tidligere medlem som var med som gjest, kunne opplyse at han nå ønsket å bli medlem igjen. Det høstet stor applaus. Vi ønsker ham velkommen tilbake.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kanelsnurrer. Vi takker komiteen en hyggelig sammenkomst med utmerket mat. 

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 10.10.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Ideer og info om lokalt prosjekt

Innlegg fra: Jan Erik og Gunnar

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønske velkommen og gratulerte Magne med 80 års dagen den 11. oktober. Nydelig blomsteroppsats ble overlevert jubilanten. Magne takket for oppmerksomheten og fortalte at Rotary hadde betydd veldig mye for ham.

Jan Erik fortalte om klubbprosjektet. Planen er å kjøpe inn 3 stk. bord for 2 rullestoler til parkutstyr, utemiljø , lekeplass. Hvert bord koster ca 10000,- . Bordene vil være tilgjengelig for familier med rullestolbrukere. Bordene vil bli plassert der hvor behovene er størst innenfor grensene av gamle Hurum kommune. Ideen til prosjektet kommer fra Løvemammaene som er en organisasjon som arbeider for handicappede barns rettigheter.

Gunnar fortalte om vårt planlagte vervingsmøte. Brev til vel 40 potensielle medlemmer ble gjennomgått. Forslag til pressemelding for RHA og Budstikka ble vist. Lokale for 110 personer er reservert i Dynamitten Sætre innbyggertorg. Lions Hurum og 60+ (Graabein) vil også bli invitert.

Svein Egil hadde en 3-minutter om en kjøttetende streptokokk han hadde vært utsatt for. Hvis ikke han raskt hadde fått legehjelp hadde han trolig mistet det ene benet. Konklusjon: ikke vent med å kontakte lege. Han hadde også nylig tilbrakt 1 ½ uke på sykehus grunnet betennelse etter en enkel brokkoperasjon.

Svein Egil minnet også om TV-aksjonen 23. oktober. Han vil ta ansvar for vår del av innsatsen.

Sigmund vil ta ansvar for å få flyttet klubbens skap fra Thor Severin til Rødby Gård. Flytting neste tirsdag.

Gunnar minnet om neste møte som er Rakfisk og spekemat på RK-huset 17.oktober kl.19.00. Gratis for medlemmer og ledsagere. Kr.100 for gjester. Påmelding innen fredag 14. oktober til Gunnar. 

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 03.10.2022   KL 19.00 – 20.30

Sted: Storsand

Tema: Et besøk hos Galleri Gallera

Foredragsholder: Olav Grimstad

Til stede: 9 medlemmer + 2 gjester

Presidenten ønske velkommen til medlemmer og gjester og takket for at vi fikk komme til Galleri & Gallera. Han minnet om det viktige møte om Ukraina på «Dynamitten» 7.11. Det ble opplyst at Thor Severin Haug som bor her på Storsand, er meget syk og sengeliggende. Arkivskapene til klubben som står hos ham, bør hentes ut og lagres et annet sted.

Olav Grimstad ønsket oss velkommen. Huset til Galleri & Gallera var opprinnelig en butikk. Helge Jensen (Olavs svigerfar) kjøpte stedet i 1979 og drev butikken fram til 1985. Olav er opprinnelig fra Ørsta på Sunnmøre og har vært lærer på Sætre Ungdomsskole. Nå er han pensjonist (72år) og kunstmaler med galleri og antikvariat.

Galleri & Gallera ble åpnet som kunstgalleri og salg av antikviteter i 1998. Senere ble det salg av brukte bøker istedenfor antikviteter. Olav har nå over 20 000 bøker som selges vesentlig over nett.

Olav har malt akvareller siden han var barn. Første utstilling hadde han i Ørsta i 1972. Motivene i kunstgalleriet er naturbilder hentet vesentlig fra Vestlandet. Galleriet er åpnet bare i sommerhalvåret og stiller ut Olavs akvareller og kunst fra lokale aktører. Olav er også «skap»-kunstner, d.v.s. han lager små skap med dør av rek-ved og inn i er det «skap»-motiver (ekte-skap, viten-skap…)

4 året på rad har han også drevet bokpuben «Skjorareiret» som sies å være Norges minste.

Presidenten takket for besøket og vi ble ønsket velkommen tilbake til utstilling og pub til neste sommer. 

Erik      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19.09.2022   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK-huset

Tema: Guvernørbesøk

Foredragsholder: Distrikts guvernør Terje J. Løken

Til stede: 13 medlemmer + 2 gjester

Presidenten ønske velkommen til medlemmer og gjester og hadde hilsener fra Svein Egil (syk) og fra Erik Otto som Magne hadde besøkt dagen før. Presidenten informert også om møte 7nde november på «Dynamitten» hvor Professor Tormod Heier kommer og forteller om Ukraina-krigen. Til møte vil vi invitere gjester og snakke om medlemskap i HRK. 

Guvernøren takket for informasjonen han fikk i formøte og minnet om at det som skjer fremover er viktigst.

Terje J. Løken er født 21.11.1980. Tilhører Nesbyen Rotary og er kredittsjef i Skue Sparebank.

Guvernøren fortalte om Verdenspresident Jennifer Jones, den første kvinnelige verdenspresident og hennes visjoner, Imagine Rotary.

Lena Mjerskaug fra Enebakk Rotary er blitt Direktør for sone 17 og 18 og er styremedlem i RI.

Det er 6 distrikter i Rotary Norge. Vårt distrikt 2310 har 1708 medlemmer, 47klubber og har en gjennomsnittsalder på 72,3 år. Rotaryåret 2021-22, 1790 medlemmer som hver hadde et bidra til Rotaryfondet på kr.487.

Guvernøren fortalte videre om de forskjellige tjenester i Rotary. Fokus fremover må være Synlighet og Medlemskap. Han minnet om Poliodagen 24 oktober.

Det er nå mulig med bedriftsmedlemskap og man behøver ikke å ha mer enn to møter i måneden.

Klubben fikk mye informasjon på den timen guvernøren hadde til rådighet. Vi takker for god inspirasjon. 

Erik

Guvernøren mottar klubbens vimpel
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19.09.2022   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 11 medlemmer

Kjell-Erik åpnet møte og meddelte at han ville assistere Roar i ledelsen av møtene våre.

Det annonserte møte neste uke «Nye medlemmer – møte med inviterte», går ut da vi ikke har fått ut invitasjoner. Ettersom Guvernøren allerede hadde planlagt å komme blir det isteden «Guvernørbesøk». Invitasjon ble send og vi mottak bekreftelse hvor det var vedlagt et skjema «Klubbens mål og aktiviteter rotaryåret 2022-23». Skjemaet må fylles ut og returneres guvernøren senest 3 dager før møtet.

Erik presenterte skjemaet som ble gjennomgått med innspill fra medlemmene. Noe var allerede fylt inn, hentet fra Medlemsnettet og fra RI’s  Rotary Club Central. Det siste lagt inn av Roar med hjelp av Helle (AG).

Hovedmålet vårt er å få rekruttert flere medlemmer. Til å ta ansvar for rekrutering ble det enighet om å opprette en medlemsutviklingsgruppe/komité. Gunnar tok på seg ansvaret og får med seg Arne og Tobias.

Det var ansett viktig å få tak i en kjent foredragsholder hvor vi kunne invitere potensielle medlemmer. En militær som kunne fortelle status om krigen i Ukraina ble nevnt. Jan Erik vil ta kontakt

Jan Erik fortalte om telefonsamtale han hadde hatt med leder for Løvemammene, en organisasjon for barns rettigheter. Jan Erik og Per Otto vil søke om støtte til et prosjekt «lekeapparat for funksjonshemmede barn».

Minner om Guvernørmøte neste mandag. Styre og komiteledere (Gunnar, Jan Erik og Per Otto) stiller på formøte kl. 18.00. Klubbmøte med Guvernøren er kl. 19.00

 ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 12.09.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Sætre Idrettsforening Graabein – 150 år

Foredragsholder: Asle Lien

Til stede: 10 medlemmer

Lars åpnet møte i presidentens fravær. Arne introduserte foredragsholderen.

Asle Lien er født 1961 og oppvokst på Sætre. Han er innvalgt leder for Sætre IF Graabein 150 års komite.

Sætre Idrætsforening ble startet i 1872 (til 1916). De første idretter var skyting, kapproing og skihopping.

Graabein ble startet i 1917. i 1996 ble klubben tilbakedater og fikk navnet Sætre Idrettsforening Graabein. Idretter som har vært i klubben er fotball, friidrett, bandy, ishockey, håndball, basket, allidrett, multisport, E-sport og 60+. Friidrett har vært klubbens flaggskip gjennom 60 år. Klubbens mest fremtredende i senere tid har vært Morten Uggerud, Tommy Grønsaas og John Halvorsen.

Håndballdamene har vært høyt oppe i nest øverste divisjon. Petter Solum var toppscorer i fotball i Buskerud i 1977.

Asle Lien fortalte videre om alle arrangementer de har hatt i jubileumsåret. Det var Bokbad med Linn Skåber, intervju med Jahn Post, foredrag med Thor Gotaas, quiz med Drillo og Scheie, barnas jubileumsfest og den store festen på Grønsand gård 10 september.

På spørsmål fortalte Asle litt om sin egen friidretts karriere. Inntil nylig hadde han klubbrekorden på halvmaraton.

Takk for et bra foredrag.

 

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 29.08.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 10 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at møte med stortingsrepresentant Else Marie Rødby dessverre måtte avlyses pga sykdom.

Det ble diskutert over flere temaer, blant annet medlemsutvikling. 26.08 skal det være møte med tittel «Nye medlemmer, møte med inviterte». Det ble spurt om hvem som har ansvar for møte. Forslag om at Gunnar og Svein Egil bør organisere dette, ettersom de hadde vært sist involvert.

Valg av President Elect er utestående og distriktet purrer. Problemet er at det er vanskelig å få noen å påta seg jobben. Styre vil jobbe videre med saken.

Jan Erik, leder av prosjektkomiteen, ønsker forslag til prosjekt. Hadde selv fått forslag om Løvemammaene, en organisasjon som kjempet for syke og funksjonshemmede barn. De ønsket lekeapparater tilpasset slike barn. Jan Erik vil undersøke dette nærmere.

4 medlemmer av klubben har meld seg til Semiaden

Neste møte er «Gråbein – 150år» ved Asle Lien.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 29.08.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Snublesteiner, mer enn et minnesmerke

Foredragsholder: Sidsel Levin

Til stede: 10 medlemmer + 4 gjester

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til foredragsholderen.

Sidsel Levin, datter av Robert Levin og også kjent fra barne- TV, reiser rund og forteller om prosjektet «Snublesteiner». Hun har fra åpningen i 2008 til 2015 vært leder for Jødisk Museum i Oslo

«Et menneske er ikke glemt, før dets navn er glemt»

Dette sitatet fra Talmud har den tyske kunstneren Gunter Demnig hentet som overskrift for kunst og minnesmerkeprosjekt Stolpersteine eller Snublesteiner. Hver stein er utformet som en brostein 10x10cm, belagt med en messingplate der navn, fødselsår, deportasjonsår, dødsdato- og sted er inngravert. Hver stein representerer ett enkeltmenneske, ett individ. Steinene støpes ned i fortauet på steder der jøder eller andre ofre for nazismen bodde eller arbeidet fram til de ble deportert og drept.

Sidsel Levin fortalte om de første jødiske familier som flyttet til Norge og hvor etterkommerne ble deportert og endte sine dager i Tyskland under krigen.

80 000 snublesteiner er til nå lagt ned i over 60 land. Alle norske jøder som omkom i Tyskland, har nå fått sin snublestein.

På Hurum finnes til sammen 8 snublesteiner. De finnes på Østre Strandvei 4 på Tofte og på Nordre Sætre vei 4 på Sætre.

Presidenten takket for et meget interessant og opplysende foredrag og minnet om neste møte med stortingsrepresentant Else Marie Rødby.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 15.08.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Presidentens planer fremover

Til stede: 14 medlemmer + 2 gjester

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til lederen for programkomiteen Gunnar som presenterte høstens program. Programkomiteen og presidenten hadde hatt møte på Cesar forrige torsdag. Gunnar hadde også utarbeidet en liten folder med høstens program og som i tillegg viste klubbens styre, Rotarys formål og 4 spørsmålsprøven. Tanken er å gi medlemmene en oversikt over møtene og for et utmerket bidrag for medlemsverving.

Programmet gjengis ikke her, men finnes under Møter/Klubbkalender. Noen møter står «Åpen», det betyr ikke at vi ikke har foredragsholdere, men at komiteen venter på bekreftelse fra forespurte.

Kjell-Erik, leder av Klubbtjenesten, spurte om hva denne komiteen skulle gjøre. Etterlyste retningslinjer.

Forslag om å lage liste over hvem som skal være verter under klubbmøter. D.v.s. låse opp, koke kaffe, skaffe kaker, klargjøre for møtene, rydde etter møtene og låse.

AG Helle anbefalte mentoring gjerne i samarbeid med NAV, deltagelse i et internasjonale prosjekt sammen med en annen klubb og Semiaden. Årets Semiaden som er for 15nde gang er det største utendørs arrangement av Rotary i Norge. Nytt av året er at hver av Asker-klubbene skal ha sin egen stand på valgfritt sted i løypa.

Günther takket for seg og ønsket klubben lykke til, Returnere til Düsseldorf i løpet av uken.

Presidenten takket for fremmøte og ønsket vell hjem.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.08.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Freyborg, Storsand

Tema: Grillaften

Til stede: 10 medlemmer + 4 gjester

Vi fulgte tradisjonen med grilling i starten på sesongen også i år. Litt vind, men ellers fint sommervær. Per Otto hadde tidlig fått varme på grillene som vi samlet oss rundt. 

Presidenten dukket som sistemann opp. Han hadde med seg sin eldste sønn Sven Ivar som underholdt oss med et miniforedrag om å være sjømann. Han hadde vært 3dje styrmann ombord på et spesialfartøy som monterte store vindmøller til havs. Nå sist utenfor kysten av Taiwan. Båten, eiet av Fed Olsen, var oppjekkbar og med stor kran. Den kunne stå på bunnen og jekke seg opp slik at selve båten kom over havoverflaten. I Nordsjøen hadde de klart å montere en vindmølle i løpet av 48 timer. Sven Ivar hadde nettopp tatt mastergrad, noe vi kanskje får høre mer om senere. 

Praten gikk livlig rund grillene og da klokka passert 8, takket presidenten for fremmøte og minnet om neste møte på RK-huset hvor han vil snakke om planene framover. 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.08.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Hos Jenny og Sigmund

Tema: Hagemøte

Til stede: 12 medlemmer + 4 gjester

Rotatyårets første møte ble avhold i teltet hos Jenny og Sigmund. Det ble servert kaffe og Jenny’s berømte kringle som ble fortært i store mengder.

Vår nye president Roar ønsket velkommen til medlemmer og til gjester. Vi fikk sommerbesøk fra Düsseldorf ved Berit og Günther. Ordet gikk fritt rundt bordet. 

Magne, iført kledelig panamahatt, uttrykte sin bekymring over krigen i Ukraina og matvaresituasjonen i verden. Akkurat i dag seilte den første kornlasten fra Odesa, og det var et håp at dette ville fortsette slik at de sårt trengte fikk mat og Ukraina fikk tømt sine enorme lagre og fikk fylt opp på nytt. Hatten (ikke fra Panama, men fra Kina) hadde han for øvrig fått under et besøk hos Erik Otto. 

Sigmund har vært formann i Hurum Historielag nå for 3dje året, fortalte om en travel tid for laget. Opprustning og skilting av Sandstien, Farvellbakken retterplass, Kvernhuset og turene som var arrangert ble nevnt. 

Gunnar var meget bekymret for manglende rekrutering. Han foreslår et møte i programkomiteen til torsdag. 

Per Otto vill ha griller klare til neste møte på Freyborg. Ta med mat og drikke og eventuelt noe å sitte på. 

Presidenten takket vertskapet for at vi fikk komme og ønsket vell hjem. 

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 20.06.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Presidentskifte 

Til stede: 15 medlemmer

Avgående president Svein Egil ønsket velkommen til rotaryårets siste møte. Etter alle hadde forsynt seg med den enorme bløtkaka, summerte presidenten opp året som var gått. 

Han takket styret og komiteene for innsatsen og støtten gjennom året. Han gikk igjennom programmene vi hadde hatt og var fornøyd med gjennomføringene selv om, pga pandemien skiftet mellom nettmøter og møter vi var samlet. 

Han satte stor pris på gjennomføringen og avslutning av Pasientsykkel-prosjektet. Takket deltagere i assistanse til Historielagets prosjekt, TV-aksjonen, Semiaden og stan vi hadde på Hurum bo- og omsorgssenter. Vi har gitt et stort bidrag til RI i år og ikke minst det store bidraget som ble gitt av klubben og av enkeltmedlemmer til Rotary’s krisefond til Ukraina. 

Den høytidelige overføring av presidentkjede fra president Svein Egil til innkommende president Roar sto vår rutinerte seremonimester Kjell-Erik for. Roar ble ønsket lykke til med det kommende rotaryåret. 

Roar overrakte på veiene av klubben blomster til Svein Egil som takk for innsatsen. Roar takket for tilliten og vil komme tilbake med planer for året når vi starter opp igjen i august.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 30.05.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: NaKuHel 

Foredragsholdere: Anette Gjessing og Britt Ødegård 

Til stede: 12 medlemmer

Anette er en av de få fast ansatte og Britt er en av de mange frivillige.

NaKuHel er stor grad basert på frivillighet og de har 2000 besøkende hver uke. Etablert i 1994 basert på initiativ fra professor i samfunnsmedisin Gunnar Tellnes. Ble en stiftelse i 2002.

Formålene er: Natur og kulturaktiviteter, sosiale felleskap og deltagelse for økt livskvalitet og helse. 

Har aktiviteter basert på dugnad, felleskap og arbeidstrening. Driver kafedrift og utleievirksomhet.

Kommunen eier bygningsmassen på den tidligere landbrukshøyskolen Sem. Rehabilitering av bygningsmassen skjer som prosjekter i NaKuHel og finansieres gjennom søknader om støtte fra kommune, stat og private. 

200 personer er med og drifter stedet hvorav 140 er frivillige, 50 er timebetalt og 10 årsverk er ansatte. 

De har en omsetning på 10 millioner, 10% kommer fra kommunen, 30% fra betalte oppdrag som f.eks skoleklasser, NAV m.m, 60% fra kafedrift, utleie, søknader om støtte etc. 

Foredragsholderen ga oss mange eksempler på hva de holdt på med og viste oss flere videosnutter.

Semiaden er en stor familiedag i Asker hvor Rotary er med å arrangere. 

Britt avsluttet med å lese et nydelig dikt. 

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 23.05.2022   KL 19.00 – 21.00

Sted: Statskraft Tofte

Tema: Demo anlegg biodrivstoff 

Foredragsholdere: Christen Grønvold Hansen og Trond Sværen 

Til stede: 10 medlemmer + 3 gjester

Christen Grønvold Hansen ønsket oss velkommen i Gamle Folkets Hus. Trond Sværen fortalte litt om bygget som ble gitt som gave fra ledelsen til arbeiderne i 1906. Grunnen skulle være at de ikke skulle danne fagforening, men det ble allikevel dannet noen år senere. Huset er nylig blitt pusset opp og eies av Statskraft.

Det ble vist en «skrytevideo» av det nye demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel som ble ferdigstillet i 2021. Silva Green Fuel DA er eid 51 prosent av den norske kraftprodusenten Statkraft og 49 prosent av det svenske skogselskapet Södra. På anlegget er det i dag 25 arbeidsplasser.

Cellulose fabrikken på Tofte eksisterte fra 1897 til 2013. 2015 kjøpte Statskraft fabrikktomten. I tillegg til planer om biodrivstoffproduksjon er det en rekke andre aktiviteter på området. I næringsparken er det i dag 110 ansatte og 50 bedrifter.

Prosessløsningen som ble valgt for å fremstille biodrivstoff, kalles hydrotermisk konvertering (HTL). Begrepet hydrotermisk innebærer at biomasse brytes ned ved bruk av varmt vann. Prosessløsningen skiller seg derfor vesentlig ut fra andre kjente biodrivstoffprosesser som pyrolyse, forgassing/syntese og fermentering.

HTL-teknologien er utviklet av dansk-canadiske Steeper Energy og skal demonstreres for første gang i større skala på Tofte. Alle komponenter i anlegget er velprøvet i andre applikasjoner.

Vi fikk en guidet tur gjennom anlegget fra flis kom inn til «rå-oljen» kom ut, samt en tur gjennom laboratoriet og kontrollrommet. Et meget interessant bedriftsbesøk.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 13.05.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røde Kors huset

Tema: Kameratslig samvær 

Til stede: 8 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og repeterte litt fra møte med guvernøren siste mandag.

Møtene framover er:

23.5  Besøk til Statskraft, Tofte og pilotanlegget for biodiesel. Frammøte Gamle Folkets Hus

30.5 Møte om NATUHEL (ikke endelig bekreftet)

6.6 Pinse (fri)

13.6 Bondi bo og omsorgssenter, Erik Otto 102 år

20.6 Presidentskifte

27.6 Ikke bestemt

Kjell-Erik hold en 3-minutter hvor han filosoferte over lys. Hvordan virker det?

Presidenten oppdaterte oss om sitt «alge-prosjekt». Vellykket prøveproduksjon gjennomført på Island. VEAS er mulig produksjonssted. Arbeider mot mulige kunder og investorer.

Vi har fått henvendelse om å lede innsamlingen til TV-aksjonen på Sætre også i år.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 09.05.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røde Kors huset

Tema: Guvernørbesøk 

Til stede: 14 medlemmer + Guvernør og AG

Før medlemsmøte hadde styre et formøte med guvernør Erik Kreyberg Normann og AG Helle Kjørlaug. Presidenten gikk igjennom programmet vi har hatt, pasientsykkel- prosjektet og samarbeid med historielaget og vårt bidrag til RI og Ukraina.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmene og opplyste at han ville prøve å få et møte i juni på Risenga for å feire Erik Otto’s 102 års dag. Magne opplyste at han hadde besøkt ham i dag og hadde mange hilsener til ham fra tidligere kollegaer han traff i.f.b med en konferanse på Ås.

Guvernør Erik fikk deretter ordet. Han er medlem av Maridalen RK siden 2005 og er utdannet lege med spesialfelt barnesykdommer. Han har jobbet administrativt siden 1995 og har blant annet vært adm. Dir. på Sykehuset Buskerud og var med på planer om nytt sykehus på Gullhaug, men isteden ble han direktør for A-hus.

Rotary er ikke bare en yrkesorganisasjon, men også en stor humanitær hjelpeorganisasjon. Han syntes «Service above self» sier mye om Rotary. Verdenspresidentens «Serve to Change Lives» sier også mye. Det er i dag 46.000 klubber og 1,4 milioner medlemmer. En økning fra 1,2 millioner i fjor som skyltes vesentlig at Rotaract nå er innlemmet i Rotary. I Norge er det 6 distrikt, 275 klubber og 9361 medlemmer.

Fra distriktet trakk han fram «Mentor-ordningen» og prosjektet «Run for toilets» - som er et skoleløp for å få inn penger til toaletter på skoler i Afrika.

Guvernøren berømmet vår innsats og bidrag til Ukraina. I den forbindelse fortalte Jan Erik om prosjektet og besøket han og undertegnede hadde hatt til Rotary-klubben i Kherson.

Erik


 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02.05.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Hurum Bo- og Omsorgssenter

Tema: Omvisning 

Til stede: 15 medlemmer og 13 gjester

Vi ble ønsket velkommen av Karianne. Beate, fortalte litt om historien og planleggingen av bygget og om at flyttingen fra Filtvet Helsetun og Klokkarstua hadde gått helt knirkefritt.

Senteret har 110 plasser. 15 plasser er vedtatt ikke tatt i bruk ennå, men det er fortsatt ledige plasser. Senteret har kantine som er tilgjengelig for alle og som er åpen alle dager fra 10.00-14.00.

Senteret har storkjøkken som også dekker Bråset og Spikkestad. De har egen HRM avdeling (Helse, Rehabilitering, Mestring). De har også egen frisør, fotpleier og fysoterapaut.

 De hadde hatt 3 åpne dager som var meget godt besøkt.

Hurum Bo- og Omsorgssenter er et teknisk hus som er bygget etter høyeste miljøklasse. Det er 2827 solceller på taket som sies å kunne drive 22 elbiler.

Vidar, fortalte om de datatekniske løsninger med GPS styrt adgangssikring, smart- senger og sikkerhets overvåkning på rommet.

Deretter fikk vi en omvisning i admin. delen med møtefasiliteter og avdelingen som ennå ikke var tatt i bruk. Vi ble oppfordret til å ta i bruk de møtefasilitetene som huset har.

Rundturen ble avsluttet med kaffe og kringle i kantinen.

Hurum Rotary takket for en meget interessant omvisning og ble ønsket velkommen tilbake.

 

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 25.04.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røde Kors Huset

Tema: Fremtidsfullmakt 

Advokat Asle Skola 

Til stede: 13 medlemmer og 5 gjester

Presidenten ønsket gjester og medlemmer velkommen og takket Per Otto og Lars for innsatsen på vår stand på åpen dager på Hurum Bo- og Omsorgssenter. Han minnet også på at neste møte var omvisning på Hurum Bo- og Omsorgssenter og oppfordret til å ta med venner og kjente. 

Dagens foredragsholder fikk deretter ordet. Asle Skola er partner- advokat i advokatfirma Seland Orwall og er bosatt på Nærsnes. 

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. 

Fremtidskontrakt kom inn i lovverket i 2013. Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Hvis ikke en slik er opprettet er det Statsforvalteren eller den han utnevner som er verge. 

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer (ikke har samtykkekompetanse). Fullmakten må undertegnes av 2 vitner som fullmaktsgiveren har godkjent og som ikke har interesser i fullmakten. 

Fullmakten bør inneholde økonomiske forhold som å betale regninger, styre bankkonti, overføre penger, skattemelding, eiendom og næringsvirksomhet. Personlige forhold ved å representere deg ovenfor NAV, kommune, sykehjem og ha tilgang til helseopplysninger, fastlege og tannlege. 

Ved salg eller overdragelse av fast eiendom bør det komme klart fram hvilke eiendommer som kan selges. 

En fremtidsfullmakt opprettes ofte gjensidig mellom to ektefeller, d.v.s at de har hver sin fullmakt i tilfelle en av dem mister sin samtykkekompetanse. Det er bare medisinsk kompetanse som avgjør om man ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. 

Det finnes flere tilgjengelige standard fullmakter på nettet, men det anbefales å søke advokat hvis man ønsker spesiell tilpasning. 

Foredraget skapte stor interesse blant tilhørerne og det ble mange spørsmål. Presidenten takket Asle Skola for et interessant fordrag. 

Erik


  


     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 2.03.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røde Kors Huset

Tema: Kameratslig samvær 

Til stede: 14 medlemmer

Gunnar hadde overtatt som møteleder da Presidenten var på vei til Island i et møte. Arne ble gratulert med bursdag som var 15.2, Lars 25.3 og Henrik som har 6.3. 

Gunnar minnet om neste møte den 4.3 som er torskeaften og 45 års Jubileum på Sætre Marina Restaurant. Han gikk også igjennom programmet framover.

Per Otto trenger frivillige til å stå på stand i forbindelse med åpen dag på Hurum Bo- og Omsorgssenter 19 og 20.3. 

Roar hold videre et yrkesforedrag fra da han begynte på tømrerlinja på Røyken videregående til i dag. Etter 1 år på skole og praksis tok han svenneprøven med rehabilitering av en vegg på Holmsbu Bad i 1986. Etter et par år som selvstendig kom han ut i militæret. Etter militæret var det vanskelige tider da det ble klart at den nye flyplassen ikke ville ligge på Hurum.  Han fikk være med på bygging av Skansen på Sætre. Fikk etter hvert lærlinger. Etablerte lager på Dyno området. Dannet firma sammen med en annen. Det gikk ikke særlig bra, og han trakk seg ut. Fikk en nakkeskade som plaget ham og måtte redusere arbeidsinnsatsen. Tok fagskolen, ferdig i 2002. Var noen år ansatt i et soppsanerings firma. 2008 startet eget firma og satset på rehabiliteringsarbeider. 2018 var et bra år, men fikk konstatert hjerte problemer. Har hatt sine problemer med NAV-system. Jobber i dag 3 dager i uken.   

Roar høstet stor applaus blant medlemmene for sin ærlige fortelling om opp- og nedturer i arbeidslivet. 

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 21.03.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Røde Kors Huset

Tema: Ta et personlig valg for å forberede livskvaliteten med hjelp av innovasjon 

Foredragsholder: Erik Ax 

Til stede: 12 medlemmer, 1 gjest + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og takket deltagere som sto på stand på Sætre Nærsenter og solgte T-skjorter til inntekt til Ukraina. Totalt fikk vi inn kr.7.500.

Neste møte blir kameratslig samvær, da planlagte bedriftsbesøk måtte avlyses. Møte 25. april vil bli endret p.g.a. sykdom.

19.4, 20.4 og 24.4 er det åpen dag på Hurum Bo- og Omsorgssenter. Vi er invitert til å ha stand på disse dager. Frivillige ønskes.

Møtedag 2. mai vil vi få egen omvisning på Hurum Bo- og Omsorgssenter.

Foredragsholderen fikk deretter ordet. Erik Ax er 82 år, medlem av Røyken RK og bosatt i Hyggen.

Han startet med å fortelle om Per-Ingvar Brånemark, svensk Dr, og Prof. som hadde forsket på bruk av titanskruer til å feste implantater og funnet ut at de festet å grodde seg fast meget bra. 

Oktober 1986 ble Erik utsatt for en vådeskuddulykke under jakt i Imingfjell hvor en hagleskuddladning traff kneet på kort hold. Han ble fraktet til sykehus i redningshelikopter. Etter 14 dager ble det besluttet at han møtte amputere benet over kneet. Han begynte opptrening med konvensjonell hylseprotese av glassfiber. Den hadde sine problemer, han måtte bruke krykker, den var vanskelig å ta av og på og han fikk sår. Som innovativ maskiningeniør var han ute etter alternative løsninger og kom i kontakt med Brånemark om mulighet for direkte benforankring av protesen. I 1998 ble metoden godkjent av rikstrygdeverket. I 1999 ble han operert. Operasjonen var meget vellykket. Han har selv vært med på å utvikle deler av protesen og vært med på presentasjoner under konferanser i Australia, USA og Hong Kong.

Erik Ax har også vært med på å starte Landsforeningen for Amputerte under Norges Handikapforbund. 

Presidenten takket Erik Ax for et meget engasjert og inspirerende foredrag og berømmet han for hans pågangsmot og humør. 

Erik 


      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.03.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Sætre Marina Restaurant

Tema: Hvordan skal vi redde Oslofjorden? (Intercity møte) 

Foredragsholder: adm. dir. Espen Søilen 

Til stede: Totalt 65 deltagere hvorav 14 fra HRK

President Svein Egil ønsket alle velkommen til Sætre Marina Restaurant og før foredragsholderen fikk ordet, fikk Skaugum Rotary fortelle om deres vellykkede prosjekt med å selge T-skjorter til inntekt til Ukraina via Rotary Disaster Fund. Salg på Holmensenteret sist lørdag hadde innbrakt over 18.000 netto. Svein Egil opplyste at HRK vil bidra med tilsvarende 100$ per medlem + det hvert medlem vil donere personlig.

Etter litt problemer med videoframviser, kom vi litt forsinket i gang med dagens tema «Hvordan skal vi redde Oslofjorden?» Espen Søilen, leder av Oslofjorden Friluftsråd (OF), fortalte at de var eid av medlemmene som er de 3 fylker og 23 kommunene som omgir fjorden. OF ble dannet i 1933 med den hensikt å gjøre fjorden tilgjengelig for folk flest og å gjøre fjorden renere.

Tilstanden på fjorden er i dag kritisk dårlig. Det er mulig å gjøre noe med, men det er ikke gratis. I 1933 bodde det noen 100.000 rundt fjorden, i dag bor det 1,6 millioner. Det er dårlig med tilkomst til fjorden. Det er tusenvis av fritidsbåter skaper trengsel og forsøpler fjorden. Antall beboere rundt fjorden øker med 20.000 hvert år. Styrtregn skaper oversvømmelser og stor tilstrømning til fjorden. Overgjødsling og avrenning fra jordbruk er også et stort problem. Stor forurensing fra industri, anlegg og vei. De største elvene renner ut i ytre delen av fjorden. Ved stor vannføring fører de med seg mye forurensning. Det viser seg at strømmen er slik at de føres innover i fjorden.

Tilførsel av nitrogen og fosfor må reduseres. I dag er det bare VEAS, Bekkelaget og et i Follo som har rensing av nitrogen. VEAS har 70% rensing av nitrogen. De kan øke til 80%, men det kreves store investeringer. Det er kommunene som har ansvar for rensing av avløp, men staten må på banen. Det er beregnet å koste 4,2 milliarder å få fjorden friskemeldt igjen.

OF fraråder sterkt Kystverkets forslag om å åpne jeteen mellom Storsand og Oscarsborg for skipstrafikk.

OF holder til i Slemmestad og har 26 kontoransatte der.

Etter en spørsmålsrunde avsluttet presidenten med å takke Espen Søilen for et interessant og fengende foredrag

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.03.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK- huset

Tema: 5 år bak kulissene i norsk toppfotball 

Foredragsholder: Dag Lindseth Andersen 

Til stede: 12 medlemmer +1 gjest + foredragsholder

Presidenten har mottatt forslag om at vi skal bidra med 250 kr. hver til Ukraina. Noen syntes det var lite. Styre vil ta det opp. Bidrag må være frivillig.

Neste møte er Intercity møte på Sætre Marina Restaurant kl. 18.30.  Håper at flest mulig kan stille.

Torskaften er 28.3. Presidenten ønsker at det kombineres med at vi feirer klubbens 45 års dag.

Dag Lindseth Andersen, tidligere leder av fotballklubben Strømsgodset, ble ønsket velkommen. Han er 60 år, har 5 barn og 6 barnebarn og bor på Konnerud. Er medlem av Drammen Rotary.

Han har jobbet 20 år for NEBB/ABB og senere også ledende stilling hos Eltek. Han har reist mye rundt i verden i forbindelse med jobben. Allerede som barn ble han fan av SIF og etter at han snek seg inn på Marienlyst under en fotballkamp som 8-9 åring ble han fotballfrelst.

Godset rykket opp i eliteserien i 1966. I 1968 slo de Lyn, som da ledet eliteserien, 10-1 på Marienlyst. I 1970 ble de serie- og cupmester, 1969, 73 ,91 og 2010 cupmester og sist i 2013 ble de seriemestere.

I 2016 ble Dag Lindseth Andersen forespurt om å bli leder for Strømsgodset Fotball AS. Han hadde ikke søkt, men var en av hovedsponsorene gjennom Eltek. Forgjengeren hans hadde forsvunnet til Vålerenga. Strømsgodset besto da av 4 selskaper: Strømsgodset IF (idrettsforeningen), Strømsgodset Toppfotball AS (spillere, trenere), Strømsgodset Fotball AS (eier spillere, drifter klubben) og Drammenspatriotene AS (forretningsfolk som eier Strømsgodset Fotball AS). De to siste er nå ute av bilde.

Norsk Toppfotball eier de to øverste divisjoner (Eliteserien, OBOS-ligaen). Norges Fotballforbund eier landslagene og øvrige divisjoner.

Godset har et budsjett på ca 80 millioner, hvorav halvparten er spillerlønninger. Det er vanskelig å gå med overskudd uten at man får en god plassering i serien og/eller er kvalifisert til å spille europacup eller at man har «rike onkler».

Krevende situasjon da BP og Jostein måtte trekke seg pga sykdom. Også krevende omkring beskyldningene mot treneren Henrik Pedersen.

Da var klokken godt over 20.00 og Dag Lindseth Andersen ble takket av med en liten påskjønnelse etter et fengende foredrag.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02.03.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: Hurum Bo- og Omsorgssenter

Tema: Overgang fra bedriftsleder til politiker 

Foredragsholder: Ivar Granum 

Til stede: 11 medlemmer + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen i de flotte lokalene til det nye Hurum Bo- og Omsorgssenter.

Ivar Granum, tidligere klubbmedlem, trengte ingen introduksjon og startet med historier før presidenten var på plass.

Ivar startet Hurum Rør i lokalet ved siden av Joker på Filtvet i 1980. Det første store oppdraget han fikk var på Filtvet Helsetun. Det gikk ikke særlig bra, men han overlevde og gikk videre. I 1990 kjøpte han et fabrikklokale bak Joker. Det neste store oppdraget var Oslofjordforbindelsen. Det var et lukrativt prosjekt hvor han leverte mye utstyr. I 1999 flyttet han inn i Samson-bygget i Åsveien som han var med å etablere sammen med 6 andre. I 2003 kjøpte han en VVS butikk i Asker og Bragernes Rør i Drammen. Det viste seg å ikke være noe lønnsom investering og ble senere avviklet. I 2011 overlot han ledelsen av firma til sin sønn Stefan.

Ivar begynte å interessere seg for politikk og meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2010. I 2011 var det kommunevalg og han kom inn i kommunestyret. I 2014 ble han valgt til gruppeleder. Han var med i SUAS sammen med Tom Brattli og var med på å utvikle Sætre sentrum. Da diskusjonen om kommunesammenslåingen kom opp, representerte han sammen med Monika Hurum i komiteen som skulle   forberede sammenslåingen. Ved valget i 2019 ble Ivar valgt til gruppeleder i den nye Asker kommune. Ivar er med i formannskapet, i interkommunalt samarbeid og Akershus Arbeiderparti hvor han og Asker Arbeiderparti var mot oppløsning av Viken.

Ivar blir 66 år og vurderer om han skal gå inn for en ny periode etter 2024. Det var interessant å høre på en veltalende politiker som godt kunne fortsette med historier resten av kvelden.

 Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.02.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Kameratslig samvær 

Til stede: 15 medlemmer (68%) + Günther

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at dette også måtte bli nettmøte ettersom RK-lokalet var bortleid. De kommende møter blir trolig fysiske. Neste mandag blir møtefri (vinterferie). Deretter skal det være møte onsdag 2. mars hvor Ivar Granum vil fortelle om «overgang fra bedriftsleder til politiker»

Etterskrift: Møte blir på Hurum Bo -og omsorgssenter, Filtvet kl. 19.00

14.3 er det Intercity møte som vi har ansvaret for. Vi har fått melding om at innbyggertorget store sal på Sætre ikke vil bli klart, så det vil bli undersøkt om vi eventuelt kan holde det på innbyggertorget på Tofte. Å bruke innbyggertorg er gratis.

Sigmund fortalte om skiltingen av Sandstien. Hurum Rotary er godkjent av Statsforvalteren til å assistere Hurum Historielag med oppsetning. Skiltene blir ferdig i mars, men settes ikke opp før det er snø og isfritt. Sigmund viste de 13 skilt fra Semsporten til Grønsand. Ingen bør føle dårlig samvittighet hvis de ikke kan delta i dugnaden p.g.a. helsen.

Innkommende president Roar delte noen tanker om hvordan vi kan få flere og yngre medlemmer. Det må være fengende og noe vi kan være stolt av å være medlem.

Kjell-Erik har mottatt brev fra ordføreren som takket for gaven til Hurum Bo -og omsorgssenter. Brevet vi bli distribuert til alle.

Kjell-Erik avsluttet møte med en anekdote om Sætre-elva, kraftverk og en gammel møllestein han hadde fra den tidligere Sætre mølle.

Erik

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.02.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Holmsbu Kunstmuseum- Henrik Sørensens Samlinger 

Foredragsholder: Styreleder Morten Opsahl 

Til stede: 13 medlemmer + 3 gjester + foredragsholderen

Presidenten ønsket velkommen og gratulerer Arvid med dagen i morgen og Per Otto med dagen til onsdag.

Magne hilste fra Erik Otto som Eva og han hadde besøkt. Erik Otto var i godt humør og fortalte at det var 95 år siden han hadde sluttet å røyke.  

Presidenten ga ordet til Morten Opsahl som satt hjemme hos Sigmund. Morten ble kjent med Sven Oluf Sørensen på universitetet da han studerte og videre gjennom Billedgalleriets Venner.

12. februar er det 140 år siden Henrik Sørensen ble født. Sven Oluf hadde vært 100 år i 2020. Som barn ble han tidlig teknisk interessert, men lagte også tegneserier. Han skulle i hvert fall ikke følge i farens fotspor som han mente knapt kunne regne. Han startet å studere fysikk på universitet som 19 åring. Han fikk gleden og inspirasjon av å møte den kjente danske atomfysikeren Niels Bohr. Han ble også god venn med filosofen Arne Næss.

Etter krigen fortsatte han og arbeide på universitetet og tok doktorgraden i partikkelfysikk og stråling. Han arbeidet også med partikkelakseleratoren i CERN, Sveits. Sven Oluf har utgitt flere artikler og bøker. Han var betatt av Goethes fargelære, og han likte også å male.

I 1962 døde Henrik Sørensen. Sven Oluf var enebarn. Faren hadde samlet mange bilder fra kjente malere som Picasso. For å hedre faren med å bygge Billedgalleriet, solgte han en del av disse bildene. I 1973 ble Holmsbu Billedgalleriet innviet. Her skulle det bare være bilder fra Holmsbumalerne, Henrik Sørensen, Oluf Wold-Torne og Thorvald Erichsen. Sven Oluf medvirket også til bygging av tilsvarende galleri i Vinje hvor han tilbrakte mang en sommer.

Sven Oluf Sørensen døde 96 år gammel i 2017. Han har mottatt mange utmerkelser blant annet ble han utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i 1991. I 1997 fikk han Paul Harris av Hurum Rotary.

 Morten Opsahl hold et meget fengslene og interessant foredrag om Sven Oluf Sørensen og kunne sikker holde på noen timer til. Vi ble imidlertid invitert til omvisning på Billedgalleriet ved en passende anledning.

Presidenten minnet om neste møte som er Kameratslig samvær som også blir på nett.

Erik


     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 31.01.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Skråblikk på nye Asker 

Foredragsholder: Redaktør i RHA Svein Ove Isachsen 

Til stede: 15 medlemmer + 5 gjester + foredragsholderen

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til foredragsholderen.

Svein Ove Isachsen er 61 år, fra Kragerø og nå bosatt på Kleive-feltet i Røyken. Han har tidligere vært redaktør i Kragerø Blad.

RHA har i dag et opplag på 5812 og har 11900 lesere. De er 8 ansatte (årsverk), eies av Amedia og har kontor i Slemmestad. 28. desember ble Amedia utsatt for et stort data angrep som lammet alle avisene og som det har tatt lang tid å få opp igjen til normal drift. Nett-versjonen til RHA virket, og de tilbød gratis tilgang under perioden, hvilket medførte at de kom opp i 54000 lesere. I dag har det medført 1100 nye nett-kunder. 54% av abonnementene er i dag rene nettkunder.

Isachsen tok så for seg hvor fornøyde folk i de 3 sammenslåtte kommunene var før (2016), etter (2019) og nå (2021) med Nye Asker. Folk i «gamle Asker» var og er mest imot sammenslåingen, men det er en positiv trend iblant folk i alle de «gamle kommunene» for at vi ble sammenslått.

Det er kulturforskjeller og konflikter. Valg av veinavn, avfallsavgift på Follestad og treghet i byggesaker ble nevnt. Hurum og Røyken hadde startet store prosjekter like før sammenslåingen som har belastet den nye kommunen. Spikkestad har 1000 boenheter klar for bygging, men har blitt stoppet pga manglende kapasitet på kloakkrensing.

Asker har høy gjeldsgrad, men har en solid økonomi. De satser på å holde nærmiljø og nærdemokratiet intakt og at man skal være stolt av storkommunen. Blant politikere og spesielt Høyre regnes denne kommunesammenslåing for å være den mest vellykkede.

Etter en kort spørsmålsrunde, takket presidenten for et interessant foredrag.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 24.01.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Svelviksand – planer for videre utvikling på Verket

 Foredragsholder: daglig leder Stig Skarbø

 Til stede: 14 medlemmer + 6 gjester + foredragsholderen

Presidenten ønsket velkommen og fortalte litt om Svelviksand og Stangegruppen i påvente av at daglig leder Stig Skarbø fikk koblet seg på nettet.

Skarbø har vært ansatt i Stangegruppen 3 ganger og for 2 år siden overtok han som konsernsjef. Firma er privateid og det er tredje generasjon som nå er eiere. Konsernet produserer og leverer artikler til bygg og hadde sist en omsetning på 300 millioner. 2021-22 har vært en stille periode mest pga Corona.

Skarbø viste en presentasjon som også har blitt vist på et folkemøte på Klokkarstua. På Verket er det 18 ansatte i Svelviksand i tillegg har Buskerud Betongvarefabrikk er det 80 ansatte på område.

Svelviksand har hatt et skattebidrag på 6 mill. de siste 3 årene og kjøper tjenester for 10 mill.

Område de eier er på 595 dekar. De ønsker å utvikle området med en ny dypvannskai på nordsiden og å legge ned kaiområde på sydsiden. Dette for å kunne ta imot større båter.5000 tonn last mot 1000 i dag. Dette vil gi mindre trafikk enn i dag. Videre ønsker de å ta imot stein for knusing til singel. Dette gjør at båtene kan frakte gods begge veier. De ønsker også å utvide næringsparken og i fremtiden ha nye virksomheter som fiskeoppdrett, landbruk og industri.

Vi takker for et interessant presentasjon og ønsker dem lykke til med videre planlegging og utvikling.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 17.01.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Viken fylkeskommune – hva nå? 

Foredragsholder: Fylkesordfører Roger Rydberg 

Til stede: 16 medlemmer + 17 gjester + foredragsholderen

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og alle gjestene, vesentlig fra Røyken RK, som hadde koblet seg på nettmøtet. Til sammen var det 34 møtedeltagere noe som må være rekord for klubben.

Roger Rydberg startet med å fortelle om vedtaket fra Hurdal-plattformen som var at alle de «nye» fylkene kunne søke om å oppløse seg. Dette må gjøres skriftlig innen 1. mars. For å kunne søke, må det være et flertall i fylkestinget for en oppløsning.

Viken har nesten 1,3 millioner innbyggere og er fylke med flest innbyggere, men i utstrekning er det 5 fylker som er større.. Viken har et fylkesråd, som tilsvarer byrådet i Oslo eller regjeringen og et fylkesting tilsvarende stortinget med 87 medlemmer.

En av de større sakene de har fått til som Viken er beslutningen om E18 inn mot Oslo og Fornebubanen. Fylkeskommunen har et godt samarbeid med NHO, LO og alle sine kommuner. Budsjettet for 2022 er på 15 milliarder. Antall ansatte i Viken og de selskaper den eier er 12 000.

340 millioner har det kostet å etablere Viken og det er beregnet å koste 330 til 440 millioner å løse den opp igjen. Finansministeren har sagt han vil dekke kostnadene, noe flere er skeptiske til. Det er antydet at nytt fylkeshus i Sandvika vil koste 1 milliard, men dette dekkes av salg av fylkeshuset med tomt i Drammen og fylkeshuset for Akershus i Oslo.

Arbeiderpartiet fylkeslag bestående av Buskerud, Akershus og Østfold vil beslutte i begynnelsen av februar om de vil gå for oppløsning eller ikke.

Etter en engasjerende spørsmålsrunde, avsluttet Roger med å reklamere for skiflyvnings VM i Vikersundbakken. Bakken Viken er medeier i..

Erik     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 10.01.2022   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Kameratslig samvær 

Til stede: 13 medlemmer + 1 gjester

Presidenten ønsket velkommen til møte og ønsket alle et godt nytt år.

Han gjennomgikk den foreløpige møteplanen framover:

Januar  3                             møtefri

                10                           Kameratslig samvær                                      Zoom

                17                           Viken Fylkeskommune – hva skjer?         Zoom    Roger Rydberg

                24                           Svelviksand- planer for videre utvikling  Zoom    Stig Skarbø

                31                           Skråblikk på nye Asker                                  RK          Svein Ove Isachsen RHA

Februar 7                            Sven Oluf Sørensen                                       RK          Morten Opsahl

                14                           Kameratslig samvær                                      RK

                21                                                                                                          RK

Mars     4 NB! Onsdag    Overgang fra bedriftsleder til politikker RK          Ivar Granum

                7                             Personlig valg for å forbedre livskvalitet RK         Erik Ax

                14                           Hvordan kan vi redde Oslofjorden           Sætre   Espen Søylen Oslofj.Friluftsråd

                21                           5 år bak kulissene i norsk toppfotball     RK          Dag Lindseth Andersen

                28                           Torskeaften                                                      Sætre

April      4                             Bedriftsbesøk                                                  Taverna Rammer

                11                           Påskeferie

                18                           Påskeferie

                25                           Helhetlig formuesforvaltning                    RK          Arne Luther

Mai        2

                9                             Guvernørbesøk                                               RK          Erik Kreyberg Normann

 

Jan-Erik holdt en 3-minutter om et yrke og utdannelse som ikke lenger finnes, nemlig telegrafist.

Tidligere var det en lovpålagt på stilling på større båter. Stillingen ble overflødig da dataalderen tok

over.     Innlegget forårsaket en del mimring blant medlemmene fra gamle dager.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 20.12.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: Julemøte – Kameratslig samvær

Til stede: 14 medlemmer + 1 gjest

Presidenten ønsket velkommen og beklaget at forrige møte måtte avlyses da både den opprinnelige foredragsholderen og den som programkomiteen skaffet fram på kort varsel, måtte trekke seg.

Innkommende president Roar hadde tatt med sin sønn David, nyutdannet fra NTNU, som fortalte litt om sin nye jobb i Asker firma Inventas. Firma har utviklet diverse dubbeditter og systemer for industrien. Blant annet et digitalt gjerdesystem for husdyr kalt Nofence. Dyrene blir utstyrt med en klave med GPS og som gir dyrene signal/støt hvis de passerer en opptegnet digital kartgrense.

Kjell-Erik hadde et innlegg om at han i dag hadde trukket en betent tann, som han sammenlignet med Hurum Rotary Klubb som nærmet seg en smertegrense når det gjaldt antall medlemer. Han håpet at den ikke ble trukket.

Brynjulv spurte om hvorfor vi feiret jul, og leste som tradisjon juleevangeliet.

Presidenten opplyste at neste møte blir 10.januar. Han håpet også å få sendt ut vinterens program i nærmeste framtid. 14.mars står vi ansvarlig for Intercity møte.

Presidenten ønsket alle en god og fredfull jul.

 ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 06.12.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: «Fordi du er viktig – om familierelasjoners betydning for barns utvikling!»

Foredragsholder: Ann Jeanette Heitmann

Til stede: 11 medlemmer + 2 gjester

Presidenten ønsket velkommen og ba sin datter introdusere seg selv.

Ann Jeanette er 46 år, har 4 barn, bosatt på Nærsnes, utdannet helsesøster og familieterapeut, holder foredrag for foreldregrupper og lærere er universitetslektor på OsloMet hvor hun driver forskning. Hun har en mastergrad om barn. Hun står også bak podcasten Ungdomsforeldre.

Barn behøver ikke foreldre eller besteforeldre som gjør alting riktig, men det som er viktig og betydning for barns utvikling er og ha god kommunikasjon og familierelasjoner med barn. Hvordan er tonen i hjemmet? Barn trenger foreldre og besteforeldre som liker dem. Barn trenger trygghet og gode relasjoner med foreldre, noe som kan være utfordrende i tenårene.

Jeanette forklarte om lineær og sirkulær forståelse. Jeg blir til i møte med deg. Hva er egentlig psykisk helse? Hva har barna av ballast og bærer med seg i sekken sin, når de skal videre i livet? Hva trenger barna for å ha det bra?

Hva kan besteforeldre bidra med? Det gjelder å ha tid til å snakke med dem. Gjerne fortelle historier fra din egen barndom. Fortell om sårbarhet og selvfølelse. Følg barna i oppgang og nedturer (berg og dalbane). Livsmestring – hva handler det om? Livsmestring er tatt inn i skolen, men det er usikkerhet om hvordan det praktiseres av lærerne. Mangler trolig kunnskap og retningslinjer.

Jeanette høstet stor applaus blant tilhørerne for sitt foredrag og takket for hun fikk komme.

 Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 29.11.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: På tur med Gunnar til Gardasjøen

Foredragsholder Gunnar Myrvang

Til stede: 9 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og åpnet med å fortelle om overlevering av Pasientsykkelen til Hurum bo- og omsorgssenter under den offisielle åpningen 24. november. Det var stor interesse for gaven og ordføreren kvitterte med å hoppe på sykkelen og tok en runde i lokalet og ut på parkeringsplassen og inn igjen. Dette til stor jubel.

Roar og Svein Egil ble gratulert med bursdager 21 og 23. november.

På forholdsvis kort varsel hadde Gunnar lovet og holde foredrag å vise sin power point  dagbok fra bobilturen han hadde til Gardasjøen i 2016.

Turen var fra 30.8-20.9.2016. Han hadde kjøpt på FINN en pent bruk bobil som han hentet i Vesterålen og sammen med et vennepar dro de i hver sin bobil med start i Langesund. Reiseruten for de 20 dagene var:

 1. Båt fra Langesund til Hirtshals
 2. Hirtshals-Århus-Flensburg-Hamburg-Osnabrück
 3. Osnabrück-Koblenz (der Mosel renner ut i Rhinen)
 4. Koblenz
 5. Moseldalen
 6. Moseldalen med besøk på vingård
 7. Trier – Frankrike-Basel
 8. Basel-St. Gotthard tunnelen- Como Italia
 9. Desenzano ved Gardasjøn (4 overnattinger)
 10. Bussutflukt med Coop til Dolomittene
 11. Utflukt til Sirmione
 12. Buss og båttur med Coop til Venezia
 13. Gardasjøen – Brennerpasset -Seefeld. Presidenten var også i Seefeld under ski VM 2019
 14. Seefeld-Kitzbühl
 15. Ørnerede-Nürnberg-Bamberg
 16. Bamberg-Hannover
 17. Hannover-Fehmern
 18. Puttgarden-Rødby-Karrebåksminde (Sjælland) på besøk hos kjente
 19. Karrebåksminde
 20. Hjemreise via Jylland

Mye fine bilder og kommentarer.

På grunn av smittesituasjonen i Hurum var det enighet blant de frammøtte å holde neste møter inntil videre på nett.

ErikReferat fra årsmøte HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 22.11.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Til stede: 16 medlemmer

Saksliste:

1.       Åpning av årsmøte

2.       Regnskap og budsjett

3.       Kontingent

4.       Valg

5.       Eventuelt

 

1.       Presidenten åpnet møte og ønsket velkommen. Ingen kommentar til innkalling til årsmøte. Innkallingen godkjent

2.       Regnskap for året 2020/2021 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet er godkjent og signert          av revisor. Budsjett og prognose for året 2021/2022 gjennomgått av kasserer. Regnskap for «pasientsykkel – prosjektet» gjennomgått

3.       Årskontingenten uforandret (kr2600/år)

4.       Valg av styre for rotaryåret 2022/2023:

President ;                              Roar Svendsen, valgt

Sekretær:                                Erik Fjeld, valgt

Kasserer:                                 Lars Koløen, valgt

Innkommende president:    Ingen foreslåtte kandidat. Må tas opp på et senere tidspunkt.

Det nye styre for 2022/2023 blir da:

President:                            Roar Svendsen

Past president:                    Svein Egil Hoberg

President elect:                   Velges senere

Sekretær:                             Erik Fjeld

Kasserer:                              Lars Koløen

 

5  Ingen saker tatt opp

Årsmøtet avsluttet

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 15.11.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: «Oda – dagligvarer levert direkte hjem»

Foredragsholder Andreas Hoberg

Til stede: 13 medlemmer + 3 gjester

Presidenten ønsket velkommen og ba om ett minutt stilhet for å hedre minne om vår charterpresident Christopher Kielland som var gått bort på søndag. Begravelse vil finne sted i Kongsdelene Kirke. Tidspunkt ennå ikke kjent. Henrik vil ordne med krans fra Hurum Rotary.

Andreas Hoberg, sønn av presidenten, fortalte at han startet hos Oda (tidligere Kolonial.no) i 2017 med oppgave å forbedre driften, senere også ansvarlig for hovedlageret på Lørenskog og nå også som ansvarlig for Norge.

Firmaet ble etablert i 2013 av 10 ungdommer med hensikt å drive netthandel med dagligvarer. De hadde bakgrunn fra logistikk og teknikk, men ikke fra dagligvarer. Norge hadde en bredbåndsdekning på 88% og en markedsandel på dagligvarer på 0,1%., mens i England var tallene 42% og 5,1%. De så derfor at potensialet for å lykkes var store. De prøvde å finne et logistikksystem som ville passe dem, men fant ingen så de besluttet å utvikle dette selv. Mange unge entusiastiske mennesker ble ansatt.

De startet med et klikk og hent konsept ute hos Aker Solution på Fornebu som ikke var videre vellykket. Flesteparten som jobbet der tok offentlig kommunikasjon og vil ikke dra med varer på bussen. De hadde også fått en konkurrent, et samarbeid mellom Rimi-Hagen og Compact.no, men de gikk konkurs etter en periode. Satsingen ble å levere dagligvaren på døra. Nøkkelen lå i å ha en mest mulig effektiv ekspedering av varer, d.v.s kunne behandle flest mulig enheter pr. time (UPH).

I 2018 hadde UHP økt betraktelig og gjennom Corona-en hadde etterspørselen også økt enormt. Under Corona-en utviklet de et ferdigpakket konsept i løpet av 48 timer.

Oda bygger nå et nytt stort lager på Liertoppen. De har nå en markedsandel av dagligvarer på nett på 75% i Norge. Nye investorer har kommet til og de har startet opp netthandel i Finland og har planer om Tyskland. De vil være bærekraftig, fjerne flest mulig transportledd i verdikjeden. For å redusere svinn har de eget bakeri og eget frukt og grønt avdeling. De har lavere svinn en butikkene (0,5% matsvinn og 0% på brød og bakevarer).

Gjennomsnitt har de 35 stopp pr. bil pr tur og 2,5 minutt mellom hver stopp i Oslo-området. De vil ha alle biler elektrisk innen 2025. 146 tonn CO2 er spart ved å gå fra plast til pappesker. På innkjøpssiden har de samarbeid med Rema 1000.

Presidenten takket for et interessant foredrag og minnet om at neste møte er årsmøte. Vil avgjøre i løpet av uka om det blir på RK-huset eller på nett.

Erik      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.11.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Sikker lagring av hydrogen

Foredragsholder Kjell Løvold

Til stede: 16 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Erik med bursdag den 3dje.

Dagens foredragsholder Kjell Løvold er bror til Per Gustav, Fysiker fra NTH og doktorgrad i fysisk fra USA .  Han er pensjonist, men er engasjert i utviklingsprosjekt om lagring og anvendelse av hydrogen. Han har jobbet blant annet for Hydro og Norcem.

De store kravene som er satt til reduksjon av miljøutslipp, medfører en stor satsing på alternative energibærere. Det er bevilget mye penger til hydrogenprosjekter. Problemene med hydrogen er først og fremst lagring og transport. Hydrogen kan være i gassform, men krever da at den komprimeres (350-700 bar) p.g.a. volumet, den kan være i flytende form, men må da nedkjøles til -253. Den kan også lagres i fast form. Magnesiumhydrid MgH2 er metode som er patentert av en fransk forsker som Kjell har samarbeidet med fra tidligere. Hydrogen blandes med magnesiumpulver og støpes inn med grafitt til runde plater. Hydrogen alene er svært eksplosiv, mens denne platen er helt nøytral og tåler til og med sveiseflamme. 14kg MgH2 gir 1kg H2 som gir 33kWh. 9m3 MgH2 tilsvare 13m3 flytende Hydrogen.

Hydrogen frigjøres fra MgH2 platene ved oppvarming til 330grC. Hydrogen brukes i brenselceller som produserer elektrisk energi som kan brukes f.eks. til elektriske motorer i biler og båter.

Hydrogen kan produseres enten fra naturgass (grå eller blå hydrogen) eller ved elektrolyse (grønn hydrogen). Grå hydrogen betyr store utslipp av CO2, blå betyr at klimagassene skilles ut å lagres (havbunn på kontinentalsokkelen).

Kjell gikk til slutt gjennom en del caser hvor hydrogen kan anvendes. Det var biler, båter (ferier, fiskebåter) metallurgisk industri. De største forbrukerne av hydrogen i Norge i dag Yaras amoniakkproduksjon og Metanolfabrikken på Tjeldbergodden.

Presidenten takket for et meget interessant foredrag og minnet om Intercitymøte på Vetre neste mandag

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 25.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Status i algeprosjektet

Foredragsholder Svein Egil

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og takket for innsatsen til de som deltok i TV-aksjonen på søndag. Han minnet oss også på at det hadde vært Verdens poliodag på søndag.

Stig Borgvang fra NIBIB som skulle holde foredrag om «Mikroalger – fremtidens mat», var dessverre blitt syk. Isteden ville Presidenten melde status fra algeprosjektet han fortalte om 18.01.21.

Det er og vil bli stor etterspørsel og mangel på proteiner i verden. I 2025 regner man med at mangel på proteiner vil være 60 millioner tonn. Alger har stort innhold av proteiner, mettede fettsyrer, antioksidanter m.m.

Norge importerer 800.000 tonn soya pr år fra Brasil som vesentlig går til dyrefor. P.g.a. den økende matkrisen har prisene steget meget i det siste. Det er derfor stor etterspørsel fra norske matprodusenter til å finne alternativer.

Svein Egil har sammen med 3 andre startet et firma som har inngått et utviklingssamarbeid med NIBIO og det islandske bioteknologiske firma SagaNatura. De har fått støtte av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Viken fylkeskommune.

De er nå ute i markedet for å skaffe investorer. De vil starte en prøveproduksjon på Island i en 400 liters tank. Hvis de kan få inn 15 mill., vil de bygge et mindre produksjonsanlegg hos VEAS i Slemmestad. De har lokaler, vann, strøm, CO2 og nærliggende kunnskaper og interesser.

Et større produksjonsanlegg tenker de seg i Orkanger ved siden av Norsk Kylling AS sitt anlegg for kyllingproduksjon, som vil være en stor mulig kunde.

Vi takker presidenten for et interessant tema, er spent på fortsettelsen og ønsker ham lykke til.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 18.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 10 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Magne med dagen forrige mandag.

Vi vil både ha nettmøter og møter på RK-huset. Det må avklares med RK om mulig fleksibel ordning slik at vi bare betaler for de møtene vi har på RK-huset. Det bør undersøkes om vi kan ha møtene på innbyggertorget på Sætre og Tofte i fremtiden.

Neste møte blir et nettmøte om mikroalger. Magne sender ut tilkoblingskode på vanlig måte.

Røyken RK inviterer til Intercity møte på Vetre 8.november. Rakfiskaften vil da bli flyttet til senere dato.

30 oktober er det distrikts- og årsmøte på Ullevål Stadion.  Presidenten og Gunnar stiller fra oss.

Programkomiteen trenger innspill til møteforslag. Uklart om Jonas Bye som er leder for komiteen, fortsatt er medlem.

TRF-komiteen. Per Otte og Brynjulv har hatt møter. Vil delta på distriktets TRF samlinger. Vil ikke søke om midler fra distriktet i år.

Kommunikasjonskomiteen oppdaterer hjemmesiden, skriver referat fra møtene, distribuerer post fra distriktet og administrerer nettmøtene.

Pasientsykkel prosjektet. Alt er bestilt og betalt. Kjell-Erik har skrevet artikkel til Rotary Norden. Sykkelen skal låses inn på rom i det nye bygget inntil overlevering 24 november.

Prosjektkomiteen har meldt inn assistanse til Historielaget med merking av Sandstien. Dette gjøres ikke før til våren. Jan Erik ønsker innspill til prosjektforslag.

TV-aksjonen er  førstkommende søndag. Jan Erik får med seg Lars, Per Otto, Arvid og Sigmund.

Det vil bli lage en liste over hvem som står for kaffe og kaker til møtene på RK-huset.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 11.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Digital seilas fra USA til Norge

Foredragsholder: Jan Gustavsen

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Magne med dagen i dag og ga ordet til dagens foredragsholder.

Jan Gustavsen fortalte om en seilas han, sammen med 3 andre, var med på i 2017. Seilasen gikk fra St. Thomas i Karibien via Flores på Azorene til Lyminton i UK.

Grunnen for han kalte digital seilas, var at han kunne vise oss et plott som anga hvor båten var til en hver tid under hele reisen. Båten var utstyrt med AIS (automatic indentification system) som anga skipets posisjon og all båttrafikk i område hvor båten befant seg.

Båten som var av typen Ovni 435 (43,5 fot), bygget i Frankrike av aluminium. Båten, S/Y Fryd, hadde tilhørt Cecilie Skog og var meget velutstyrt.  

Jan reiste via USA til St. Thomas hvor han mønstret på. Proviant kom om bord, vann og diesel fylt opp (2x400l diesel). Ettersom de var 4, ble det delt i 3 timers vakter. Jan fikk 03.00- 06.00 og 15.00-18.00 og fikk oppleve soloppgang og solnedgang. Han fikk også oppleve «The Green Flash» som er et grønt lysblink ved solnedgang (atmosfærisk fenomen). De hadde varierende værforhold på turen over til Azorene, fra stille sjø til kuling. Squall, som er kortvarig byge med voldsomt regn og blåst, fikk de også oppleve.

Etter 18 døgn i sjøen ankom de Flores på Azorene hvor de fikk fast grunn under føttene. De fikk vasket klær og fylt opp tankene før de fortsatte mot England. Etter 10 nye døgn ankom de Lyminton utenfor Southampton. Ute i den Engelske Kanal fikk de, en noe overraskende, besøk av Border Force som er en slags grensepoliti. De ble kryssforhørt om hvem de var, hvor de skulle, hvem eide båten og båten ble grundig gjennomsøkt.

Jan oppsummerte til slutt at de hadde tilbakelagt 3923 nautiske mil, 28 døgn i sjøen, 140 NM/d, snittfart på 5,6knop, 16,5 døgn med seil, forbrukt 770l diesel.

Presidenten takket for et meget fengslende foredrag med fine bilder og video-snutter.

Neste møte er et klubbmøte hvor presidenten har flere saker å ta opp.

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 04.10.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: nettmøte

Tema: «No waste»  og «Den magiske fabrikken»

Foredragsholder: Tina Wågønes, daglig leder No Waste

Til stede: 6 medlemmer + Günther

Presidenten var blitt forhindret fra og møte, så Gunnar hadde steppet inn på kort varsel. Han ønsket velkommen, ønsket vår tidligere foredragsholder Erik Dalheim med 81 års dagen i dag og ga ordet til dagens foredragsholder.

Tina Wågønes er daglig leder i næringsklyngen No Waste. Klyngen består i dag av bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, entreprenørskapsmiljø og kommuner, og med et geografisk forankringspunkt i Oslofjordregionen.

En voksende verdensbefolkning med et stigende forbruk legger et stort press på naturressursene våre. Samtidig oversvømmes jordkloden av avfall og klimagassutslippene øker. For å skape verdier og vekst i økonomien, uten at det ødelegger for fremtidige generasjoners muligheter, må det handling til. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi forvalte ressursene på en mer bærekraftig måte. Det innebærer reduksjon av råvareforbruk, utslipp og energiforbruk, mer ombruk og gjenvinning av ressurser, og minst mulig avfall til forbrenning og deponi.

Det snakkes om «det grønne skifte», som er økonomisk vekst uten at natur og miljø ødelegges.

Gjenvinning fra industri, landbruk og hushold må økes. 40% av matavfallet gjenvinnes i dag i Norge, på verdensbasis bare 15%

Medlemmene i klyngen får tilgang til kunnskap og kompetanse som finnes i gruppen gjennom felles prosjekter. Av prosjekter fortalte hun om Den Magiske Fabrikken.

Fabrikken ligger utenfor Tønsberg og gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av mat.

Den Magiske Fabrikken er mer enn et biogassanlegg, gjennom ulike aktiviteter og prosjekter så knyttes bransjer sammen på en ny måte, og gir et viktig grunnlag for utvikling, innovasjon og grønn vekst.

I tilknytningen til fabrikken er det etablert et industrielt pilotveksthus, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Veksthuset er på 1500 m2, hvor 1000 m2 skal benyttes til utvikling av ny teknologi og produksjon av grønnsaker.

Pilotveksthuset er basert på en helt ny teknologi, og er et unikt bobleveksthus med doble vegger hvor såpebobler benyttes til å kjøle, varme og skape skygge for plantene etter behov.

Det var mange spørsmål rundt et interessant tema, synd fremmøte var dårlig. Arne vil undersøke muligheten for å besøke Den Magiske Fabrikk.

Gunnar takket for et interessant og lærerikt foredrag.

Neste møte blir på RK-huset. Jan Gustavsen vil fortelle om den digitale seilas.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 20.09.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: RK-huset

Tema: Kameratslig samvær

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til årets første samlede møte på RK-huset siden november 2020. Vi har fått skryt fra våre naboklubber at de ble invitert og fikk være med på våre nettmøter.

Vårt neste møte vil også bli på RK-huset hvor Tone Merethe Andreassen vil fordra om «Vår helse».

Presidentet minnet om verdenspresident Shekhar Mehta slagord «Serve To Change Lives»

30 oktober er det distriktskonferanse på Ullevål Stadion, si ifra om det er noen som ønsker å delta.

7 september deltok Svein Egil på presidentsamling og hilste på guvernør Erik Normann. Han vil besøke oss på nyåret. Prosjekter i distriktets klubber ble gjennomgått. RYLA vil bli arrangert (hvis myndighetene tillater det) i mars 22.teen

Vi har program fram til november. Oppdatert liste vil bli distribuert.

Semiaden var meget vellykket. Presidenten var tilstede sammen med 3 representanter fra oss.

Jan Erik, leder av prosjektkomiteen, ønsker innspill til nye prosjekter for klubben.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 06.09.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Innovasjon i koronans tid

Foredragsholder: Professor Emeritus Sjur Dagestad

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til møte og gratulerte Brynjulv med dagen som var den 29.8 og Kjell-Erik med dagen den 11.9. Han ønsket også velkommen og ga ordet til foredragsholderen.

Sjur Dagestad er bosatt i Asker, men kommer fra Brumunddal noe som klart gikk fram fra dialekten. Han var utdannet maskiningeniør fra NTH (NTNU) med doktor grad og har vært professor i innovasjon ved samme universitet. Han mottok Reodor-prisen i 1994, Han har også vært ansatt hos Tomra hvor han var med å utvikle en miljømaskin.

Innovasjon er en så bra løsning at andre vil ta den i bruk. D.v.s at den er nyttig. Innovasjon handler om innsikt, mennesker, team, prosjektledelse, strategi og ikke minst – evnen til å snekre sammen gode forretningsmodeller.

Du skal ikke frykte morgendagen. Det farlige oppstår når morgendagen skapes med gårsdagens løsninger.

Er det virkelig slik at forandring fryder? Hva skal du gjøre når bedriften sitter fanget i fortiden med gamle løsninger, konkurrentene raser forbi og kundene svikter? Hva med eksperten? Er det sant at vi ikke kan klare oss med eksperten og heller ikke uten?

Innovasjon = 10% Teknologi og 90% kunde, marked, organisering, ansatte, assosiasjon, stille spørsmål, observere, nettverk, assosiasjon.

Innovasjon utvikles 42% av ansatte, 55% av markedet og bare 3% av FOU.

Innovasjon skjer 28% idebasert og 69% innsiktbasert. Innovasjon er avhengig av behov – løsning -ildsjel – team – forankring og risiko.

Presidenten takket for et meget interessant og inspirerende foredrag.

Erik

  

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 30.08.2021   KL 18.30 – 20.30

Sted: Egge Gård

Tema: Omvisning med smaksprøver

Til stede: 11 medlemmer + 5 gjester (følge)

En varm sensommerkveld ble vi ble ønsket velkommen til Egge Gård av «turistsjef» Per Amble, som vi kjente igjen fra nettmøte han holdt for oss 31.05.

Han startet med å fortelle om historie bak Egge Gård fra vikingtiden fram til i dag. Ikledd i vikinghjelm, presteparykk og kongekrone ettersom historien gikk.

Så gikk turen opp til vingården, som nå er på størrelse som en middel stor vingård i Syd-Europa. Det er mye nyplanting, og det ser meget lovende ut for framtiden.

Videre fikk vi se eplepressene og lageret av eplemost som lå klare for avhenting til de som hadde levert inn epler for pressing. Etikettene var etter kundens ønsker.

Til slutt i omvisningen gikk turen til låven med tapperi for sider og annet alkoholholdige varer og brenneriet med destilasjonskolonnen. I kjelleren var det lagring på eiketønner av eplebrennevin (calvados), akevitt og whisky. Det var en flott omvisning av en veltalende guid.

Etter omvisningen ble vi invitert til smaksprøver i kjelleren under hovedhuset. Her fikk vi smake på alt vi hadde sett både alkoholfritt (for sjåførene) og med alkohol for passasjerene. Startet med de svakeste sidere og endte opp med whisky tappet rett fra tønna (50-60%). Det ble etter hvert ganske livlig ispedd med gode historier fra vår vert.

Etter å vært igjennom programmet var det anledning til å gjøre innkjøp i gårdsbutikk som hadde lov til å selge varer opp til 22%. De fleste benyttet seg av det og syntes at vi hadde hatt en hyggelig tur.

Erik
     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 16.08.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medlemsverving – klubbens største utfordring

Foredragsholder: Svein Eystein Lindberg, Hønefoss-Øst

Til stede: 12 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen til møte og spesielt til dagens foredragsholder Svein Eystein Lindberg. Svein Eystein besøkte oss i 2018 da han var distrikts guvernør. Han ville fortelle oss om hvordan Hønefoss Øst jobber med medlemsrekrutering. I 2005/6 bestemte de seg for at de måtte få inn damer i klubben. De møttes på pub og lagde en liste over mulige kandidater. De skrev personlig brev til ca 30, hvor de inviterte dem til et utvalgt klubbmøte med foredrag etterfulgt av et rekruteringsmøte med informasjon om rotary. Det kom 13, 6 ble medlemmer og 4 er fortsatt medlemmer av rotary.

Dette har de fortsatt med hvert år. De har ca. 100 på en liste (menn og kvinner). Velger ut ca 30 som de sender postlagt brev til med invitasjon om rekruteringsmøte. De følges opp med telefon. Det ble sørget for litt ekstra bevertning under klubbmøte. Etter klubbmøte presenterte de som var i medlemsutvikling komiteen en nøye utarbeidet presentasjon om kjerneverdier, vekt på yrke og etikk, finansiering av prosjekter, om rotary familien, rotarys formål og 4-spørsmålprøven. Videre ble de informert om yrkeskode indeksen, rotarys fokus områder, NORFO, end polio now og ungdomsarbeid.

Til slutt de inviterte forklart hvorfor de burde bli med og at det ville gi livsvarige vennskap.

Presidenten takket foredragsholderen for inspirasjonen han gav oss, og det ble åpnet for spørsmål og diskusjon rundt medlemsverving.

Neste møte blir om Ramme Gård, trolig vil dette også være nettmøte, men vi vil få mer informasjon.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 09.08.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbmøte

Til stede: 13 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen og gratulert de som har hatt bursdag siden presidentskifte. Det var Svein 27.06, Iver12.7 og Jan Erik 14.07. Han beklaget at vi ikke har fått et fast program ennå. En del møter er «spikret», men de første nå er noe usikkert. Han håpet at de snart var på plass. På spørsmål om hvorfor vi ikke var på Røde Kors huset, svarte haovid-19 og pga at han trodde han ikke kunne være hjemme i dag.

Det ble minnet om Semiaden den 19 september. Informasjon om Semiaden ble send ut på mail i dag og finnes også på vår hjemmeside under nyheter. Per Otto er vår kontaktmann. Han ønsker 3-4 mann som kan være parkeringsvakter.

Sykkelprosjektet ble berømmet, og vil fortsette under Kjell-Eriks ledelse frem til offisiell overlevering.

Jan Erik er leder av Prosjektkomiteen. Vi har lovet å bistå historielaget med å sette opp skilter på Sandstien. Skiltene er under bestilling og penger er bevilget så det er snakk om dugnadsinnsats av de som er i stand til det. Det arrangeres en pilegrimstur fra Grønsand til Stikkvann hvor det blir holdt gudstjeneste 22. august.

Kjell-Erik hold en 3-minutter som han ønsket det ikke skulle referes til.

Neste møte vil forhåpentlig være på RK-huset. Vi vil få nærmere beskjed.

 

Erik


       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02.08.2021   KL 18.00 – 20.00

Sted: Storsand ved Freyborgstua

Tema: Grilling

Til stede: 10 medlemmer + 5 gjester (følge)

Den nye president Svein Egil ønsket velkommen til rotaryåret første noe uformelle møte.

Per Otto hadde sørget for oppvarmede griller,

Vi koste oss i fint sensommervær med grilling, småprat og historier.

Jan Gustavsen passerte tilfeldigvis forbi og ble huket inn av Per Gustav som introduserte ham som foredragsholder til høsten, noe han lovet å holde.

Presidenten opplyste at neste møte ville bli et klubbmøte om planene for året. Møte ville trolig bli et nettmøte, men vi ville få nærmere beskjed.

Takk for en fin aften.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Hos Jenny og Sigmund

Tema: Presidentskifte

Til stede: 14 medlemmer + 5 gjester + RHA

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og gjester og takket for at vi fikk lov til å ha vårt presidentskifte og rotary-årets avslutning hos Jenny og Sigmund. Endelig kunne vi fysisk samles igjen.

Vi fikk servert nydelig lapskaus opp til flere ganger med tilhørende drikke.

Presidenten summerte opp årets møter. Vi hadde fysiske møter fra 3. august fram til 2. november. Da vi skulle ha rakfiskaften 9. november måtte den avlyses p.g.a. pandemien og de restriksjoner myndighetene gav oss. Fra 16, november fram til forrige mandag er det kun gjennomført nettmøter. I alt har vi 26 nettmøter i klubbens regi. Mange fine foredrag med bra «frammøte» både fra klubbens medlemmer og fra inviterte gjester fra andre klubber. Vi har også deltatt i andre klubbers møter.

Presidenten og klubbmesteren ba Magne komme opp. Han ble overrakt en flott diplom og et merke som årets rotarianer for sin innsats med å arrangere og rettlede oss i alle de vellykkede nettmøtene vi har hatt. Magne var overrasket og takket for prisen og lovet å henge opp diplom slik at vi kunne se den ved neste nettmøte.

Tidligere annonsert skulle Lars få sin velfortjente Paul Harris for sin mangeårige innsats og styreverv i klubben. Han fikk høytidelig overrakt medalje, diplom og nål.

Noe mer overrasket ble Arne H, da han også ble tildelt samme utmerkelsen, for sin mangeårige innsats. Med sitt store nettverk har han skaffet oss utrolige mange foredragsholdere gjennom tidene.

Under seremonien fikk vi kaffe, marsipankake og Jennys kringle.

President Gunnar overrakte deretter presidentkjede til innkommende president Svein Egil og ønsket ham lykke til. Svein Egil takket for tilliten og overrakte blomster til den avgåtte presidenten og håpet han kunne bidra like bra  kommende år.

Svein Egil har komiteene klare og vil distribuere dette til medlemmene. Første møte blir antagelig 2. august med grilling på Storsand eller middag på Freyborgstua (væravhengig). Mandagen etter blir det klubbmøte om planene for året.

Jenny og Sigmund ble takket for gjestfriheten og fikk overrakt blomster.

Presidenten ønsket alle en god sommer.

Erik


Årets rotarianer flankert av Arne og lars som har fått PHFGunnar har overlatt presidentkjede til svein egilMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Hvem vinner til slutt?

Foredragsholder Kjetil Kristoffersen

Til stede: 13 medlemmer + 11 gjester

Presidenten ønsket velkommen og åpnet med å sitere fra 4-spørsmålsprøven før han ga ordet til foredragsholderen.

Kjetil Kristoffersen er fra Horten og var en lovende fotballspiller som junior og som senior skulle han spille for Sogndal, men en hodeskade medførte at han måtte gi seg som toppfotballspiller. Han tok trenerkurs å ble trener for flere kjente kvinnelag. Og gymlærer på videregående skole.

En kveld han kom hjem etter trening fortalte hans kone at hun hadde sett på Skavland og blitt betatt av en gjest, Lasse Gustavson, tidligere brannmann som hadde vært sterkt brannskadet og som fortalte om hvordan han kjempet seg tilbake. Kona mente han måtte få han hit og holde foredrag.

Han tok henne på ordet og kontaktet Gustavson som lovet å komme. Dette ble starten på hans karriere som foredrag- og konferansearrangør. I starten satset han det han eide og mer til, sa opp lærerjobben og reiste på turne. Han har gjennomført utallige foredragsturneer med Lasse Gustavson og også kjente personer som John Cleese og Niel Amstrong.

 Kjetil Kristoffersen driver også coaching når det gjelder salg. En regel er at man må ha fagkunnskap og at man behandler kunden som om han var den siste han hadde. Det gjelder å ha utholdenhet og tørre å satse og å by på seg selv. Gjøre det man er god på.

Vi takker for et meget inspirerende foredrag

Erik

 
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.06.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbmøte

Til stede: 14 medlemmer

Presidenten ønsket velkommen med et dikt fra Einar Skjæråsen.

I dag fyller Erik Otto 101 år og Arne Pedersen 87 år. Til Onsdag fyller Thor Severin 79 år. Vi gratulerer alle.

Tobias takket for blomstene han fikk på sin 80 års dag.

Semiaden blir 19. september. Den blir noe annerledes enn tidligere år, med digital påmelding, digitalt lotteri og postene blir ubemannet og merkes med QR-kode. Per Otto blir med i arrangement komiteen.

Presidentskifte blir hos Jenny og Sigmund.  Det blir servert Jennys berømte lapskaus, mineralvann, kaffe og kake. Det blir årets vinlotteri som man håper vil dekke utgiftene. Innbydelse vil bli send ut og det må være påmelding for medlemmer og følge.

Vi har også i år blitt forespørsel om å være områdeleder på Sætre for  årets TV aksjon som er 24. oktober. Svein Egil har bekreftet vår deltagelse. Vi har også sagt ja til å bistå Asker Kommune med å bygge opp et digitalt geografis rode-kart.

Jan Erik holdt en 3 minutter med referanse til regjeringen.no, er det denne uken er 50 år siden at Ekkofisk feltet ble satt i produksjon.

Nest møte er med den kjente foredragsholder Kjetil Kristoffersen med foredraget «Hvem vinner til slutt». Invitasjon vil bli sendt ut.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 31.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Egge Gård

Foredragsholder: Per Eilif Amble

Til stede: 15 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen til sommeren. Tobias gratuleres med 85 års dagen 2. juni

Presidenten introduserte dagens foredragsholder og fortalte om deres felles interesse, nemlig lutefisk og akevitt.

Per Eilif Amble takket for invitasjonen og fortalte at han var utnevnt til turistsjef av Marius Egge.

Egge gård har sitt navn fra Eggemorenen som var en morenekant som ble dannet i fjerne tider. Under jernalderen begynt folk å rydde jord og etablere gårder. Under middelalderen overtok den katolske kirke 90% av alle gårder i Lier. Så kom reformasjonen og under Kristian den 4de overtok kongen disse eiendommene. Kongen hadde et enormt pengeforbruk under 30års-krigen og etter at han hadde brukt opp sølvet fra Kongsberg, ble også gårdene solgt. Rasmus Paulsen Lie kjøpte Egge gård i 1702. Dagen eier, Marius Egge, er 9nde generasjon etterkommer.

Bestefaren og faren til Marius starte med jordbær og epler. Egge var blant den første gården som startet med selvplukk av jordbær, noe som den gang skapte trafikkaos helt tilbake til Asker. For å være miljøbevisste har de sluttet med sprøyting med kjemikalier og har flisbasert fyring. Når epler ikke blir sprøytet, er de ikke egnet for direkte salg og derfor presser de alle eplene. 1.600 tonn med epler gir 1,2 millioner liter eplemost. I tillegg til presset pasteurisert eplemost lager de flere slag sider og eplebrennevin.

De har nå også startet med druer. 2900 ranker er hittil plantet. Av druene lager de musserende vin av type «Sparkling no. one» som har fått god omtale. I tillegg til eplebrennevin lager de også single malt basert på overskudd fra juleøl fra Aas og akevitt, Kong Christian 4. akevitt, basert på potetsprit fra Hoff. De kan også lage akevitt i mindre kvantum for foreninger og spesielt interesserte.

Vi er ønsket velkommen til Egge gård for omvisning og smaksprøver når dette blir tillatt, noe som høstet stor interesse blant medlemmene. Vi takket Per Eilif for et interessant foredrag og håpet at vi kunne komme på besøk til høsten.

Erik
      MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 10.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbkveld

Til stede: 13 medlemmer + Rolv Skarstein

Presidenten ønsket velkommen. Magne viste filmopptak fra Sætre dagen for 10 år siden da vi hadde stand med Shelter Box.

Presidenten viste bilder fra tidligere møter og hendelser i klubben som vi mimret over.

Overlevering av Hurum Helsehus , som nå heter Hurum bo- og omsorgssenter, skal være 17. september. Rotary Norden vil ha en ½ side beskrivelse av vårt prosjekt 1. oktober.

Presidenten håper vi kan treffes å ha et festmåltid i løpet av sommeren. Hvis mulig under presidentskifte 21. juni.

Presidenten understrekt viktigheten av å ha et forutsigbart program spesielt med hensyn på å få nye medlemmer. Berømmet årets programkomite for dette. Resterende møter ble gjennomgått.

Til slutt viste Magne bilder fra vårt 40 års jubileum.

Neste møte er 31.5

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 03.05.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Historiske hendelser i Hurum

Foredragsholder: Bjørn Nysveen

Til stede: 14 medlemmer + Günther + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen fra Bjørn Nysveens hule. Bjørn vil vise filmen «Historiske Håøya» som han laget for noen år siden. Før filmen kom i gang, minnet Svein Egil da han som ungdom var på treningsleir for svømmere på Håøya. Kjell-Erik kunne også fortelle at Hurum Rotary var den første utenforstående som fikk omvisning over det militære område på Håøya for ca 25 år siden.

Filmen startet ved brygga på sydøstsiden av Håøya (hvor vi også startet for 25 år siden), og tok oss opp den svingete veien opp mot toppen. Her ble store kanoner dratt oppover med hester og slede. Bygging av anlegget startet i 1891, Noe underlig var det å se innskripsjonen av Oscar den 2dre fra 1895 som hadde vært på besøk, og at hensikten med å bygge kanonstillingene var å verne seg mot svenskene. Bunkeren som var bygget som hoved kommandoplass var ferdig 1914. Her skulle oberst Eriksen ha vært da Blücher kom inn fjorden 9. april, men p.g.a. mannskapsmangel ble alle værende på Oscarsborg. Harbizbatteriene på nedre stilling besto av 4 kanoner som veide 40 tonn hver. Granat størrelse på 28cm og som veide 300kg. Kanonene ble fjernet av tyskeren under krigen for omsmeltning,

Toppbatteriene besto av 8 kanoner samt luftvernskyts. Alt av kanoner var borte. Deler av en kanon var å se på museet på Oscarsborg. Rester fra store bunkerser og depoter var å se. Det hadde vært en stor garnison på 1500 mann her oppe i 1905

Vi fikk også overvære en minnesmarkering på rettersted hvor 6 menn ble skutt under krigen. Det var fanger som hemmelig ble hentet fra Akershus for å henrettes her.

En meget interessant filmfremvisning vi fikk se over noe av Håøyas militære historie. Bjørn fikk en velfortjent visuell applaus.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 26.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Bobiltur gjennom 7 land

Foredragsholder: Gunnar Myrvold

Til stede: 14 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen og gratulerte Per Gustav med dagen 1. mai. Klubben har mottatt brev fra Asker Næringsforening som tilbyr den nye boka om  Nye Asker (Det er derfor vi bor her) til 99kr (75% rabatt). Det er fra distriktet sendt ut invitasjon til kurs 4. og 27.mai (Hjemmeside og e-post). Påmelding 4 dager før.

Igjen  tar presidenten oss med på bobiltur til sydligere strøk med fine feriebilder,

Turen var fra 30.8-20.9.2016. Han hadde kjøpt på FINN en pent bruk bobil som han hentet i Vesterålen og sammen med et vennepar dro de i hver sin bobil med start i Langesund. Reiseruten for de 20 dagene var:

1.       Båt fra Langesund til Hirtshals

2.       Hirtshals-Århus-Flensburg-Hamburg-Osnabrück

3.       Osnabrück-Koblenz (der Mosel renner ut i Rhinen)

4.       Koblenz

5.       Moseldalen

6.       Moseldalen med besøk på vingård

7.       Trier – Frankrike-Basel

8.       Basel-St. Gotthard tunnelen- Como Italia

9.       Desenzano ved Gardasjøn (4 overnattinger)

10.   Bussutflukt med Coop til Dolomittene

11.   Utflukt til Sirmione

12.   Buss og båttur med Coop til Venezia

13.   Gardasjøen – Brennerpasset -Seefeld. Presidenten var også i Seefeld under ski VM 2019

14.   Seefeld-Kitzbühl

15.   Ørnerede-Nürnberg-Bamberg

16.   Bamberg-Hannover

17.   Hannover-Fehmern

18.   Puttgarden-Rødby-Karrebåksminde (Sjælland) på besøk hos kjente

19.   Karrebåksminde

20.   Hjemreise via Jylland

Neste møte 3.mai får vi igjen besøk av Nysveen som viser filmer om historiske hendelser i Hurum. 10.mai er det klubbkveld. Innlegg til møte ønskes.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 19.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Innbyggertorg og medborgerskap i Asker syd

Foredragsholder: Kristin Marie Felde

Til stede: 15 medlemmer + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet videre til dagens foredragsholder direktør for medborgerskap i Asker Kommune Kristin Marie Felde

Direktør for medborgerskap er en av 7 direktører i tjenesteområdene underlagt kommunedirektøren. Tjenesteområde har fem virksomheter som er innbyggertorg, bibliotekene, kulturskolen, kulturliv og idrett og friluft. Tjenesteområde har 400 ansatte, mange av disse er deltidsansatte.

Det skal utvikles 8 innbyggertorg i kommunen (Holmen, Borgen, Asker, Slemmestad, Heggedal, Sætre, Spikkestad og Tofte). Innbyggertorgene skal være åpne for alle og være en møteplass for lokalsamfunnet. Den skal gi veiledning for kommunale tjenester, stå for utleie av kommunale lokaler og ha aktiviteter i regi av frivillighet.

På Tofte har innbyggertorget etablert seg i det tidligere bankbygget Vestre Strandvei 3. Ble åpnet 30. januar 2020. Her er også bibliotek. Tofte Samfunnshus på den andre siden av gata vil også inngå etter noen oppgraderinger.

Som en forsøksordning er det utnevn et lokalsamfunnsutvalg 3 steder i kommunen, blant annet på Tofte. Utvalget er utnevnt av kommunestyre og skal legge til rette for innbyggerne, lag og foreningers muligheter til å ta del i saker som angår lokalsamfunnet. De skal ha dialog med innbyggerne, være høringsinstans i lokale saker og også ta opp saker. De disponerer også midler til lokale tiltak (500.000). Utvalget består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Prøveprosjektet vil vare i 2 år, mulig med forlengelse.

På Sætre vil innbyggertorget være i rådhuset og noe også i det gamle bankbygget. Her må det også gjøres tilpasninger og man regner med at det vil være klart i august i år.

Foredragsholderen ga oss lærerik informasjon om Asker Kommunes planer for nærdemokrati og medborgerskap.

Presidenten takket foredragsholderen og informerte at neste møte ikke er intercity møte (avlyst), men vil, etter avstemming, bli en bobiltur med presidenten til Italia.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 12.04.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Sparebanken Øst

Foredragsholder: Terje Torp

Til stede: 11 medlemmer, 1 gjest + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og åpnet møte med utdrag fra diktet «jeg velger meg april» (Bjørnson) og ga ordet videre til Terje Torp.

Sparebanken Øst er en selvstendig sparebank uten allianser med andre banker. Banken har sin opprinnelse fra Øvre Eiker Sparebank som startet i 1843. Banken er 12te størst i Norge. Banken har kontorer på Sætre, Tofte og Røyken, til sammen 29 kontorer på Østlandet. Banken har som målsetning å gi personlig service, enten på kontor eller på nett. De opprettet kontorer på Røyken og Hurum da DnB la ned sine kontorer. De har 4 ansatte i område, ledet av Terje Torp.

Det er ikke farlig å låne 1-1,5 mill. i dag, . hvis man ønsker å bytte bolig fra hus til leilighet. Banken kan gi personlig rådgiving, er raske til å fremskaffe finansieringsbevis og finansiere boligkjøp. Man kan få f.eks. rammelån på inntil 60% av boligens verdi og disponere disse pengene til hva man vil.

Terje fortalte litt om sikkerhet og alle svindelforsøk som vi blir utsatt for på nett. Husk aldri oppgi passord og ID i telefon eller på nett.

Sparebank Øst 20-40 mill. av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet hvert år. Man kan søke støtte til kultur, idrett og humanitære formål. Søknaden må stilles av de som skal bruke pengene og ikke via organisasjon som oss. Banken holder også undervisning i privat økonomi for ungdomskolen i distriktet og får mange positive tilbakemeldinger på dette.

Etter en kort spørsmålsrunde takket presidenten Terje for et opplysende foredrag.

Presidenten ønsket tips til temaer på møter.

Neste møte 19. april er om innbyggertorg og medborgerskap i Asker

31.5  er endret til: Turistsjef Per Amble orienterer om historien rundt  Egge Gård i Lier

Presidentskifte blir 21.6 og ikke 28.6 som tidligere annonsert.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 22.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Farvellbakken – Retterstedet på Klokkarstua

Foredragsholder: Håvard Kilhavn

Til stede: 15 medlemmer, 5 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester fra Historielaget og til dagens foredragsholder. Han ønsket også Sigmund Stokke tilbake som medlem etter en tid borte. Lars ble gratulert med dagen den 25.3. Dagens foredragsholder Harald Kilhavn fra Historielaget fikk ordet.

«Farvellbakken Hurum gamle ting og rettersted» - kalte han sitt foredrag. Foredraget ble for øvrig tatt opp og vil be lagret hos Asker Kommune.

I 2018 ba daværende kommunestyre rådmannen om å sikre område på Klokkarstua der man antar Farvellbakken ligger. I 2019 begynte Kirkeng Eiendom som hadde kjøpt område å grave og å gjøre klar for sprengning der Farvellbakken ligger. De skulle klargjøre område for næringsvirksomhet. Kiwi kjøpesenter skulle bygges litt syd for det aktuelle område. Grave- og sprengningsarbeidet ble midlertidig stoppet ved hjelp av «gamle» Hurum politikkere og Historielaget. For å markere stedet ble det avholdt en minnegudstjeneste 19. desember 2020 ved sogneprest Janneke Riskild.

Man har dokumentasjon i form av tingbok på at Tor Olsen (17 år) ble avrettet ved Ugstad Nedre i 1740. Han var dømt for seksuell omgang med dyr. Det var dårlig med kartdokumentasjon fra den tiden, så det er ingen kart som angir stedet. Derfor er det dårlig støtte fra kulturmyndigheter for å støtte til verning av område. Stedet og hendelsen er beskrevet av lærer Busland (1852-1933) i boken «Hurum før og nå». Det er også bekreftet av folkeminnet (Olav Jahren).

Tor Olsen ble dømt til kveling og brenning. 1750 ble Kjersti Torstensdatter dømt til halshugging med sverd og i 1802 ble Guro Olsdatter dømt til halshugging med øks. Dette er det man vet om henrettelser.

Ugstad Nedre var Hurums tingsted fra middelalderen, dokumentert fra 1578. Tinget er lokaldemokratiets vugge. Det finnes lite rester fra tidligere rettersteder i Norge. Eneste er et gjenreist rettersted på Løten. Siste henrettelsen i fredstid var i 1876.

Et slik sted som Farvellbakken har kulturminneverdier som tradisjon, del av vår historie, symbolverdi og formidlingspotensial avsluttet foredragsholderen med. Saken ligger nå hos våre politikere og kulturmyndigheter.

Presidenten takket for et interessant foredrag og minnet om «Påsketreff med guvernøren» på onsdag og neste møte som er 12.4 med Terje Torp om Sparebanken Øst.

God påske!

Erik MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 15.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Mitt liv i politikken

Foredragsholder: Randi Maakestad

Til stede: 14 medlemmer, 3 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen og spesielt til dagens foredragsholder, som fikk ordet.

Randi var beæret at noen ville høre på en gammel dame. Faren var fra Modum, var lærer og fikk post i Glomfjord hvor han traff sin tilkommende. De flyttet tilbake til Sylling, hvor Randi ble født 13.6.41. Familien flyttet tilbake til Glomfjord hvor hun hadde sin oppvekst og ungdomsår.

Flyttet til Oslo og jobbet på en telefonsentral. Traff Olav og de giftet seg i 1963. 1975 flyttet de til Sætre. Var ikke spesielt interessert i politikk, men ble forspurt om hun ville være med i høyrekvinnene. Tilfeldig at det ble høyre. 1979 var det valg og hun sto på 2dre plass på høyrelisten etter Knut Schnitler. 1981 var det ordførervalg og Tormod Andersen (A) ble gjenvalgt, Randi ble valgt inn som varaordfører etter uventet støtte fra SV (Odden). Mye var nytt, og det hun husket fra denne tiden var konkursen til Tofte Fabrikker og møte med direktøren.

I 1988 ble Hurum valgt til ny flyplass. Erik Hennum var da ordfører. Flertallet i kommunen var nei til flyplass. I 1989 var det valg og Randi ble forespurt om å stille som ordfører. Hun var da ferdig med lærerskolen og kunne tenke seg å fortsette i skolen, men sa allikevel ja. De måtte nå forberede seg for flyplassutbygging og flere høyt kvalifiserte personer ble ansatt i kommunen. Så kom alt om tåken og stortinget snudde til Gardemoen i 1991. Hurum ba staten om erstatning for ulempen og krevde 29,5 mill., men fikk bare 2 mill.

Neste store oppgaven var tverrforbindelsen over fjorden. Hurum ønsket bro, men møtte motstand fra de på den andre siden som tydeligvis hadde bedre kontakter hos myndighetene. Randi fortalte de var i møte inne hos samferdselsminister Opseth, som utalte at enten blir det tunell eller ingenting.

Randi var ordfører i 10 år fram til 1999. Som ordfører blir man utfordret på mange vis noe som alle bør ha prøvd, sa hun. Av ting hun var stolt av, var at de fikk kjøpe Filtvet Fyr av Kystverket.

Kvelden ble avsluttet med en liten spørrerunde før presidenten takket for at hun ville dele sin historie med oss.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medmenneskelighet i pandemiens kjølvann

Foredragsholder: Henrik Syse

Til stede: 14 medlemmer, 15 gjester + foredragsholder

Presidenten ønsket velkommen til gjester, medlemmer og Henrik Syse. Henrik Thrana ble gratulert med dagen den 5 mars. Gratulerte også alle de kvinnelige med kvinnedagen i dag.

Syse takket for at fikk at han fikk delta i vårt nettmøte. Han kalte sin presentasjon for «Medmenneskelighet og verdier i pandemiens kjølvann». Kriser kan være store og små og ble eksemplifisert med 3 bilder; en bie, en blomstereng og bilde av jorden tatt av en astronaut under månelandingen i 1968. Det handler om å ta vare på hverandre. Han henviste til boken «Ord i kise»

Hvordan skal vi møte pandemier og andre kriser? Hvordan tar vi vare på menneskeverdet når alt står på hodet og fremtiden er usikker? Hvilke ord og hvilket språk skal vi bruke? I denne boken skriver filosofen Henrik Syse om det å leve midt i en krise - og å komme ut på den andre siden.

Vi kommer ikke ut av en krise på samme måte som før. Historien må skrives om. Kanskje kan vi bli bedre mennesker hvis man trekker de rette lærdommene ut av krisen. Verdier utgjør en forskjell. Verdier er håp, tilstedeværelse, felleskap, aksept og medmenneskelighet.

Vi må styrke felleskapet nå selv om det er en sosial distanse. Syse som selv er rotarianer minnet oss om Rotarys grunnprinsipper. De er høyst aktuelle nå i denne pandemikrisen.

Presidenten takket for et inspirerende foredrag og Syse takket for han fikk delta.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.03.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Klubbkveld

Til stede: 12 medlemmer.

Presidenten ønsket medlemmene velkommen til klubbkveld og  gav ordet til Kjell-Erik som hadde lovet oss et egoforedrag.

Kjell-Erik del 1:

Far var fra Krokstadelva, mor fra Notodden. Far var utdannet papiringeniør og startet sin karriere hos Petterson i Moss. I 1936fikk han tilbud om jobb på papirfabrikk i Småland i Sverige. Kjell-Erik ble født 11. september i 1940 og begynte på skole da han var 6. Han hadde en eldre og en yngre bror. En hendelse han husket fra Sverige, var at han falt i elva da han lekte med en kammerat. Han ble reddet av kammeratens mor.

1948 flyttet familien til Norge og bosatte seg på Beston gård. Gikk først på Sætre skole, men måtte flytte over til Åros senere. Drev friidrett i Gråbein. Av røverhistorie fra barndommen, nevnte han at de laget raketter av ugressalt, vann og avispapir. Gikk framhaldsskole i Røyken, men hadde problemer med ordblindhet. Fikk lærlingkontrakt hos Refsum Mekaniske i Drammen.

Faren hadde startet eget firma og hadde fått avtale med amerikanske firma om papirembalasjemaskiner til meierier. Kjell-Erik ble sammen med en annen sendt til Detroit USA i 1957 for opplæring i maskinene. Var der borte i 8 måneder. Var med på å montere den første melkekartongmaskin til Asker Meieri.. Ble sendt på kurs til Dortmund i Tyskland for opplæring i ølmaskiner (vaske- og tappemaskiner) som faren også hadde fått agentur for. Tok realskolen på ett år på Oslo Språkskole og kom inn på Oslo tekniske skole. Ble gift i 1961. Måtte inn i militæret, først på Jørstadmoen senere ordonnans på Akershus. (Del 1 avsluttet)

Jan Erik holdt en 3-minutter om Vassdalulykken som det nå den 5. mars er 35 år siden. 16 soldater omkom i snøskredulykken. I minnetalen etter ulykke påtok brigadesjef oberst Arne Pran seg skylden for ulykken. Pran ble mer eller mindre frosset ut etter dett og sluttet i forsvaret. Vi kjenner Arne Pron som en aktiv rotarianer, har besøkt oss flere ganger og var guvernør 2000-2001. Han døde 84 år gammel i fjor.

Presidenten informerte oss at Lars Koløen vil bli tildelt Paul Harris for sin mangeårige innsats for klubben. P.g.a. alle de avlyste sammenkomstene som rakfiskaften, juleavslutning og torskeaften er blitt avlyst, håpet han at utmerkelsen kan tildeles under presidentskifte.

Kjell-Erik del 2:

Far til Kjell-Erik, Christian August Johansen, fikk lisens til produksjon av melkekartongen og dannet firma Elopak sammen med investor Johan H. Andresen (Tiedemann-gruppen). Kjell-Erik overtok faren gamle firma. 1964 flyttet han med familie til Kongsberg og begynte på ingeniørutdannelse ved Tinius Olsen ingeniørhøyskole. Det ble veldig mye reising i arbeidet etter utdannelsen og kona protesterte. 1975 begynte han hos Mecman.

!974 bygde han hus på Skatvedt-feltet. Ble med i Hurum Rotary fra starten i 1977 og ble distriktguvernør 1988-89 etter å ha gått guvernørskolen i Nashvell året før.

Solgte sine aksjer i Elopak til Tiedemann. Kjøpte Beston & Co, Investerte i nye maskiner og lokaler på industifeltet. Kjøpte tomt ved Sætrekrysset (Skansen) og startet utbyggingen der. Satset på at flyplassen kom til Hurum.  Gikk dårlig med utbyggingen og oppdragene uteble for Beston & Co. Begge deler gikk konkurs. Solgte bygget på industifeltet.

Fortsatte å jobbe med automatisering i industrien gjennom firmaet Robotteknikk.

Kjell-Erik mottok stor visuell applaus blant medlemmene for et interessant egoforedrag.

Presidenten minnet om de kommende møter og intercitymøte til Skaugum RK med Espen Nakstad den 9 april

Erik

 


       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 22.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Min bakgrunn og et langt liv i politikken

Foredragsholder: Erik Dalheim

Til stede: 10 medlemmer + 7 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken). Han gratulerte også Skaugum RK som hadde vært 50 år 21.01.

Dagens foredragsholder, Erik Dalheim, presenterte seg. Han var født på Strømsø i Drammen 4. oktober 1940. Moren jobbet på Sunland-Eker og faren var murer. De giftet seg 9. april 1940 og bodde på 1 rom og kjøkken. Da Erik var 3 år ble det påvist at han hadde polio og var lam i den ene foten. Det satte ham tilbake for å delta i ungdommelig aktiviteter, men han gikk på danseskole og lærte seg å danse. Han hadde gode minner fra Hurum da han ferierte som barn hvert år hos familie som hadde sted i Skøttelvika.

Faren startet eget firma som muremester. De hadde det bra noen år og hadde hus og bil, men så kom dårligere tider og  firma gikk konkurs og de tapte alt. Faren fikk jobb i Australia og planen var at hele familien skulle flytte, men moren med 2 sønner trakk seg i siste liten og faren dro alene. De ble etter en tid skilt.

Erik gikk folkeskole og framhaldsskole. Han hadde problemer med å lese og fikk dårlig karakterer. Han jobbet som visergutt og prøvde å få seg lærlingeplass.  Han fikk til slutt lærlingeplass hos Refsum Mekaniske i læra som dreier. Han gikk aftenskole og tok fagbrev da han var 20 år. Da han var 22 giftet han seg og de bygde hus da han var 26. Han fikk jobb på Kabelfabrikken og ble tidlig tillitsvalgt i verkstedklubben og fikk gå LO-skolen. Da han var 30, meldte han seg inn i Arbeiderpartiet. I 1971 ble han valgt inn i bystyret og som 34 åring ble han valgt som ordfører i Drammen. Han var opptatt av boligbygging og var blant annet med i styre for bygging av Drammenshallen og Tofte Cellulose.

I 1981 ble han valgt inn på Stortinget hvor han var i 20 år. Han ble først saksordfører i Energi- og Industrikomiteen. Var talsperson for de 18 fa arbeiderpartiet som ønsket hovedflyplassen på Hurum, men sto under sterkt press fra ledelsen til å gå for Gardemoen. Var også sterkt engasjert i fjordkryssingen og beklaget sterkt at tilknytningen til E18 ikke kom med. De siste 8 årene på tinget var han i finanskomiteen.

Etter stortingsperioden var han engasjert 14 år i Drammen Næringsforening.

Erik Dalheim avsluttet med å si at uavhengig av parti, ønsker de fleste politikere å gjøre ting bedre.

Presidenten takket for et meget interessant og fengende foredrag og som også som høstet stor visuell applaus fra tilhørerne. Neste møte 1. mars er Klubbmøte hvor bare klubbens medlemmer blir invitert, mens 8. mars kommer Henrik Syse og vil snakke om «Medmenneskelighet i pandemiens kjølvann». Da ønskes naboklubber og venner velkomne.

Erik

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Byggetrinn 2 nytt tunnelløp under Oslofjorden

Foredragsholder: Vibeke Malvik, prosjekteringsleder Statens Vegvesen

Til stede: 16 medlemmer + 14 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru). Per Otto ble gratulert med dagen 09.02 og Arne H med dagen i dag.

Vibeke Malvik startet med å stille spørsmålet: Hvorfor tar det så lang tid? Årsakene var:

Det er kommet nye sikkerhetsforskrifter for tuneller som krever ny stortingsproposisjon

Stor brann i tunellen 2011

9.1.2012 ble det godkjent å bygge nytt løp med tverrforbindelse hver 25 meter samt å bygge 4 felts vei mellom Måna og Vassum. Da kom det protester fra berørte kommuner og fylke som ville ha bro. SV ble av departementet og vurdere bro desember2012.

Mars 2014 var konseptvalgutredning (KVU) ferdig. På lang sikt kunne det være fordel med bro, men den ville koste 4 ganger så mye som tunell.

November 2016 anbefaler SV bro i en tilleggsutredning for RV 23.

Ny brann i tunellen 2017

2.juni 2018 besluttet departementet at nytt tunnelløp skal bygges.

Foreningen Bedre Veier klaget beslutning inn for ESA

8 juni 2019 svarte ESA at klagen ikke ble tatt til følge

Planen vider er:

Stortingsbehandling før jul 2021

Utlysning 2022

Ferdigstilt 2028

Prosjektet består av: Nytt 2 plans kryss i Verpen, Nytt planfritt kryss i Måna. 4-felts vei mellom Måna og Vassum. Ny sykkel og gangvei langs 4-felts veien.

Finansieringen er OK. Kostnaden er 5,1 Milliarder.

Regulariteten (oppetiden) for tunellen økes fra 90 til 99%. Byggetiden vil være 5 år. Eksisterende tunell blir stengt ved sprengning 2 ganger pr. dag (ca ½ time) over en periode på 2-3 år. Bomprisen vil være 105kr (80 med rabatt).

Presidenten m/flere takket for et interessant foredrag. Foredragsholderen kommer gjerne tilbake når prosjektet skrider fram

Neste møte er med Erik Dalheim som skal fortelle om sitt politiske liv.

 

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 08.02.2021   KL 18.45 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Holmsbu Næringspark

Foredragsholder: Lotte Frost

Til stede: 16 medlemmer + 5 gjester + foredragsholder.

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru). Arvid ble gratulert med 82 år dag.

Vi startet i dag et kvarter før tiden for at alle skulle få koblet seg på og at alle fikk presentert seg i og med at vi nå har med gjester fra andre klubber.

Foredragsholderen Lotte Frost presenterte seg selv. Hun er opprinnelig dansk, men har bodd i Norge i mange år. Har innehatt flere forskjellige stillinger i næringslivet før hun nå er prosjektleder for Holmsbu Næringspark, aktiv i Næringsforeningen i Asker, leder av Holmsbu IF og gift med Even Torstvedt. De ble blant annet kjent for å planlegg skiløype på taket av næringsbygget (se bilde under).

Even er tredje generasjon som driver med trelast. Utdannet siv. ing. bygg og har prosjektert alle byggene i næringsparken. Even eier Torstvedt Holding, Maxbo Torstvedt, Holmsbu Næringseiendom, Holmsbu Boligeiendom og Orivest.

Næringsparken har som målsetning å være: Stedet der bedrifter og mennesker utvikles, lokal nærings HUB, styrke det lokale næringsliv, skape arbeidsplasser, konkurransedyktige priser, bidra med innovasjon og å gi noe tilbake.

Av leietagere kan nevnes Airbus Defence, Gylling Produksjon, Holmsbu båt og motor, Hurum Bil og Maskin og flere mindre håndverksbedrifter.

Næringsparken ble etablert 2008, dekker 100.000m2 og har 150 arbeidsplasser.

Presidenten takket foredragsholderen for en interessant presentasjon, og vi ble invitert til å besøke næringsparken ved en senere anledning.

Torskemiddagen 15 mars er avlyst, isteden blir det foredrag ved Randi Maakestad om «Mitt liv i politikken».

9 mars er det intercitymøte på nett fra Nesbru RK med foredrag fra Espen Nakstad.

1 mars er det Klubbkveld. Presidenten ønsker forslag til tema og 3 minutter.

Erik


MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 01.02.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Egoforedrag v/Brynjulv

Til stede: 11 medlemmer + 7 gjester

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og gjester fra andre klubber (Røyken og Nesbru).

Dagens foredragsholder har vi hørt ego-foredrag fra før, men det Brynjulv har opplevd og gjort gjennom 80 år kunne han sikkert ha skrevet bok om. Det er like fengslende hver gang og stadig krydret med nye historier. Det er vanskelig å referere dette i et kort referat, så det blir bare en kort opplisting over noe av hans historie.

Født i Porsgrunn 1940. 3 søsken. Gikk på Klyve skole. Flyttet til Langesund. Konfirmert 1955. Gikk med aviser og var visergutt. Fikk seg modellfly og motorsykkel. Begynte hos båtbygger, men fikk dårlig betalt. Bedre betalt hos faren som var skomaker. Gikk teknisk fagskole, bygg. Siviltjeneste på Vestlandet hvor han traff sin tilkommende. Fikk automatikker praksis hos Hydro på Herøya og var ferdig utdannet automatikker i 1964. Flyttet til Karmøy 1967 og jobbet på aluminiumsverk. Flyttet til Säffle i Sverige og jobbet på Källe (senere BTG) som produserte mekaniske regulatorer og ventiler. Bodde der i 2 år. Flyttet til Åros i 1971 og begynte hos BTG i Asker. Startet eget firma i 1976 og drev service på Källe-regulatorer. Drev service over hele landet og kjørte opptil 60.000km/år. Driver fortsatt firma, men nå sterkt redusert.

Jaktinteressert. Kjøpte småbruk i Follestadkroken. Bygde hytte på Vestlandet som nå er solgt, men har bruksrett.

Brynjulv har alltid vært meget aktiv i pinsemenighet. Drevet ungdomsarbeid, hjelpearbeid i Øst-Europa og Afrika, smuglet bibler til Russland og mye mer, og han har ikke gitt seg ennå!

Legger til at Brynjulv ble medlem av Hurum Rotary i 2008, har vært president 2013/14 og 2018/19 og har også vært komiteleder ved flere anledninger. Vi takker for et fint ego-foredrag.

Erik
       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 25.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Fra høyskole til Universitetet i Sør-Øst Norge v/Trond Østgård

Til stede: 13 medlemmer + 5 gjester + Trond Østgård

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester fra andre klubber og dagens foredragsholder. Christopher ble gratulert med bursdag i morgen (81).

Magne fortalte at han hadde deltatt i nettmøte med en rotaryklubb i nærheten av Seattle og viste bilde av alle deltagerne.

Trond Østgård, medlem av St. Halvard RK, er ansatt som arbeidslivskoordinator ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).

Høyere utdanning har 3 nivåer i Norge:

Høgskole

Vitenskapelig Høgskole

Universitet

I de senere år har flere høgskoler fusjonert og blitt universiteter. NTH har blitt NTNU (1996), Landbrukshøgskolen i Ås har blitt NMBU (2006). Det er i dag 10 universiteter, 9 vitenskapelige høgskoler og 18 høgskoler i Norge.

Rektor er enten ansatt av styre eller valgt av ansatte og studenter. Styreleder er enten fra næringslivet eller offentlig sektor.

Høgskolen i Buskerud HiBu (1994) planla fusjon med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Telemark. Telemark trakk seg først. 2014 fusjonerte Buskerud og Vestfold. 2016 fusjonerte de med Telemark. 2018 ble de godkjent som universitet (USN).

 USN har i dag 18000, studenter og 1600 ansatte, 65 bachelorstudier, 36 masterstudier og 8 doktorgradsstudier. USN har 8 campuser og 4 fakulteter.

Campus Drammen holder til på Papirbredden har 385 ansatte og 2800 studenter.

Trond avsluttet med å fortelle om et mentorprogram om arbeidslivstilpasning som han ledet hvor mentorer var i stor grad rekruttert fra rotaryklubber.

 Etter en spørsmålsrunde avsluttet Magne med rotary-sangen «It’s a great thing to be rotarytarian…»

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 18.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: «Algeprosjektet» V/Svein Egil Hoberg

Til stede: 15 medlemmer + Günther, Sigmund, Einar Flesberg (Våler RK), Finn Haraldseth

Presidenten ønsket alle velkommen og minnet om at vi har fått invitasjon fra RYLA 19-21 mars. Kandidat ønskes.

Etter litt tekniske problemer, overtok Svein Egil med presentasjon av et nytt firma, Algæ, som han har etablert sammen med 3 andre, tidligere kollegaer fra Norsk Hydro. Målsetning for firma er å være en anerkjent leverandør av mikroalgeprodukter. Produktene skal anvendes i produksjon av dyrefor, fiskefor, fettsyrer (Omega 3) og til kosttilskudd markedet.

Man regner med at i nær fremtid vil bli en proteinmangel i verden på 60 millioner tonn/år.

Algæ har inngått et utviklingssamarbeid med NIBIO og det islandske bioteknologiske firma SagaNatura. De har fått støtte av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Viken fylkeskommune.

Prosessen er en fotosynteseprosess hvor alger tilsettes vann, lys og CO2 i en bioreaktor som danner en biomasse som igjen kan anvendes i forskjellige former for mat, for og til farmasøytisk industri. Mye av det proteinrike foret fremstilles i dag fra soyabønner. Det er et sterkt ønske fra norsk forindustri og være uavhengig av importert soyabønner,

Algæ og SagaNatura har dannet et felles firma AlgeNatura. De ønsker å bygge tre fabrikker i Norge. Aktuelle plasser er Norske Skog i Halden, VEAS og Statskraft på Tofte. Det vil skje mye i løpet av året. Svein Egil vil holde oss orientert.

Vi takker for en meget interessant presentasjon

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 11.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Program for vinter/vår 2021

Til stede: 12 medlemmer + Günther, Helle (AG), Even Flesberg (Våler RK)

Presidenten ønsket alle velkommen og åpnet møte med diktet «Januar».

Presidenten har i nært samarbeid med Arne H, utarbeidet møteprogrammet for vinter/vår 20121. Presidenten berømmet Arne for hans innsats ved å fremskaffe interessante og kjente foredragsholder. Møtene avholdes på RK-huset, men vil inntil videre, så lenge vi har Covid-19 restriksjoner avholdes som nettmøter. Naboklubber og potensielle medlemmer inviteres også til å delta på nettmøtene. Ved å kontakte Magne Myhrene på mmyhrene@online.no kan man få tilsendt link for å koble seg på Zoom.

Programmet fra 4.1 til 28.6 ble gjennomgått og finnes i Klubbkalenderen under Møter på hjemmesiden vår.

Programmet høstes stor applaus blant medlemmene.

Kjell-Erik avsluttet med en 3-minuter og filosoferte over utviklingen i likestillingen mellom kvinner og menn, fra husmor og barnepass til kvinnelige bedriftsledere og statsledere.

Erik       MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 04.01.2021   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Andre del av Gunnars Øst-Europa tur 2018

Til stede: 10 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket alle et godt nytt år og fortsatte sine reisebrev fra sin bobiltur i Øst-Europa 2018. Vi var i møte 7.12 kommet til Balatonsjøen i Ungarn. Dag 20/21 ble tilbrakt i Budapest med besøk på de mest kjente severdigheter. Dag 22 gjennom Slovakia. Dag 23 Katowice i Polen. Dag 24/25 Warszawa. Dag 26/27 Litauen og Kaunas. Dag 28/29 Latvia og Riga. Dag 30/31 Estland og Tallin. Dag 32 med Viking-line til Helsingfors og videre til Savonlinna nær den russiske grensen. Dag 33 Oulu. Dag 34 Haparanda i Sverige. Dag 35 Örnsköldsvik. Dag 36 Gävle. Dag 37 Falun og Filipstad og dag 38 hjem til Sætre. Flott tur med fine bilder.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 21.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Julemøte

Til stede: 13 medlemmer + Günther og Helle (AG)

Presidenten ønsket velkommen til årets siste møte og spesielt til AG Helle. Presidenten oppsummerte møtene vi har hatt i siste halvår. Det startet med møter i RK-huset og fra 02.11 med nettmøter fram til i dag.

Brynjulv leste juleevangeliet for oss. Magne opplyste at dagen var spesiell da Jupiter og Saturn står sammen på himmelen i natt og sees som en sterk stjerne (Julestjernen). Neste gang er om 40 år.

Helle takket for  å bli invitert og takket for sist da hun var på besøk sammen med guvernøren. Hun opplyste at det meste av distriktets arrangementer har blitt avlyst. Distriktskonferansen har blitt avlyst 2 ganger.            Vedtektene er justert for å prøve å få tilbake moms refusjon. Distriktet har sagt nei til søknaden om TV-aksjonen. PETS planlagt mars er ennå ikke avlyst. Ryla 19-21 mars. Intercity med Torbjørn Jagland er planlagt på Vettre 10.3. Semiaden planlegges, møte avholdt 12 desember. Deltagere fra oss etterlyses. Røyken skal ha intercity til høsten.

Skaugum RK har hatt fysiske og nettmøter som oss. Klubben blir 50 år i 2021. Har klart å rekruttere 3 kvinner i 2020 og har en kvinneandel på 35%.

Günther minnes de tidligere juleavslutninger han var med på fra 2008 og 2009 med over 50 deltagere fra til 2014.

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 14.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Asker Næringsforening v/Steinar Brustad

Til stede: 10 medlemmer + Günther og Steinar Brustad

Presidenten ønsket velkommen og opplyste at på denne dato i 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen som første mann. Han gratulerte også foredragsholderen med navnedagen noe som vedkommende ikke selv var klar over.

Steinar Brustad ble ansatt som daglig leder av Næringsforeningen i august i år. Han er 60 år og er fra Dikemark. Han kommer fra lederstillinger i legemiddelfirmaer. Han har tidligere vært innom Forsvaret, har utdannelse fra sykepleien, BI, handelshøyskolen i Stockholm og Bergen.

Asker Kommune har i dag totalt 1500 stor og små bedrifter. De fleste en-manns bedrifter. Ca. 500 av disse er medlem av Næringsforeningen. Flest ansatte er innen varehandel/hotell. Det pendler omtrent like mange inn som ut av kommunen.

Næringsforeningen har 4 ansatte og har 4 kontorer. Inntekt fra medlemmer er pr. i dag 2,5 millioner.

Foreningen skal være et talerør og kontaktpunkt for kommunes næringsliv.

Arbeidsområder er:

Samferdsel

Areal/byggesak

Lokal kompetanse Innkjøp

Næringsutvikling

Vei        

Forenklet byggeprosess

Krav om kompetanse

Skape arbeidsplasser

Jernbane

Ressursmangel

Styrke innkjøp

 

buss

Spikkestad VA

 

 

båt

 

 

 

 

Næringsutviklingsområder er:

Billingstad (har 40% av all varehandel i Asker Kommune)

Bjerkås/Slemmestad

Spikkestad/Røyken

Røyken Næringspark

Sætre

Tofte

Prosjekter som Næringsforeningen er med på:

Hurumhalvøyas perler (reiseliv)

Bærekraftprosjektet (kompetanseheving)

Jobb Asker (trainee opplegg)

Bygg og anleggsforum (2021)

Eiendomsforum

Et meget interessant foredrag som vi gjerne får høre mere om.

Presidenten takket for foredraget og minnet om siste møte før jul. Ta fram gløgg og pepperkake, så sees vi igjen.                                                          

               

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 07.12 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Intervju med Per Gabrielsen (avlyst)

Til stede: 8 medlemmer

Det planlagte intervju som Kjell-Erik skulle ha med Per Gabrielsen ble dessverre avlyst fordi han hadde vært i kontakt med en som var smittet av Corona og måtte derfor være i 10 dagers karantene.

Kjell-Erik hadde isteden en historie å komme med.  Han er medlem av en Cadillac klubb og hadde nylig skrevet en artikkel om en norsk-amerikaner som hadde robbet en bank i Amerika og fått med seg mye penger. Han hadde kjøpt en flott ny Cadillac som han tok med til Norge da han dro på julebesøk etter mange år borte. FBI jaktet på mannen og arresterte han i Oslo. Bilen ble totalt demonter hos Sørensen & Balchen. Dørene var fulle av dollarsedler. Mannen ble overført til fengsel i USA, hvor han senere døde. Etter mye amerikansk byråkrati ble bilen solgt i Norge til nordmenn. Det var også en del historier etter dette og bilen finnes trolig fremdeles i Norge.

Presidenten fortsatte med å fortelle om en bobiltur i Øst-Europa han tok i 2018. Turen varte i over en måned og han hadde skrevet dagbok og tatt flotte bilder. Turen gikk fra Sætre-Trelleborg-Sassnitz—Berlin-Dresden-Praha-Brno-Wien-Slovakia-Kroatsia-Zagreb-Drobovnik-Bosnia- Sarajevo-Balatonsjøen i Ungarn, da var vi kommet til dag 18 og klokka var 8. Flott reiseskildring og det ble uttrykt sterkt ønske om å høre resten ved en senere anledning.

Presidenten minnet om neste møte som er Steinar Bustad fra Asker Næringsforening. Naboklubber vil bli invitert til nettmøte.

Erik 

     MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 30.11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Om filmmaker Bjørn Nysveen ++

Til stede: 12 medlemmer + Günther + Bjørn Nysveen

Presidenten ønsket velkommen fra Bjørn Nysveens hule på Skatvedt

Bjørn Nysveen er vel kjent for de fleste på Hurum som filmmaker. Han har jobbet 30 år i NRK og drevet filmstudio på Dyno Næringspark i 15 år. Han er nå pensjonist, men lager fortsatt film noe hans kjellerstua ga tydelig preg av.

For en tid tilbake ble han interjuvet av TV Øst og vi fikk se opptak av interjuvet. Bjørn er født og oppvokst i Rendalen og fikk tidlig interesse for film. Hele opptaket er lastet ned på youtube  og kan sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=MRv62gajLlY

Som han sier i interjuvet vet han ikke hvor mange filmer han har laget. Mange av de mest kjente kan kjøpes på hans hjemmeside:

https://www.seasidestudio.no/

Vi håper å se og høre mer fra Bjørn Nysveen ved en senere anledning.

Få av oss visste vel at vi hadde en filmskuespiller blant oss, men Arne Hjorth har mange talenter. I 2008 var han prosjektleder for et filmnettverk i Drammen. I forbindelse med dette var han med i en film/TV innspilling som ble gjort i Svelvik. Vi fikk se en trailer fra filmen «Arven» hvor han tronet på en balkong og sa «hvem skal arve meg?». Det fikk vi ikke svar på, men han lever jo heldigvis ennå.

Presidentens anmodning om å kjøpe eierandeler som lodd i en trekning, istedenfor den avlyste pakkeauksjonen, ga kr 5000. Vinnere ble Magne, Per Gustav og Erik.

Neste nettmøte blir et hjemmebesøk hos Per Gabrielsen, hvor Kjell-Erik skal intervjue ham. Magne vil sende ut en link til møte.

ErikMØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 23.11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Årsmøte

Til stede: 11 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen og åpnet møte med et diktet «Danse mi vise gråte min sang» av Einar Skjæråsen.

Svein Egil ble gratulert med 70 års dagen. Han takket for oppmerksomheten og blomstene han hadde fått.

Årsmøte:

Ingen kommentar til innkalling til årsmøte. Innkallingen godkjent

Valg til styre for rotaryåret 2021/2022:

Sekretær:                                Erik Fjeld, valgt

Kasserer:                                 Lars Koløen, valgt

Innkommende president:    Ingen av foreslåtte kandidater sagt seg villig. Må tas                             opp på et senere tidspunkt.

Det nye styre for 2021/2022 blir da:

President:                             Svein Egil Hoberg

Past president:                    Gunnar Myrvang

President elect:                   Velges senere

Sekretær:                             Erik Fjeld

Kasserer:                              Lars Koløen

 

Regnskap for året 2019/2020 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet er godkjent og signert av revisor.

Budsjett og prognose for året 2020/2021 gjennomgått av kasserer.

District Grant ikke bekreftet, men positive signaler

Årskontingenten uforandret (kr2600/år)

Vi slipper å betale husleie for november og desember

Utenfor årsmøte:

Presidenten leste utdrag fra årsmeldingen til distriktet og fremhevet det som ble skrevet om medlemsutvikling.

Det jobbes med å få foredragsholdere til de to neste møtene.

14.12  blir det nettmøte med Steinar Bustad fra Asker Næringsforening. Møte er egnet for gjester. Det vurderes også å invitere naboklubber.

Erik

 

MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 16 .11 2020   KL 19.00 – 20.00

Sted: Nettmøte

Tema: Medlemsutvikling

Til stede: 8 medlemmer + Günther

Presidenten ønsket velkommen møtet som var omgjort til nettmøte p.g.a. de strenge Covid-19 reglene som Asker kommune hadde gitt. Dette var også årsak til at rakfiskaften 9.11 ble avlyst. Geir ble gratulert med dagen som var 10.11 og Roar med dagen til lørdag 21.11.

Presidenten minnet om nettmøte med guvernøren 18.11. Link til møte sendt på mail.

Presidenten har utnevnt en egen komité som skal arbeide med medlemsutvikling bestående av president Gunnar, sekretær Erik, Kjell-Erik og Arne H. Det er laget en liste med 80 foreslåtte navn. Når programkomiteen har ferdig med neste halvårs møteplan, bør man finne møter som passer for invitasjon. Potensielle medlemmer kan også inviteres til nedmøte ved at de sendes møte-linken. Presidenten ønsker å motta forslag til møtetema og foredragsholdere.

Neste mandag blir det årsmøte på nett. Pakkeauksjon er ikke mulig å gjennomføre. Isteden foreslo presidenten at vi kjøper 3 andeler i sykkelprosjektet hver. Disse kan nummereres og er med i lotteri av 2 vinflasker han hadde til overs. Presidenten vil sende ut informasjon om dette.

Lutefiskaften 4.12 blir avlyst. Isteden blir det nettmøte. Man vil forsøke å skaffe foredragsholder både til 30.11 og 4.12.

Günther rapporterte kort om smittesituasjonen i Tyskland som var sterkt økende som i Norge.

Presidenten takket for deltagelsen og ønsket velkommen tilbake på nettet neste mandag.

Erik
MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 02 .11 2020   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK -huset

Tema: Statskraft Tofte

Foredragsholdere: Trond Sværen og Per Floberg             

Til stede: 14 medlemmer, 3 gjester + foredragsholdere

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester og spesielt til dagens foredragsholdere.

Undertegnede ble gratulert med dagen den 03.11

Trond Sværen er plassansvarlig for Statskraft på Tofte og har jobbet plassen i 52 år. Per Floberg er prosjektleder for pilotanlegget for biodiesel som er under bygging på Tofte.

Det har vært cellulosefabrikk på Tofte fra 1897 til 2013 da den ble nedlagt av Sødra. Prosessanlegget ble demontert og solgt til Vietnam. Statskraft kjøpte i 2015 tomten med tilhørende bygninger som ble igjen og de vannrettighetene som tilhørte fabrikken. Statskraft produserer i dag biomasse i form av flisproduksjon som vesentlig eksporteres til Danmark. Det produserer 1000m3/d av løv- og bartre som ikke kan brukes til trevare- eller papirproduksjon.

Statskraft som eies av staten produserer i dag 61 TW fornybar energi vesentlig fra vannkraft, men de satser også på vind- og solenergi. Statskraft sammen med Sødra og prosessleverandøren Streeper skal bygge et testanlegg for produksjon av råolje basert på biomasse. Investeringen er på 500mill. og anlegget skal produsere 5-50 tonn/døgn. Ved tilfredsstillende drift i 1000 timer, er man klar for bygging av et fullskala fabrikkanlegg. Man håper å være klar for oppstart av testanlegget sommeren 2021. Fullskala anlegget vil kunne sysselsette 80-110 personer i tillegg til innleid service og vedlikehold personell. Prosessen for framstilling av råoljen baseres på finmalt tørr flis og kjemikalier under høyt trykk og temperatur (400gr.C og 325 bar). Råoljen må videre raffineres for å framstille biodiesel. Dette gjøres på raffinerier av andre.

110 personer er i dag sysselsatt i 50 småbedrifter i de eksisterende bygningsmassen på fabrikkområde. Område er under regulering og er delt i 3 områder. Reguleringsplan vil være klar oktober 2021.

Statskraft har pålegg om oppgradering av dammene de disponerer. Arbeid er i gang med nedtapping av vann og restaurering av demninger. 160-170 mill. er avsatt til dette. Sværen viste bilder fra de nedtappede vann hvor mye er dukket fram både av gamle biler og en gammel demning ingen visste om.

Et engasjert publikum hadde mange spørsmål til utviklingen på Tofte i tiden som kommer. Presidenten takket for et meget interessant foredrag og overleverte plakett til foredragsholderne.

Erik

 MØTEREFERAT HURUM ROTARY KLUBB

Tidspunkt: mandag 26 .10 2020   KL 19.00 – 20.30

Sted: RK -huset

Tema: Nytt fra Asker kommune v/ordfører Lene Conradi

Til stede: 12 medlemmer, 3 gjester + ordføreren

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer, gjester og spesielt til dagens foredragsholder ordfører i Asker Lene Conradi.

Vi fikk 1 1/2 time fengslende Lene -time med mange spørsmål underveis som ble besvart med klare svar.

Lene har vært ordfører i tidligere Asker siden 2007 og nå snart 1 år som ordfører etter sammenslåingen med Røyken og Hurum. Storkommunen har nå 94.000 innbyggere, er 374km2 stort og er med 18mil kystlinje den største kystkommunen i Oslofjord området. Vi har 36805 arbeidsplasser i kommunen som har et driftsbudsjett på 7,3mrd.Asker har ingen by, men satser på lokalsamfunnet og tettstedene med opprettelse av innbyggertorg. De ble åpnet, men måtte dessverre stenge p.g.a. corona. Ordføreren har innført såkalt Lene-time, hvor innbyggerne kan stille spørsmål. Disse avholdes lokalt på innbyggertorgene lørdager. To er nylig avholdt.

Hurum helsehus blir det største enkelt prosjektet Asker har hatt med et budsjett på 600 millioner. Det er også et viktig miljø prosjekt. Asker er en av foregangskommunene i møte FN’s 17 bærekraftsmål.

Kommunestyre i Asker består av 55 medlemmer. Kommunen er administrativt organisert med to fullmakts nivåer og fire ledernivåer og har seks tjenesteområder med totalt 85 seksjon- og virksomhetsledere.

Kommunen utgir Asker-magasinet hvor de informerer om nyheter og hvor frivillige organisasjoner har muligheter for innspill. Aktiv i Asker er en aktivitetskalender for aktiviteter innen idrett, kultur og frivillighet. Her kan man legge ut arrangementer.

Koronaen har vært en stor utfordring for kommunen. Møter må ha foregått digitalt. Regner med at kommunen går flere hundre millioner i minus og vet ikke mye staten bidrar med. Mener de har god oversikt over hvor smitten kommer fra.

Store veiprosjekter ble nevnt som E18, Røykenveien, E134 og Slemmestadveien. Miljøvennlig hurtigbåt satses det på. Det skal planlegges for 12.000 nye arbeidsplasser innen 2040. Handlingsplan for 2021-24 er vanskelig og budsjetterer p.g.a. coronaen.

Presidenten takket for et meget interessant og inspirerende foredrag og overrakte blomster til ordføreren. Det er snart valg til nytt styre og det ønskes forslag til kandidater til neste møte hvor det også skal være utvidet styremøte etterpå.

Erik